Skip to Content

Duimbasisslijtage

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de arm krijgt. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

De operatie wordt bij u uitgevoerd door:

 • de orthopedisch chirurg

Wat is duimbasisslijtage?

Het duimbasisgewricht wordt gevormd door het eerste middenhandsbotje (os metacarpale I) en een botje van de handwortel (os trapezium). Het duimbasisgewricht is niet erg stabiel. Als de banden die de botjes verbinden wat slapper worden, past het gewricht niet meer mooi en kan slijtage optreden. Het is de meest voorkomende slijtage aan een gewricht in de hand.

Welke klachten heeft u dan?

Pijn door slijtage merkt u bij iedere beweging. De duimbasis, waar de duim en pols samenkomen, en de duimmuis kunnen pijnlijk worden en de pijn wordt erger wanneer de duim intensief gebruikt wordt. Ook kan er krachtverlies optreden. Duimbasisslijtage komt veel voor: ongeveer één op de drie vrouwen boven de 40 jaar heeft in het duimbasisgewricht afwijkingen op een röntgenfoto.

Met een bepaalde test (test volgens Grinding) kan al gezien worden of u duimbasisslijtage heeft. Bij deze test wordt onder druk van de duim een draaiende beweging gemaakt in het duimbasis gewricht en bij artrose (slijtage) geeft dit herkenbare pijnklachten.

Bij duimbasisslijtage neemt de duim een afwijkende stand aan. De duimmuis wijkt naar binnen en de rest van de duim gaat overstrekken. Vaak is er een zwelling van de duimbasis. Er is ook pijn ter hoogte van de duimmuis. De afwijking is meestal goed te zien op röntgenfoto’s van de duimbasis. Bij twijfel kan een botscan gemaakt worden.

Resultaat behandeling

Als er sprake van een minder erge slijtage, dan bestaat de behandeling uit rust, spalken, pijnstilling en eventueel ontstekingsremmende injecties. Is dit niet genoeg, dan kunt u geopereerd worden. Na de operatie kunt u de eerste weken meer pijnklachten hebben dan voor de operatie. Dit is normaal. Daarna wordt het alleen maar beter. Het herstel duurt gemiddeld minimaal zes tot acht weken. Van deze periode zit u twee tot soms wel zes weken in het gips of draagt u een spalk. De kracht neemt in verloop van de tijd weer toe, het kan wel zo zijn dat de kracht iets minder is dan voor de operatie. De pijnklachten van voor de operatie zijn erna een stuk minder.

Er zijn verschillende operaties mogelijk:

 • Arthrodese
  Hierbij wordt het duimbasisgewricht vastgezet. Via een insnijding aan de palmkant van de hand ter hoogte van de onderkant van de duimmuis wordt het gewricht vastgezet met een schroef of pennetjes.
 • Epping plastiek
  Bij deze ingreep wordt het trapeziumbotje verwijderd. Met behulp van een stuk van de buigpees van de pols wordt een nieuwe, stabiele ophanging van de duimbasis gemaakt.
 • Sardellen plastiek
  Ook hier wordt het trapeziumbotje verwijderd. Met behulp van de pees in de pols die bij de mens geen functie meer heeft (palmaris longus pees) wordt de holte die het verwijderde botje heeft achtergelaten opgevuld met de opgerolde pees als een sardientje.

Hoe bereidt u zich voor?

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op het ambulant centrum-dag behandeling. De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Verdoving

De operatie kan worden uitgevoerd onder een algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving. De operatie vindt bij voorkeur onder plaatselijke verdoving plaats. Dit betekent dat alleen uw arm gevoelloos wordt. Welke verdoving het wordt, bespreekt u met de anesthesioloog. Ook andere vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

Actueel medicatieoverzicht (AMO) meenemen

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Nuchter

Ongeacht de soort van verdoving (plaatselijke verdoving of algehele verdoving) krijgt u te horen hoe laat u naar het ziekenhuis moet komen en zo ja vanaf wanneer u nuchter moet zijn. Nuchter zijn betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen met een slokje water.

Medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, geeft u dit bij het maken van de afspraak door aan de polikliniekassistente / uw behandelend arts. Daarna krijgt u te horen of u een aantal dagen voor de operatie moet stoppen met het innemen van deze medicijnen.

Belangrijk

 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Draag geen ringen aan de hand waaraan u wordt geopereerd. Laat ringen die niet af kunnen, verwijderen door een juwelier.
 • Houdt u er rekening mee dat u uw hand na de operatie niet direct weer kunt gebruiken. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.


U kunt niet komen, wat dan?

Wanneer u niet op de afgesproken voor de operatie kunt komen, neemt u dan op tijd contact op met opname planning als de behandeling plaats vindt op de operatiekamer.

Als de operatie plaats vindt op een poliklinische behandelkamer neem dan contact op met de polikliniek chirurgie/orthopedie. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71
 • Opname planning: 0413 - 40 19 17

Dag van de operatie

Ambulant centrum

U meldt zich op de afgesproken tijd op het ambulant centrum / dagbehandeling, routenummer 140.

Het verloop van de operatie

Op het ambulant centrum / dagbehandeling krijgt u operatiekleding aan. Dit is nodig vanwege de steriliteit op de operatiekamer. Daarna brengt een verpleegkundig u naar de operatiekamer. Voor de operatie krijgt u een band om uw bovenarm die wordt opgepompt, hierdoor loopt er geen bloed naar de hand en pols. De druk van de band kan onprettig aanvoelen, maar doet geen pijn. De pols en hand worden gedesinfecteerd.

De orthopedisch chirurg maakt een kleine snee aan de palmkant van de hand ter hoogte van de onderkant van de duimmuis. Als de pees van de pols gebruikt wordt (sardellenplastiek), worden er nog twee kleine dwarse sneetjes gemaakt aan de palmzijde van de onderarm boven de pols. Dit heeft geen gevolgen voor het bewegen van de arm of hand in de toekomst, omdat deze pees bij de mens geen functie meer heeft (palmaris longus pees). Dan wordt de huid gesloten met oplosbare hechtingen. De verpleegkundige legt een drukverband aan. Tenslotte wordt de band verwijderd. Voordat u naar huis gaat, krijgt u op de gipskamer een onderarmgips aangelegd.

Hoe lang duurt het?

De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten.

Zijn er complicaties?

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een nabloeding en soms een wondinfectie (minder dan 0,5%), zeer zelden treedt er een (tijdelijke) gevoelsverlies in duim op door een kleine zenuwbeschadiging.

Naar huis

Wanneer?

Als de operatie is uitgevoerd en de verdoving is uitgewerkt en het gips is aangebracht, mag u naar huis. U maakt zelf de afspraak voor controle. Houdt u er rekening mee dat u behandeling van een handenfysiotherapeut nodig heeft.

Weer aan het werk

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen de specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts weet van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een zo goed mogelijk herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande
adviezen:

 • De wond heeft rust nodig om te genezen.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. U mag dan een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Houdt bij voorkeur de eerste dagen de arm hoog en beweeg regelmatig de vingers om zwelling ervan tegen te gaan.
 • Douchen mag met de arm in een waterdichte zak (zolang u het gips heeft).
 • De dag na de operatie begint u met oefeningen met het buigen en strekken van uw vingers en elleboog.
 • Nadat het gips is verwijderd gaat u oefenen onder begeleiding van een handenfysiotherapeut bij u in de buurt en mag u uw arm steeds meer gaan gebruiken.
 • Het volledig herstel kan zeker 4 tot 6 maanden duren.

Problemen thuis

Wanneer u de eerste dagen na de operatie veel pijn heeft die niet verdwijnt na het goed hoog houden van de arm, of dat u koorts of koude rillingen krijgt, neem dan contact op met de polikliniek orthopedie.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71 (tijdens kantooruren).
 • Buiten kantooruren belt u de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40.

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van het ambulant centrum / dagbehandeling.