Skip to Content

Een veilig thuis

Bij Bernhoven vinden we het heel belangrijk dat alle mensen die bij ons komen, veilig zijn. Of je nu een kind bent of op leeftijd bent. Daarom vragen we onze medewerkers om goed op te letten. De medewerkers van Bernhoven moeten zich houden aan regels over hoe we moeten omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze folder leggen we uit wat we doen als we ons zorgen maken over jouw veiligheid of die van je gezin. We hopen dat je begrijpt waarom we dit doen en hoe we te werk gaan.

Wat is de Meldcode?

Vanaf 1 juli 2023 moeten professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, sociale hulp, jeugdzorg en justitie de Meldcode gebruiken als ze denken dat er iets niet veilig is in een gezin. Dit geldt voor alle gezinsleden, jong en oud.

De meldcode heeft 5 stappen:

 1. Signalen opmerken en een 'kind check' doen
 2. Overleggen met een collega en advies vragen bij Veilig Thuis
 3. Praten met de patiënt en/of de ouderers/zorgers
 4. Beoordelen van het huiselijk geweld of kindermishandeling; bij twijfel vragen altijd advies aan Veilg Thuis
 5. Beslissen wat de beste stap is: zelf hulp regelen of een melding maken

Wat betekent dit voor jou als patiënt?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat jij en je gezin thuis veilig zijn. We willen dit het liefst samen met jou doen.

Hoe werkt het?

Als je met spoed naar ons ziekenhuis komt, vullen onze behandelaars op de spoedeisende hulp (SEH) een formulier in voor kinderen tot 17 jaar. Dit is Bernhoven wettelijk verplicht. Het maakt niet uit waarom je op de spoedeisende hulp bent. We letten op tekenen die kunnen wijzen op onveilige situaties voor het kind.

Als we ons zorgen maken over jouw kind, volgen we de 5 stappen van de Meldcode en melden we dit bij Veilig Thuis. We doen dit liever samen met jou, maar we hebben jouw toestemming niet nodig. We vertellen je wel altijd dat we een melding hebben gedaan.

Als je zelf volwassen bent en naar de spoedeisende hulp komt, checken we of je minderjarige kinderen thuis hebt en of ze veilig zijn. Dit doen we bij bepaalde situaties, zoals:

 • Tekenen van huiselijk geweld, ongeacht de aard van de verwondingen
 • Na een zelfmoordpoging
 • Na drugs-, alcohol- of medicijnmisbruik
 • Tekenen van een psychische aandoening
 • Als de medewerker zich zorgen maakt om iets anders

In deze situaties melden we dit altijd bij Veilig Thuis, omdat we niet weten hoe hoe het met de kinderen is die thuis zijn.

Ook als je 70 jaar of ouder bent, kijken we standaard naar jouw situatie. Als de zorgverlener zich zorgen maakt, moet hij dit melden bij Veilig Thuis. Dit is Bernhoven wettelijk verplicht.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze geven advies en ondersteuning aan jou en aan professionals. Veilig Thuis biedt hulp, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Ga voor meer informatie naar de website van Veilig Thuis.

Praten met elkaar

Onze behandelaars proberen met jou te praten over hun zorgen, ook al kan dat moeilijk zijn. Als je geen hulp wilt en de zorgen blijven bestaan, kunnen we besluiten om toch een melding te maken bij Veilig Thuis. We hebben een team dat praat over vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld; de werkgroep kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies en onderzoekt situaties van mishandeling en geweld en regelt hulp als dat nodig is.

Alles wat we bespreken is vertrouwelijk.

Wat gebeurt er na een melding?

Een medewerker van Veilig Thuis neemt contact met je op. Dit kan via een brief, telefoontje of huisbezoek. De medewerker praat over de zorgen die er zijn. Samen met jou maken ze een plan om de situatie thuis beter te maken. Tijdens het onderzoek kunnen ze informatie vragen aan andere professionals die jou kennen, zoals de huisarts, medewerker van het consultatiebureau of een leraar.

Ze leggen uit waarom er hulp nodig is en maken een plan om de situatie te verbeteren. Als je geen hulp wilt of als de situatie niet verbetert, kunnen ze de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Die kijkt dan of er verplichte hulp nodig is, maar meestal is dat niet nodig.

Veilig Thuis doet aangifte als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd. De politie onderzoekt dan wat er is gebeurd om het kind of slachtoffer veilig te houden.

Zelf hulp zoeken?

Het kan moeilijk zijn om zelf hulp te zoeken als er geweld of mishandeling is in je gezin. Een arts of andere hulpverlener kan je helpen de juiste hulp te vinden, ook als je zelf slachtoffer bent. Of pleger. Het is belangrijk om je zorgen te delen, hoe moeilijk dat ook is. Samen kunnen we stappen zetten om het geweld  of verwaarlozing te laten stoppen.

Je kunt ook zelf contact opnemen met Veilig Thuis door te bellen naar: 0800 2000.

Belangrijkste is jouw veiligheid

Het kan vervelend zijn dat we zo oplettend zijn en vragen stellen. Deze vragen kunnen confronterend zijn. Maar we doen dit om te zorgen dat problemen snel worden opgemerkt en dat er snel hulp komt. En vragen daarom begrip voor deze werkwijze.

Heb je nog vragen?

In Bernhoven werken:

 • Aandachtsfunctionaris kindermishandeling: tot 18 jaar
 • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld: 18 tot 65 jaar
 • Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling: 65 jaar en ouder

Heb je vragen? Neem gerust contact op met een van deze medewerkers. Bel hiervoor het algemene nummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40.

Je kunt ook zelf bellen naar: Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000.

Meer informatie op: veiligthuis.nl