Skip to Content

Een melding bij Veilig Thuis

Bij elke patiënt, zijn wij alert op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij vragen door naar wat er is gebeurd. Als er zorgen zijn om de gezinssituatie moeten we de landelijke verplichte meldcode hanteren. Wij schakelen hierbij eventueel de hulp van Veilig Thuis in.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Waarom is er melding gedaan?

Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis omdat medewerkers van het ziekenhuis zich zorgen maken over uw kind(eren). De melding wil nog niet zeggen dat zij u verdenken van kindermishandeling. Er zijn verschillende redenen voor een melding.
Maar in alle gevallen zijn er zorgen over situaties in de directe leefwereld van uw kind, die een goede ontwikkeling van het kind kunnen bedreigen. Zo is het niet goed voor een kind op te groeien in een gezin waarin een ouder:

  • mishandeld wordt (huiselijk geweld);
  • drugs of overmatig alcohol gebruikt;
  • ernstige psychische klachten heeft;
  • een zelfmoordpoging onderneemt.

Er kunnen ook zorgen zijn over de gezondheid of veiligheid van een kind, bijvoorbeeld wanneer:

  • het verhaal van ouders en de verwonding van hun kind niet met elkaar kloppen;
  • te laat is gevraagd om medische hulp;
  • ouders zich in het ziekenhuis ongepast gedragen tegenover hun kind (schelden, dreigen en/of slaan);
  • een kind in korte tijd vaker met letsel op de Spoedeisende Hulp komt, zonder een duidelijke medische reden;
  • een kind een onverzorgde indruk maakt.

Wat gaat er nu gebeuren?

Een medewerker van Veilig Thuis neemt contact met u op. Dit kan per brief, telefonisch of door bij u thuis langs te komen. De medewerker praat met u over de zorgen die er zijn. Als dat nodig is, maakt de medewerker samen met u een plan om de situatie bij u thuis te verbeteren.
Tijdens het onderzoek kan Veilig Thuis ook informatie opvragen aan professionals die uw gezin goed kennen. Bijvoorbeeld de huisarts, een medewerker van het consultatiebureau of een leraar van school.

Is de hulp vrijwillig?

Meestal wel. U krijgt uitleg waarom de hulp binnen uw gezin nodig is. Ook wordt een plan voor verbetering gemaakt. Maar als u de hulp niet aanneemt of als er geen verbetering plaatsvindt als er kinderen bij zijn betrokken, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Die onderzoekt dan of gedwongen hulp nodig is; gelukkig is dat vaak niet nodig.
Veiilg Thuis doet aangifte als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd. Onderzoek door de politie is dan belangrijk voor de veiligheid van het kind en/of het slachtoffer.

Heeft u vragen?

Als u naar aanleiding van de melding nog vragen heeft, dan kunt u altijd telefonisch terecht bij Veilig Thuis op het telefoonnummer 0800 - 2000.