Skip to Content

Diabetesdienst

Je huisarts heeft je aangemeld bij de Diabetesdienst van het Bernhoven Diagnostisch Centrum. De Diabetesdienst kan een aantal ondersteunende diensten aanbieden, zoals het maken van oogfoto’s. Daarnaast kun je aangemeld worden voor jaarlijks en/of 3-maandelijks bloedonderzoek en/of jaarlijks urineonderzoek. Je huisarts/praktijkondersteuner bepaalt welke onderzoeken je krijgt.

Oogfoto

Waarom een oogfoto?

Mensen met diabetes mellitus hebben een grotere kans op het krijgen van afwijkingen aan de bloedvaten van het oog. Vroege opsporing helpt erger te voorkomen. Daarom is het nodig regelmatig een foto van het netvlies van het oog te maken. Je ontvangt hiervoor een brief met een afspraak. Een oogfoto wordt ook wel fundusfoto genoemd.

Waar moet je zijn?

De oogfoto wordt gemaakt in ziekenhuis Bernhoven. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uitvoering onderzoek

Voor dit onderzoek hoeven de ogen meestal niet gedruppeld te worden. Tijdens het onderzoek zit je voor een apparaat, de funduscamera. Van elk oog worden er 2 à 3 foto's gemaakt. Het onderzoek is pijnloos en duurt, zonder toediening van oogdruppels, ongeveer 10 minuten. Wanneer het voor de kwaliteit van de foto’s nodig is dat je ogen wel gedruppeld worden, kan het zijn dat je enkele uren minder goed ziet. Wij adviseren je dan geen voertuig te besturen. Bij zonnig weer is het raadzaam een zonnebril mee te nemen.

Draag je contactlenzen?

Dan moet je deze voor het onderzoek verwijderen als je gedruppeld wordt met tropicamide. Als je harde contactlenzen draagt, dan mag je deze pas 45 minuten nadat je bent gedruppeld weer indoen.

Het druppelen kan een prikkelend gevoel in de ogen geven.
Wanneer in de eerste 4 uur na het druppelen onderstaande klachten zich voordoen moet je direct contact opnemen met de huisarts/huisartsenpost.

  • Hevige pijn in en rond het oog
  • Rood oog in combinatie met wazig zien en halo’s (= stralenkrans)
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid en braken

Uitslag onderzoek

De oogfoto wordt bekeken en beoordeeld door een oogarts van Bernhoven. Je hoort van je huisarts (of praktijkondersteuner) de uitslag, tijdens je geplande afspraak.

Extra onderzoek

Als naar aanleiding van de oogfoto extra onderzoek nodig is, kan het Bernhoven Diagnostisch Centrum binnen 2 weken een afspraak maken op het spreekuur van de oogarts en/of optometrist van Bernhoven.

Bloed- en urineonderzoek

Waarom bloed-/urine onderzoek?

Voor een optimale behandeling van de diabetes is het nodig je bloed en urine te controleren. Voor het bloedonderzoek moet je nuchter zijn. Dit betekent dat je de avond ervoor vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken. Tijdens het jaarlijkse bloedonderzoek (ook wel uitgebreid bloedonderzoek genoemd) wordt o.a. het cholesterol bepaald, de nuchtere bloedglucose en een gemiddelde bloedglucose (HBA1c). Het jaarlijkse bloedonderzoek wordt altijd gecombineerd met een urineonderzoek. Zo krijgen we ook gegevens over het functioneren van de nieren. Bij de minder uitgebreide controle wordt alleen de nuchtere bloedglucose en gemiddelde bloedglucose (HBAc1) bepaald. Je ontvangt voor het bloed-/urineonderzoek een brief met een afspraak.

Waar kun je terecht?

Patiënten kunnen voor bloedafname terecht bij één van de prikposten in de regio of ziekenhuis Bernhoven. De urine kun je op de prikpost inleveren.
Voor bloedafname en/of urine inleveren maak je een afspraak online op www.bernhoven.nl/bloedafname Hier zie je een overzicht van alle prikposten. 

Uitslag onderzoek

Je hoort van je huisarts (of praktijkondersteuner) de uitslag, tijdens je geplande afspraak.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bernhoven Diagnostisch Centrum / Diabetesdienst
Postbus 707
5400 AS Uden
0413-40 30 15
oproepdienst@bernhoven.nl