Skip to Content

Eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis)

Neuritis vestibularis is een plotselinge eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan die zich kenmerkt door plotseling optredende, heftige draaiduizeligheid.

Vaak gaat de draaiduizeligheid gepaard met misselijkheid en braken. In het begin maken de ogen een schokkerige beweging, dit noemen we een nystagmus. De snelle beweging van de ogen gaat van het aangedane oor af. Gelukkig verbetert de draaiduizeligheid in dagen tot een week, maar een gevoel van onstandvastigheid en kortdurende duizeligheid na snelle, onverwachte hoofdbewegingen kunnen weken tot maanden aanblijven.

Wat is de oorzaak?

Neuritis vestibularis wordt gezien als een zenuwontsteking van het evenwichtsorgaan waarvan de oorzaak onbekend is. Soms gaat er een infectie van bijvoorbeeld de luchtwegen aan vooraf. Een direct verband met een virus is niet aangetoond.

Hoe wordt het behandeld?

Er zijn geen medicijnen die de oorzaak van de klachten weg kunnen nemen en en ervoor kunnen zorgen dat het beter wordt. Wel kunt u medicijnen krijgen tegen de misselijkheid. Net als bij griep ligt u waarschijnlijk de eerste dagen op bed. Maar het is erg belangrijk dat u zo snel mogelijk weer gaat bewegen, ook al wordt u daardoor duizelig. Door in beweging te komen krijgen de hersenen training om de uitval te compenseren en zullen de klachten sneller verdwijnen. Wanneer u klachten blijft houden, kan vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut verbetering geven.

Oefeningen en adviezen tijdens de acute fase

Wanneer u niet meer hoeft te braken en u kunt bewegen op de bedrand en/of uit bed, kunt u de volgende oefeningen van het hoofd en de ogen doen.

Probeer de oefeningen met een klein beetje snelheid uit te voeren. Voelt u de klachten zoals duizeligheid en/of misselijkheid in erge mate opkomen dan stopt u voor dat moment met de oefening. Probeer op een later moment de oefening weer te doen.

Oefen 3 tot 4 keer per dag.

Probeer de oefeningen op te bouwen in sessies van 3x5 herhalingen.

  1. Uw hoofd naar links en naar rechts draaien (in bed, op de bedrand, tijdens lopen)
  2. Uw hoofd naar boven en naar beneden bewegen (in bed, op de bedrand, tijdens lopen)
  3. Alleen met uw ogen naar links en naar rechts kijken (dichtbij en veraf).

NIET uit de ooghoeken kijken.

  1. Alleen met uw ogen naar boven en naar beneden kijken (dichtbij en veraf)

Adviezen:

  • Oefen niet de hele dag door. Afwisseling tussen rust en bewegen is belangrijk.
  • Let op dat u zo natuurlijk mogelijk van houding verandert en beweegt met uw hoofd en ogen. De bewegingen kunnen steeds opgevoerd worden op geleide van de klachten. Maar realiseert u zich wel, er is zeker in het begin een verhoogd risico op vallen bij deze aandoening.