Skip to Content

Denosumab (Prolia®)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Denosumab. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Denosumab, de bijwerkingen en de verschillende toedieningsvormen van dit medicijn.

Hoe werkt Denosumab?

Denosumab is een middel dat de botafbraak snel en sterk remt. Bij de behandeling van osteoporose wordt meestal gestart met bisfosfonaten. Dit zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen. Als patiënten bisfosfonaten (bijv: Alendroninezuur of Risedroninezuur) niet verdragen of hier onvoldoende op reageren, kan Denosumab een goed alternatief zijn.

Wat is osteoporose?

Osteoporose is een aandoening waarbij de botmassa (hoeveelheid bot) is verminderd. Bij osteoporose neemt de kans op een botbreuk toe. Uw botten vernieuwen zichzelf tijdens uw hele leven. Het is een constant proces van afbraak en opbouw. Calcium is daarbij een belangrijke bouwstof. Wordt er meer botweefsel afgebroken dan aangemaakt? Dan verzwakken de botten en worden ze bros. Zo’n bros bot kan er aan de buitenkant nog normaal uitzien. Maar binnenin zijn er grote gaten in de botstructuur. Daardoor kan het bot gemakkelijk breken. Vergelijk het maar met een gebouw waarvan stukken uit het fundament worden weggehaald. Dat gebouw zakt op een gegeven moment vanzelf in.

Een val, een duw of het tillen van een klein gewicht kan bij mensen met ernstige osteoporose al leiden tot één of meerdere botbreuken.

Hoe wordt Denosumab gebruikt?

Om botbreuken en ingezakte wervels zoveel mogelijk te voorkomen is jarenlange behandeling nodig (meestal vijf jaar). Denosumab wordt eens in de zes maanden met een injectie onder de huid (= subcutaan) toegediend, meestal in de buik of in het dijbeen.

Als u niet genoeg calcium inneemt met uw eten en/of een vitamine D tekort heeft, zal uw arts u ook calcium en vitamine D tabletten voorschrijven. Uw arts zal u vertellen hoeveel u daarvan iedere dag moet gebruiken. Voordat u start met Denosumab is het belangrijk het calciumgehalte in uw bloed te laten controleren, dit mag namelijk niet te laag zijn.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u Denosumab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. We adviseren u wel om alle medicatie die u gebruikt te laten zien aan uw behandelend arts..

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Denosumab?

De meest voorkomende bijwerkingen:

  • Spierpijnen, botpijn, huiduitslag, buikklachten

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • Blaasontsteking, huidinfecties en luchtweginfecties

Zelden voorkomende bijwerkingen:

  • Aanhoudende pijn of wondjes in de kaak, door beschadiging van het onderkaakbot

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van Denosumab tijdens de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken bij een actuele zwangerschapswens, zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Overleg met uw reumatoloog als u overweegt om zwanger te worden.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De Regioapotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost