Skip to Content

Een veilig thuis

Bernhoven hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, van (ongeboren) kinderen tot ouderen. Daarom vragen wij onze medewerkers goed op te letten. Bernhoven is wettelijk verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling na te leven. In deze folder leggen we uit wanneer en hoe Bernhoven met deze verplichting omgaat. Wij hopen je op deze manier meer inzicht te geven in onze manier van werken en hiervoor op je begrip te mogen rekenen.

Wat is de Meldcode?

De Meldcode is een landelijke richtlijn. Die richtlijn geeft aan wat de behandelaar moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een leidraad in vijf stappen helpt een behandelaar bij het al dan niet inschakelen van Veilig Thuis voor advies of melding.

De Meldcode is een signaal, bedoeld om de patiënt en/of de ouder(s) te vertellen dat er zorgen zijn over het welzijn van het kind.

Hoe werkt het?

Onze behandelaars op de spoedeisende hulp (SEH) zijn verplicht om bij iedere patiënt tot en met 17 jaar een screeningsformulier in te vullen. Het maakt niet uit waarom de patiënt op de SEH is. Bij het invullen let de arts of verpleegkundige op signalen die wijzen op een onveilige situatie voor het kind. In veruit de meeste gevallen is het invullen van dit formulier is een plicht die volgens protocol gedaan moet worden.

Bij kinderen vindt een lichamelijk onderzoek van top-tot-teen plaats. Het maakt niet uit of je kind voor een kleine wond komt of heel erg ziek is, dit lichamelijk onderzoek wordt altijd gedaan.

Als er reden voor zorg is dan is er aandacht voor zowel de volwassene als mogelijk inwonende minderjarige kinderen. Dat is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ook wel kindcheck geheten.

Ook bij patiënten van 70 jaar en ouder vindt een standaard screening plaats. Zijn er zorgen bij de behandelaar, dan is deze wettelijk verplicht om een melding te doen bij Veilig Thuis.

Waarom melden?

Een melding gebeurt als er zorgen zijn over situaties in de directe leefwereld van je kind die een goede ontwikkeling kunnen bedreigen. Zo is het niet goed voor een kind op te groeien in een gezin waarin een ouder:

 • mishandeld wordt (huiselijk geweld);
 • drugs of overmatig alcohol gebruikt;
 • ernstige psychische klachten heeft;
 • een zelfmoordpoging onderneemt.

Er kunnen ook zorgen zijn over de gezondheid of veiligheid van een kind, bijvoorbeeld wanneer:

 • het verhaal van ouders en de verwonding van hun kind niet met elkaar kloppen;
 • te laat is gevraagd om medische hulp;
 • ouders zich in het ziekenhuis ongepast gedragen tegenover hun kind (schelden, dreigen en/of slaan);
 • een kind in korte tijd vaker met letsel op de spoedeisende hulp komt, zonder een duidelijke medische reden;
 • een kind een onverzorgde indruk maakt.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Praten met elkaar

Onze behandelaars proberen hun zorgen met jou te bespreken hoe moeilijk dit ook kan zijn. Als je geen hulp wilt en de zorg blijft bestaan, dan kan in een  vervolgstap besloten worden om een melding bij Veilig Thuis te doen. Hiervoor kent Bernhoven een werkgroep kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze werkgroep bespreekt de gevallen van vermoedens. Veilig Thuis geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Alles wat tijdens dit gesprek aan de orde komt, is vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Hoe verder bij een melding?

Een medewerker van Veilig Thuis neemt contact met jou/jullie op. Dit kan per brief, telefonisch of door thuis langs te komen. De medewerker praat met je over de zorgen die er zijn. Als dat nodig is, maakt de medewerker samen met jou een plan om de situatie thuis te verbeteren.
Tijdens het onderzoek kan Veilig Thuis ook informatie opvragen aan professionals die je gezin goed kennen. Bijvoorbeeld de huisarts, een medewerker van het consultatiebureau of een leraar van school.

We leggen uit waarom de hulp binnen je gezin nodig is. Ook maakt Veilig Thuis een plan voor verbetering. Als je de hulp niet aanneemt of als er geen verbetering plaatsvindt als er kinderen bij zijn betrokken, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Die onderzoekt dan of gedwongen hulp nodig is; gelukkig is dat vaak niet nodig.
Veilig Thuis doet aangifte als er een ernstig strafbaar feit is gepleegd. Onderzoek door de politie is dan belangrijk voor de veiligheid van het kind en/of het slachtoffer.

Zelf hulp zoeken?

Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een arts of andere hulpverlener kan waardevol advies geven en ervoor zorgen dat jij de juiste hulp vindt. Ongeacht of je nu slachtoffer bent of pleger. Hoe moeilijk ook. Probeer je zorgen met ons te delen. Zo kunnen we samen de eerste stappen zetten om het geweld en/of de verwaarlozing te laten stoppen.

Ook kunt je altijd zelf contact opnemen met Veilig Thuis op telefoonnummer: 0800 2000.

Belang van de patiënt staat bovenaan

Onze oplettendheid kan heel onprettig zijn voor ouders of begeleiders. Ook kunnen onze vragen confronterend zijn. Wij vragen begrip voor deze werkwijze. Door gebruik te maken van het screeningsformulier hoopt Bernhoven probleemsituaties vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kunnen we zorgen dat er snel hulp komt, voordat de eventuele problemen nog groter worden. 

Heb je nog vragen?

In Bernhoven werkt een

 • aandachtsfunctionaris kindermishandeling (tot 18 jaar),
 • een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld (18 tot 65 jaar)
 • en een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling (65 jaar en ouder).

Aarzel niet om met de aandachtsfunctionaris contact op te nemen als je vragen heeft: bel het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis 0413 – 40 40 40.

Je kunt ook zelf bellen naar: Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000.

Meer informatie op: veiligthuis.nl