Skip to Content

Wat is een dorstproef?

Met de dorstproef wordt onderzoek gedaan naar teveel urineproductie. Als u veel plast en drinkt, bestaat de kans dat u diabetes insipidus heeft. Hierbij is sprake van een overmatige urine-uitscheiding door een tekort aan het antidiuretisch hormoon (ADH). Dit hormoon is belangrijk voor een evenwichtige vochthuishouding.

Het is dus mogelijk dat u veel plast doordat u veel drinkt, of dat u veel drinkt doordat u veel moet plassen. Een dorstproef geeft hier opheldering over.

Tijdens de dorstproef drinkt u een aantal uren niet. Normaal gesproken neemt de urineproductie dan af en wordt de urine geconcentreerder. De urine kleurt donkergeel. Bij sommige mensen gebeurt dit niet en gaat de urineproductie onverminderd door. Zij moeten nog steeds constant naar het toilet. Om inzicht te krijgen in de oorzaak hiervan worden er verschillende stoffen in het bloed en de urine gemeten.

Hoe gaat de dorstproef in zijn werk?

De dorstproef begint in de regel om 0.00 uur in de nacht en duurt maximaal 36 uur. U wordt opgenomen de middag voor het onderzoek begint. Op welke afdeling en hoe laat u wordt opgenomen, hoort u van tevoren telefonisch van het bureau opnameplanning. U wordt kort gezien door de zaalarts om te horen of er nog bijzonderheden zijn, het medicatiegebruik te noteren en om eventuele vragen te bespreken. Om 0.00 uur moet u uitplassen op een po, u wordt gewogen en er wordt bloed geprikt. De kleding die u op dat moment aanheeft, houdt u ook de rest van de proef aan, zodat het wegen steeds in dezelfde kleding gebeurt. Vanaf dat moment wordt u iedere 6 uur gewogen, moet u urine inleveren en wordt er bloed geprikt. Ook de urine die u tussendoor uitplast, wordt verzameld. U mag tijdens de proef wel eten, maar NIET drinken. Tijdens de proef mag u niet van de afdeling af.

Voedingsregels tijdens de proef:

Niet toegestaan:

 • Alle dranken. NB: u mag wel een slokje water om medicatie in te nemen.
 • Soep en bouillon
 • Fruit(cocktail)
 • Tomaten
 • Vla, pap, pudding en vruchtenmoes

In beperkte mate toegestaan:

 • Rauwkost, 1x per dag
 • Jam, 5 cupjes per dag

Wel toegestaan:

 • Vast voedsel
 • Jus over de aardappelen
 • Saus over de groenten

Wanneer eindigt de dorstproef?

 • als we zien dat u steeds minder gaat plassen en in meerdere metingen zien dat de urine heel geconcentreerd raakt, dan heeft u geen tekort aan ADH.
 • als we zien dat het lichaam uitgedroogd raakt, doordat u blijft plassen, ondanks het feit dat u niet drinkt. Of dit zo is, wordt beslist op basis van uw gewicht, de bloed- en urine uitslagen.
 • na maximaal 36 uur.

Als we zien dat u ondanks het vochttekort blijft plassen, en het beeld dus past bij een diabetes insipidus, volgt er nog een verlenging van de test. Hierbij krijgt u een halve liter water te drinken en wordt het hormoon ADH toegediend per infuus. Twee uur later wordt dan nogmaals bloed en urine afgenomen. Hierna is de test afgelopen. U mag eten, drinken en naar huis. Op de polikliniek worden later de uitslagen met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stel die dan aan uw behandelaar op de poli of op de afdeling aan de zaalarts.

 • Polikliniek interne geneeskunde, route 120, 0413 – 40 19 41