Skip to Content

Diabetesdienst

U bent door uw huisarts aangemeld bij de Diabetesdienst van het Bernhoven Diagnostisch Centrum. De Diabetesdienst kan een aantal ondersteunende diensten aanbieden waaronder het maken van oogfoto’s. Daarnaast kunt u aangemeld worden voor jaarlijks en/of driemaandelijks bloedonderzoek en/of jaarlijks urineonderzoek. Uw huisarts/praktijkondersteuner bepaalt welke onderzoeken u krijgt.

Oogfoto

Waarom een oogfoto?

Mensen met diabetes mellitus hebben een grotere kans op het krijgen van afwijkingen aan de bloedvaten van het oog. Vroege opsporing helpt erger te voorkomen. Daarom is het nodig regelmatig een foto van het netvlies van het oog te maken. U ontvangt hiervoor een brief met een afspraak.

Waar moet u zijn?

Uw oogfoto wordt gemaakt in ziekenhuis Bernhoven, route 10. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uitvoering onderzoek

Voor dit onderzoek hoeven de ogen meestal niet gedruppeld te worden. Tijdens het onderzoek zit u voor een apparaat, de funduscamera. Van elk oog worden er twee à drie foto's gemaakt. Het onderzoek is pijnloos en duurt, zonder toediening van oogdruppels, ongeveer 15 minuten. Wanneer het voor de kwaliteit van de foto’s nodig is dat uw ogen wel gedruppeld worden, kan het zijn dat u enkele uren minder goed ziet. Wij adviseren u dan geen voertuig te besturen. Bij zonnig weer is het raadzaam een zonnebril mee te nemen.

Draagt u contactlenzen?

Dan moet u deze voor het onderzoek verwijderen als u gedruppeld wordt met tropicamide. Als u harde contactlenzen draagt dan mag u deze pas 45 minuten nadat u bent gedruppeld weer in doen.

Het druppelen kan een prikkelend gevoel in de ogen geven.
Wanneer in de eerste 4 uur na het druppelen onderstaande klachten zich voordoen moet u direct contact opnemen met de huisarts/huisartsenpost.

  • Hevige pijn in en rond het oog
  • Rood oog in combinatie met wazig zien en halo’s ( = stralenkrans)
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid en braken

Uitslag onderzoek

De oogfoto wordt bekeken en beoordeeld door een oogarts van Bernhoven. U verneemt van uw huisarts (of praktijkondersteuner) de uitslag, tijdens uw geplande afspraak.

Extra onderzoek

Als naar aanleiding van de oogfoto extra onderzoek nodig is, dan kan er door Bernhoven Diagnostisch Centrum binnen twee weken een afspraak worden gemaakt op het spreekuur van de oogarts en/of optometrist van Bernhoven.

Bloed- en urineonderzoek

Waarom bloed-/urine onderzoek?

Voor een optimale behandeling van de diabetes is het nodig uw bloed en urine te controleren. Voor het bloedonderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond ervoor vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken. Tijdens het jaarlijkse bloedonderzoek (ook wel uitgebreid bloedonderzoek genoemd) wordt o.a. het cholesterol bepaald, de nuchtere bloedglucose en een gemiddelde bloedglucose (HBA1c). Het jaarlijkse bloedonderzoek wordt altijd gecombineerd met een urineonderzoek. Zo krijgt u tevens gegevens over het functioneren van de nieren. Bij de minder uitgebreide controle wordt alleen de nuchtere bloedglucose en gemiddelde bloedglucose (HBAc1)bepaald. U ontvangt voor het bloed-/urineonderzoek een brief met een afspraak.

Waar kunt u terecht?

Patiënten kunnen voor bloedafname terecht bij één van de prikposten in de regio of ziekenhuis Bernhoven. De urine kunt u op de prikpost inleveren.
Voor bloedafname en/of urine inleveren maakt u een afspraak online op www.bernhoven.nl/bloedafname Hier ziet u een overzicht van alle prikposten. 

Uitslag onderzoek

U verneemt van uw huisarts (of praktijkondersteuner) de uitslag, tijdens uw geplande afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Bernhoven Diagnostisch Centrum / Diabetesdienst
Postbus 707
5400 AS Uden
0413-40 30 15
oproepdienst@bernhoven.nl