Skip to Content

DMSA scan voor kinderen

De kinderarts heeft uw kind doorverwezen voor een DSMA-scan. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt.

Waarom een DMSA-scan?

Een andere naam voor DMSA-scan is (statische) nierscintigrafie. Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de toegediende stof (DMSA) in de nieren wordt opgenomen zodat gekeken kan worden hoe de nieren werken en of er eventuele afwijkingen, zoals littekens in de nieren opgespoord kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als uw kind een nierbekkenontsteking heeft gehad of als het regelmatig last heeft van urineweginfectie(s).
Het onderzoek wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gedaan. U wordt vanuit Bernhoven dus naar het JBZ verwezen voor dit onderzoek.

Uw kind voorbereiden

Ervaring leert dat een kind zich prettiger voelt als hij of zij weet wat er gaat gebeuren. Als uw kind bang is, zal het minder graag meewerken aan het onderzoek. Het is daarom belangrijk dat u uw kind goed voorbereid. Het beste kunt u één dag voor het onderzoek uw kind eenvoudig en duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren. Vertel vooral wat uw kind zal zien, horen en voelen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Uw kind hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Uw kind mag normaal eten, drinken en plassen.

Waar meldt u zich?

 • Is uw kind jonger dan 6 jaar: u meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de kinderdagverpleging van het Jeroen Bosch ziekenhuis (gebouw D, 3e verdieping). Hier wordt een infuus ingebracht, daarna gaat u naar de afdeling nucleaire geneeskunde
 • Is uw kind 6 jaar of ouder: u meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de afdeling nucleaire geneeskunde (Gebouw C, verdieping O, ontvangst 3)

Kinderziekten

Neem contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde van het Jeroen Bosch ziekenhuis, via telefoonnummer 073 - 553 26 90 als uw kind op de dag van het onderzoek braakt, koorts of diarree heeft.

Meenemen

Het is prettig om iets mee te nemen om in de tussenliggende wachttijd uw kind (en uzelf) te vermaken.

 • Vergeet uw patiëntenpas niet mee te nemen van het Jeroen Bosch ziekenhuis.
  Heeft u geen patiëntenpas van het ziekenhuis of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een nieuw pasje maken bij bureau Opname / Centrale Inschrijving (gebouw B, verdieping 0, ontvangst 2) in het Jeroen Bosch ziekenhuis.
 • Heeft u een brief gekregen van de specialist, neemt u deze dan ook mee.

Onderzoek

Gang van zaken onderzoek DMSA-scan

U wordt uit de wachtkamer van de afdeling nucleaire geneeskunde opgehaald en naar de onderzoekskamer gebracht. Tijdens het onderzoek mag één van de ouders de hele tijd bij uw kind blijven (voor moeders geldt: als u niet zwanger bent).

Toediening radioactieve stof

Uw kind krijgt via het infuusslangetje of via een injectie een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve stof toegediend. Hierna moet de vloeistof minimaal twee uur inwerken. In deze wachttijd hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven en kan uw kind gewoon eten. De laborant vertelt u hoe laat u met uw kind terug moet zijn.

Tijdens het maken van de foto's komt uw kind op een onderzoekstafel te liggen, waarbij een camera boven en onder de buik geplaatst wordt. Soms worden foto's gemaakt terwijl de camera in kleine stapjes rondom de buik heen draait. Ook worden soms foto's gemaakt terwijl uw kind voor de camera zit. Dit hangt af waarom het onderzoek wordt uitgevoerd..

Het is voor de kwaliteit voor het onderzoek belangrijk, dat uw kind zo stil mogelijk ligt of zit. Soms kan het nodig zijn, om uw kind dan een middel te geven zodat het rustig blijft of zelfs gaat slapen. Of dat voor uw kind ook zo is, hangt af van waarom het dit onderzoek krijgt. Maar zou dit voor uw kind nodig zijn, dan wordt dit van tevoren met u besproken. Ook wordt soms een vereenvoudigde uitvoering van het onderzoek verkozen. Om er zeker van te zijn dat uw kind goed stil blijft liggen, kunnen we gebruik maken van een vacuümkussen waar uw kind in komt te liggen. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het toedienen van de radioactieve stof duurt ongeveer een kwartier. Het maken van de foto's duurt een half uur tot een uur. Ertussen zit een wachttijd van minimaal twee uur omdat de ingespoten stof een aantal uren moet inwerken (minimaal twee uur). U hoeft deze uren niet in het ziekenhuis te blijven en uw kind kan gewoon eten en drinken. De laborant van de afdeling nucleaire geneeskunde vertelt u hoe laat u wordt terugverwacht.

Na het onderzoek

Als uw kind ene infuus heeft gekregen, wordt dit nu verwijderd. Tenzij u anders verteld wordt, mag uw kind na afloop van het onderzoek naar huis of terug naar de afdeling waar uw kind is opgenomen.
Het gebruik van radioactieve stoffen is goed onderzocht en getest. De stof heeft geen bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties komen zelden voor. Uw kind kan alles normaal blijven doen. De stof heeft geen nadelige gevolgen voor uw kind of zijn/haar omgeving. De stralingsbelasting van het onderzoek is over het algemeen lager dan die van een röntgenonderzoek. WEe raden u aan om uw kind na het onderzoek extra te laten drinken zodat de radioactieve stof minder stralingsbelasting op de blaas veroorzaakt.

Uitslag

Een arts van de afdeling nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u met uw kind de afdeling verlaat. U krijgt een (telefonische) afspraak met de kinderarts over de uitslag twee weken na het onderzoek. Als de DMSA-scan gepland is, maar het is niet mogelijk direct een (telefonische) afspraak bij de kinderarts te maken, verzoeken wij u vriendelijk een week voor het onderzoek, telefonisch contact op te nemen met de polikliniek kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 44.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de afdeling nucleaire geneeskunde van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

 • Afdeling Nucleaire Geneeskunde
  Henri Dunantstraat 1
  5223 GZ s-Hertogenbosch
  073 - 5532690

Voor een routebeschrijving naar het Jeroen Bosch ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz.nl.