Skip to Content

Dexamethason test

De arts heeft met u afgesproken om een Dexamethason-test uit te voeren. Dit onderzoek geeft informatie over de hormoonproductie van de bijnierschors. Dit onderzoek kan alleen op werkdagen tijdens kantooruren worden uitgevoerd.

Hoe wordt de Dexamethason-test uitgevoerd?

  • Onderdeel van deze test is een bloedafname. Hier moet u van tevoren online een afspraak voor maken via bernhoven.nl/bloedafname  
  • Wanneer de afspraak is gemaakt en u dus weet wanneer bloed afgenomen wordt neemt u de avond van tevoren om 23.00 uur het medicijn in dat u bij de apotheek hebt gehaald.
  • Hierna blijft u nuchter. Dit betekent dat u vanaf 23.00 uur niets meer mag eten of drinken met uitzondering van een glas water.
  • Nadat u zich de volgende ochtend voor uw afspraak op de bloedafname heeft gemeld wordt uw bloed afgenomen.
  • Het onderzoek is hierna klaar en u mag naar huis.
  • U kunt nu ook weer iets eten en drinken.

De uitslag van het onderzoek wordt gestuurd naar de behandelaar die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat duurt ongeveer tien dagen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan belt u tijdens kantooruren naar het laboratorium:

  • telefoonnummer: 0413 – 40 19 12.

etiket patiëntgegevens