Skip to Content

Embolisatie aneurysma spurium onder echogeleiding

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de bloedvaten van de krijgt u deze behandeling. Hiervoor wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een embolisatie?

Bij u is, meestal door een voorafgaand onderzoek van de bloedvaten, een uitstulping van de wand van de slagader in de lies geconstateerd. Deze is ontstaan door een defect in de wand. Bij een embolisatie wordt, met behulp van een medicijn, deze uitstulping gestold. De juiste plaats voor de embolisatie wordt in deze situatie met echo bepaald.

Zijn er risico's of complicaties?

De kans bestaat dat er door het prikken een bloeding of infectie ontstaat. Er bestaat een kans dat het emboliseren niet in een keer lukt of helemaal niet lukt. Als dit aan de orde is, zal uw behandelend arts met u bespreken wat de andere opties zijn om te behandelen.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na drie uur bedrust op de verpleegafdeling naar huis. U mag niet zelf naar huis rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de echo-kamer van de afdeling radiologie. De radioloog onderzoekt de lies met behulp van echo. U krijgt een beetje koude gel op de huid. Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het defect in het bloedvat, zal de huid worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel. U krijgt een steriele doek over u heen en de echotransducer zal met een steriele hoes worden ingepakt.

De radioloog prikt met een dunne naald de uitstulping aan. Via deze naald wordt een medicijn ingespoten waardoor het bloed, wat zich in de uitstulping van het bloedvat bevindt, zal worden gestold. Zo krijgt het bloedvat de kans om zich te herstellen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten

Na het onderzoek

De verpleegkundige van de afdeling komt u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag u na 3 uur bedrust weer naar huis. U mag deze dag geen autorijden.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw aanvragend arts met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62