Skip to Content

Directe behandeling op de gipskamer van een breuk of verstuiking

Je bent op de gipskamer geweest waar, door de gipsverbandmeester, een breuk of ander ongevalsletsel is vastgesteld. De gipsverbandmeester heeft je uitleg gegeven over het letsel, is gestart met een behandeling met verband, gips of brace, en maakt een voorstel voor verdere behandeling.

Behandelvoorstel

De volgende werkdag vindt er een medisch overleg plaats met je behandelteam. Dit team bestaat uit een radioloog, gipsverbandmeester en wordt geleid door een trauma-chirurg of traumaorthopeed). Samen bespreken zij je situatie en controleren het behandelvoorstel van de gipskamer.

Na dit overleg belt de arts je op om het definitieve behandelvoorstel te bespreken en indien nodig om een controle afspraak te maken. Voor de behandeling zijn verschillende mogelijkheden:

 • Er is geen verdere controle nodig in het ziekenhuis.

 • Er is controle nodig op de gipskamer en/of bij de trauma-arts.

 • Er is mogelijk een operatie nodig: De arts bespreekt met jou de voor- en nadelen van een operatie. Samen met jou wordt een keuze gemaakt.

Je wordt gebeld tussen 10:00 en 15:00 uur.
Ben je niet gebeld, neem dan contact op met Poli Chirurgie: 0413 - 40 19 16

Voorbereiding telefoongesprek

Zorg dat je goed voorbereid bent op het telefoongesprek:

 • Zorg dat wij het juiste telefoonnummer hebben.

 • Zorg dat je bereikbaar bent tussen 10:00 - 15:00 uur. Je wordt gebeld met een anoniem nummer.

 • Heb je vragen? Schrijf deze van tevoren op.

 • Zorg dat je papier en pen bij de hand hebt.

 • Ben je slechthorend of heb je moeite met de Nederlandse taal, vraag dan hulp van familie of kennis. Het gesprek kan, indien gewenst, ook in het Engels plaatsvinden.

Na het telefoongesprek

Om je behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk onderstaande informatie te lezen.

 • Als je niet┬ámeer op controle hoeft te komen, krijg je tijdens het gesprek uitleg over het herstel en de herstelperiode. Heb je tijdens het herstel vragen? Dan kun je bellen met poli chirurgie: 0413 - 40 19 16

 • Als er wel een controle in het ziekenhuis nodig is, hoor je tijdens dit gesprek wanneer deze controle zal plaatsvinden. Deze afspraak kan telefonisch zijn, of in het ziekenhuis bij de trauma-arts en/of op de gipskamer. Het kan zijn dat je deze afspraak al ontvangen hebt bij je vorige bezoek.

 • Als een operatie noodzakelijk is, informeert de arts jou over de verwachte opnameduur en nabehandeling. Je wordt vervolgens binnen enkele dagen gebeld door de opname planner. Zij geven je de operatiedatum door en maken een (telefonische) afspraak met de polikliniek anesthesiologie. De operatie zal binnen 14 dagen na het ongeval zijn. Bij de afspraak anesthesiologie wordt gekeken naar je gezondheid en wordt de meest geschikte vorm van anesthesie en pijnbestrijding met je besproken.

Blijf niet met vragen rondlopen!

Contact opnemen mag altijd.

Vragen of problemen met het gips?
Neem op werkdagen contact op met de gipskamer: 0413 - 40 27 30
In de avond en in het weekend bel je met de afdeling Spoedeisende Hulp: 0413-40 40 40

Voor andere vragen kun je terecht bij poli chirurgie: 0413 - 40 19 16