Skip to Content

Evenwichtsonderzoek (E.N.G. onderzoek)

In overleg met de behandelend arts wordt er besloten dat er een E.N.G.-onderzoek (electro-nystagmografie) wordt verricht. Een E.N.G.-onderzoek is een evenwichtsonderzoek waarmee kan worden nagegaan in hoeverre uw duizeligheidsklachten samenhangen met een stoornis van de evenwichtsorganen.

Het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en meet draaibewegingen en versnellingen van het lichaam. Wanneer het evenwichtsorgaan wordt geprikkeld, komt dat tot uitdrukking in de bewegingen van het oog en het orientatiegevoel.
De evenwichtsorganen staan via een zenuw in verbinding met de hersenen. De hersenen krijgen signalen van de beide evenwichtsorganen, maar ook signalen van de ogen en de spieren, om evenwicht te kunnen bewaren. Als de evenwichtsorganen andere signalen naar de hersenen sturen dan bijvoorbeeld de ogen of de spieren, ontstaat er een gevoel van duizeligheid. Ook wanneer de evenwichtsorganen niet goed met elkaar samenwerken, ontstaat er een gevoel van duizeligheid.

Voorbereiding

  • Tijdens de 48 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u geen alcohol, slaapmiddelen of geneesmiddelen tegen duizeligheid gebruiken. De medicijnen kunnen de uitslag van onderzoek beïnvloeden.
  • Op de dag van het onderzoek mag u licht ontbijten en tot aan het onderzoek geen koffie drinken.
    Als u diabetespatiënt bent, mag u wél eten en drinken tot aan het onderzoek. Dit moet u wel even aan de functielaborante doorgeven.
  • Als u gewend bent make-up of dagcrème, of oog make-up / mascara te gebruiken, vragen wij u dit op de dag van het onderzoek dit niet te doen.
  • Heeft u permanente make-up ? Dan moet u dat melden.

Waar?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Centraal Functie Onderzoek.

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Belangrijk

Het kan gebeuren dat u na afloop van het onderzoek even last heeft van duizeligheid. U kunt daarom beter niet zelf naar huis rijden, maar ervoor zorgen dat iemand u ophaalt.

Verhinderd

Als u de afspraak niet kunt nakomen, neem dan z.s.m. contact op. Dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Het telefoonnummer van de poli KNO heelkunde is 0413 - 40 19 47.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een speciale draaistoel. De functielaborante plakt elektroden op de huid rondom uw ogen. Of er wordt gebruik gemaakt van een videobril.
Wanneer uw evenwichtsorgaan wordt geprikkeld, registreren de elektroden of de camera's in de videobril uw oogbewegingen.

Uw evenwichtsorgaan wordt geprikkeld door het uitvoeren van een aantal opdrachten:

  • het volgen van bewegende lichtpunten
  • bewegen in een draaistoel
  • uw gehoorgang wordt gespoeld met koud en warm water. Ook hierdoor wordt uw evenwichtsorgaan geprikkeld. Na de spoeling kunt u zich duizelig voelen.

Het onderzoek duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Complicaties

Het onderzoek doet geen pijn, maar kan mogelijk wat stress opleveren. Patiënten met angina pectoris (benauwdheid op de borst) of hyperventilatie kunnen daardoor klachten krijgen. Als dit voor u geldt neem dan medicijnen mee (sublinguale nitrobaat tabletten) zodat u die kunt innemen als u tijdens het onderzoek pijn krijgt. Patiënten met een gestoorde evenwichtsfunctie kunnen na het onderzoek tijdelijk wat meer last hebben van duizeligheid en misselijkheid.

Uitslag

Bij uw controle-afspraak met de specialist die u heeft doorverwezen, bespreekt deze de uitslag van het onderzoek met u.

Vragen

Heeft u nog vagen na het lezen van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de poli KNO heelkunde. Telefoonnummer 0413 - 40 19 47.Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur. Route 1.