Skip to Content

Doppleronderzoek van de armen en-of benen

Uw behandelend arts heeft voor u een doppleronderzoek van de armen en / of benen aangevraagd. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen en / of verstoppingen in de vaten worden opgespoord. In deze folder leest u hoe een doppleronderzoek in Bernhoven verloopt.

Doppleronderzoek

Bij een doppleronderzoek worden geluidsgolven opgewekt door een transducer (= een apparaatje dat geluidsgolven zendt en ontvangt). Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De vaten in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's maken het mogelijk om naar de bloedstroom in de vaten te luisteren. Een doppleronderzoek is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een speciaal hiervoor opgeleide laborant(e).

Voorbereiding

Voor een doppleronderzoek van de armen en / of benen is geen speciale voorbereiding nodig. Wel wordt u gevraagd om minimaal vijf minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Hierdoor heeft uw lichaam de mogelijkheid om goed tot rust te komen voordat het onderzoek wordt uitgevoerd en een betrouwbare rustmeting kan worden gemeten. 

Waar moet u zijn?

U meldt zich digitaal aan met uw QR-code op het afgesproken tijdstip. Route 120. klik hier voor meer informatie over digitaal aanmelden.
Na het aanmelden gaat u zitten in de wachtruimte van de afdeling functieonderzoek, route 110.
Het onderzoek is hier bij het vaatlaboratorium.
De laborant weet dat u hier wacht en komt u hier halen als u aan de beurt bent.

Verhinderd?

Wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Het onderzoek

Verloop van het onderzoek

U wordt uit de wachtruimte opgehaald en naar de onderzoekskamer gebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Het is van belang dat u stil en ontspannen ligt. Wanneer u zich beweegt, neemt de bloedstroomsnelheid tijdelijk toe waardoor een vertekenend beeld van de onderzoeksresultaten wordt verkregen. U wordt verzocht uw armen en / of benen bloot te maken. De laborant(e) brengt bloeddrukbanden aan om uw bovenarmen en / of enkels. De bloeddrukbanden worden tijdens het onderzoek opgepompt en langzaam weer leeg gelaten. Op de plaats van de te onderzoeken bloedvaten wordt gel op de huid aangebracht. Dit voelt soms koud aan. De gel zorgt ervoor dat er geen ruimte tussen de transducer en de huid is. De laborant(e) beweegt vervolgens met de transducer over de huid. Hierdoor kan naar de bloedstroom worden geluisterd en kunnen metingen worden verricht, die op een later tijdstip uitgebreid door de laborant(e) worden bekeken en beoordeeld.
In de meeste gevallen  wordt het onderzoek nog eens herhaald, nadat u enige tijd op een loopband heeft gelopen.

Aanvullend onderzoek

  •  Vingerdrukmeting / teendrukmeting

Middels een vingerdrukmeting / teendrukmeting kan de bloeddoorstroming van elke vinger / teen afzonderlijk worden gemeten. Hiervoor bevestigt de laborant(e) een elektrode (een rond plakplaatje waaraan een draadje is verbonden) op de vinger / teen. De elektrode registreert de bloeddoorstroming. Vervolgens wordt een kleine bloeddrukband om de vinger / teen aangebracht waarmee de bloedstroomsnelheid kan worden gemeten.
In sommige gevallen worden de vingerdrukmetingen nog eens herhaald, nadat de handen enige tijd in warm of koud water ondergedompeld zijn geweest.

  •  TOS-test

Tijdens de TOS-test zit u op de rand van de onderzoekstafel. De laborant(e) bevestigt een elektrode op uw vinger. Vervolgens krijgt u instructies om uw arm in een bepaalde houding te brengen of richting te bewegen. Tijdens het uitvoeren van de instructies wordt de bloeddoorstroming van uw vinger geregistreerd.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Uitslag

De laborant(e) stuurt een verslag van de onderzoeksgegevens digitaal naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek van uw behandeld arts, of u belt met de patiëntenlijn, telefoonnummer: 0413 - 40 19 59