Skip to Content

Drainage onder echogeleide

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit onderzoek. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat er tijdens dit onderzoek pus of vocht wordt gedraineerd om het abces de buik te ontlasten. Dit gebeurt met behulp van echografie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een drainage?

Bij een drainage wordt door middel van een drain (slangetje), pus of vocht uit de buik afgevoerd zodat dit de buik zal ontlasten. Met een echografie wordt gekeken wat de goede plaats is om de drainage aan te brengen.

Zijn er risico's en complicaties?

De kans bestaat dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag 2 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. Ook kauwgom mag u niet eten.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt heeft uw arts bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u moet stoppen met deze bloedverdunners. Is dit voor u niet duidelijk, vraag het dan na bij uw arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan op tijd aan dat u dit onderzoek gaat krijgen.

Onderzoek

Melden

  • Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken.
  • Op de verpleegafdeling krijgt u medicijnen toegediend om de pijn tijdens het onderzoek zo veel mogelijk te verminderen. Ook krijgt u een infuus ingebracht in de arm.

Hoe verloopt het onderzoek?

Wanneer u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de onderzoekskamer van de afdeling radiologie.

Eerst wordt er een beetje gel op de buik aangebracht. Deze gel brengt de geluidsgolven over zodat de verschillende organen in beeld komen. Dan tast de radioloog met een transducer het te onderzoeken gebied af en zoekt de juiste plaats om de drainage uit te voeren. Wanneer de radioloog de juiste plaats heeft gevonden, wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. De radioloog maakt een kleine snee in de huid. Dan prikt de radioloog met een holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik duurt kort maar doet wel even pijn. Verdoven van de buikwand is helaas niet mogelijk. Door de holle naald wordt een drain geplaatst. Als deze op de goede plek zit, gaat de naald eruit en blijft de drain zitten. Die wordt aangesloten op een zak waarin het pus of vocht wordt opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is en de controles zijn goed, mag u na twee uur weer naar huis, u mag dan zelf geen auto rijden. Probeer, zolang de drain nog aanwezig is, zo min mogelijk te douchen in verband met de drainfixatiepleister

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn, mag u na twee uur naar huis. Zorg voor begeleiding, u mag zelf geen auto rijden.

Uitslag

Uw behandelend arts zal met u bespreken wanneer de drain weer verwijderd mag worden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62