Skip to Content

E.M.G. onderzoek (Elektro-myografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een elektro myografie (EMG) aangevraagd. In deze folder vertellen we u wat een EMG inhoudt en hoe het onderzoek verloopt.

Wat is een EMG?

Een EMG is een zenuw- en spieronderzoek waarbij de elektrische signalen van spieren en de elektrische geleiding van zenuwen worden geregistreerd.

Het EMG onderzoek bestaat uit twee delen;

  • Zenuwgeleidingsonderzoek; hierbij worden kleine stroomprikkels op de zenuwbanen gegeven en verderop met elektroden opgevangen.
  • Naaldonderzoek; hierbij wordt met een speciale naald gekeken (en geluisterd) naar de elektrische activiteit die een spier zelf maakt (het daadwerkelijke elektro myogram).

Hoe bereidt u zich voor?

  • Gebruik geen crème, olie of bodymilk op de huid.
  • Zorg voor warme handen en/of voeten.
  • Zorg dat armen en/of benen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
  • Draag geen sieraden of horloge.
  • Meld bij de laborant of u een ICD heeft of bloedverdunners gebruikt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Afhankelijk van de temperatuur van de handen en/of voeten worden deze voorafgaand aan het onderzoek opgewarmd in bakken met warm water.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Afhankelijk van de reden waarom uw arts dit onderzoek wil, voeren we verschillende metingen uit.

Zenuwgeleidingsonderzoek

Twee laboranten voeren het zenuwgeleidingsonderzoek uit. We plakken elektroden op de te onderzoeker spier of zenuw. Op een aantal plaatsen worden op de zenuwbaan kleine stroomprikkels gegeven. Deze stroomprikkels zijn ongevaarlijk maar kunnen soms als onprettig ervaren worden. De elektroden vangen deze signalen op waarna de meetapparatuur deze uitschrijft in een grafiek.

Naaldonderzoek (aanvullend onderzoek en niet altijd noodzakelijk)

Dit deel wordt voert een neuroloog uit en is ter aanvulling op het zenuwgeleidingsonderzoek. Hierbij prikt de neuroloog met een zeer dunne naaldelektrode in de te onderzoeken spier. Met deze naaldelektrode kijkt en luistert de neuroloog naar de elektrische activiteiten die een spier zelf maakt. Het naaldonderzoek wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren maar kan na afloop een beurs gevoel in de spier geven.

Het onderzoek duurt, afhankelijk van de reden, ongeveer 30 tot 45 minuten.

De uitslag

De laborant klinische neurofysiologie en een neuroloog beoordelen het onderzoek. Het verslag komt in uw dossier en uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. Indien een neuroloog aanwezig is bij het onderzoek, bespreekt hij direct de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of kunt u niet naar deze afspraak komen? Bel ons op, op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur:

  • Klinische neurofysiologie (KNF): 0413 – 40 19 53
  • KNF: aanmelden route 120, wachtkamer route 119, telefoon 0413 – 40 19 53.