Skip to Content

Endo-echoscopie (EUS)

Binnenkort ondergaat u een endo-echoscopie. In deze folder wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Daarnaast leggen we u uit wat u wel en niet moet doen voordat u dit onderzoek krijgt.

Waarom dit onderzoek?

Door een endoscoop (flexibele slang) met aan het uiteinde een echoapparaatje kunnen met behulp van geluidsgolven de wand en omliggende weefsels van slokdarm, maag, twaalfvingerige darm en/of alvleesklier of de endeldarm nauwkeurig bekeken worden. De beelden verschijnen direct op een beeldscherm, zodat de arts ze kan bekijken en beoordelen. De beelden geven veel informatie over de toestand van de weefsels. Dit komt omdat de geluidsgolven doordringen tot in de weefsels, onder het slijmvlies. De beelden worden zichtbaar doordat het echo-apparaat onhoorbare geluidsgolven uitzendt. De geluidsgolven worden weerkaatst (echo) als zichtbaar beeld.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. U mag niet meer eten en drinken vanaf middernacht tot het onderzoek. Uw medicijnen mag u wel gewoon innemen met een beetje water. Gebruikt u bloedverdunners of medicijnen voor suikerziekte, dan vertelt uw arts u welke medicijnen u wel en niet mag nemen.

Bloedverdunners

Bloedverdunners zijn geneesmiddelen die de stolbaarheid van het bloed beïnvloeden. Bijvoorbeeld fenprocoumon (Marcoumar®), acenocoumarol (Sintrom®), carbasalaatcalcium (Ascal®), clopidogrel (Plavix®, Grepid®) of de nieuwe antistollingsmiddelen (apixaban, dabigatran etc), kunnen het risico op een bloeding bij het onderzoek vergroten. Als u een bloedverdunner gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen. Deze bepaalt dan of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden. Wanneer u een bloedverdunner gebruikt die wordt gedoseerd door de trombosedienst, moet de dosering hiervan worden aangepast door de trombosedienst.

Dag van onderzoek

U komt een half uur vóór het onderzoek naar het Ambulant Centrum, op de eerste etage van Bernhoven, route 140.

U krijgt een infuusnaald en wordt op een bed gelegd. U krijgt een bloeddrukband voor de bloeddrukmeting en een ‘knijper’ om uw vinger om de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen meten.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Voorafgaande het onderzoek worden door de arts of verpleegkundige herhaalde malen enkele vragen gesteld. Dit noemen we de time-out-procedure. Deze vragen zijn voor uw eigen veiligheid. Het is onder meer om te controleren dat we met de goede persoon te maken hebben.

U krijgt van de verpleegkundige een keelspray, waarmee uw keel verdoofd wordt. Hierdoor voelt u minder de endoscoop in uw keel. Als u een kunstgebit heeft, moet u dit tijdens het onderzoek uit doen. Daarna krijgt u een bijtring in uw mond tijdens het onderzoek zodat u niet op de endoscoop bijt.

Om de flexibele slang (endoscoop) in te brengen, moet u op uw linkerzij op de behandeltafel liggen. U krijgt de bijtring tussen uw kaken. Dan leggen we de scoop achter op uw tong en moet u een paar keer slikken. Tijdens deze slikbeweging leiden we de flexibele slang door uw keel de slokdarm in.

Wanneer er wat slijm in uw mond komt, kunt u dit gewoon uit uw mond laten lopen op het beschermmatje dat onder uw hoofd ligt. Bovendien kan de verpleegkundige dit slijm ook weg zuigen met een dun slangetje. U kunt altijd gewoon ademhalen door zowel neus als mond.

De arts zal tijdens het onderzoek wat lucht inblazen. Dit kan voor korte tijd bij u een wat vol gevoel geven in de buik. Mocht u een boer of een wind laten tijdens het onderzoek, dan is dat heel gewoon. Het zal u alleen maar opluchten. Mogelijk neemt de arts meteen een klein stukje weefsel of wat vocht weg voor nader onderzoek. Dit doet geen pijn.

Het onderzoek duurt 45-60 minuten.

Verdoving

U krijgt tijdens de endo-echografie een kortwerkend slaapmiddel en een pijnstilling. Dit krijgt u via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. De verdoving verlaagt tijdelijk uw bewustzijn.

Het inbrengen van de slang in de keel kan onaangenaam zijn. Om dit gevoel minder te maken krijgt een keelverdoving. Deze bittere spray verdooft het slijmvlies, zodat u het schuiven van de slang niet voelt en het onderdrukt uw kokhalsreflex.

Door de keelverdoving mag u tot 1,5 uur na het onderzoek niet eten en/of drinken. U zou zich dan namelijk kunnen verslikken.

Neem iemand mee

Als u een kalmerend middel heeft gekregen moet u een uur op de uitslaapkamer verblijven. U zult de rest van de dag last hebben van een vertraagd reactievermogen. Daarom kunt u niet aan het verkeer deelnemen. U kunt ook niet zonder begeleiding reizen met het openbaar vervoer. Neem daarom een familielid of bekende mee naar het onderzoek.

Zijn er complicaties?

Complicaties komen slechts zeer zelden voor bij een endo-echoscopie. Bij 1 à 2 op de 1000 mensen die een vergelijkbaar onderzoek ondergaan, kunnen problemen ontstaan. Sommigen verslikken zich in de maaginhoud, waardoor een luchtweginfectie of longontsteking kan ontstaan. Als de endoscoop heel moeilijk door de keel gaat of als er vernauwingen zijn, komt er soms een scheurtje in de slokdarm of nog zeldzamer: een scheurtje in de maag. Hoe meer ingrepen er tijdens een endo-echoscopie worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties. Maar ook dan komt het slechts zelden voor dat er iets mis gaat.

Als de arts verwacht dat er een punctie van de alvleesklier verricht wordt, dan krijgt u uit voorzorg een antibiotica om een infectie te voorkomen.

Wanneer neemt u direct contact op?

Neem direct contact op met het ziekenhuis wanneer u na het onderzoek klachten krijgt zoals benauwdheid, koorts of ernstige buik- of maagpijn. Neem binnen kantoortijden contact op met de afdeling Endoscopie op 0413 – 40 23 25.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp: 0413 – 40 10 00

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u gewoonlijk bij het eerstvolgende polikliniekbezoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie op 0413 – 40 23 25. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie op 0413 – 40 23 25