Skip to Content

Facetdenervatie, blokkade van de facetgewrichten

Je behandelend arts heeft voorgesteld bij jou een facetdenervatie te verrichten. In deze folder lees je hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn.

Wat je moet weten over de vergoeding door de zorgverzekeraar

Informeer van tevoren bij je zorgverzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt. Het ligt er namelijk aan op welke plek je behandeld wordt. Krijg je een behandeling van je lendenwervels dan moet je dat zelf betalen. Krijg je een behandeling van de nek- en/of borstwervels dan vergoedt de verzekeraar de behandeling in principe wel.

Waarom een behandeling van de facetgewrichten?

Pijnklachten vanuit de facetgewrichten in de wervelkolom zijn meestal te behandelen met een intensief beweegprogramma bij de fysiotherapeut. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een facetblokkade (medische term: facetdenervatie). De ruggenwervels, van laag onder in de rug tot aan borstwervels en nekwervels, staan als blokjes op elkaar gestapeld. Deze blokjes scharnieren ten opzichte van elkaar in de zogenaamde facetgewrichtjes (steungewrichtjes) aan de achterkant van de wervelkolom; hierin kunnen bijvoorbeeld door een ongeval of door veroudering kleine veranderingen voorkomen. Deze veranderingen kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijngeleiding van de facetgewrichtjes vindt plaats via kleine zenuwtakjes. Door deze zenuwtakjes te verdoven of te blokkeren door middel van een warmtebehandeling ervaar je minder pijn.

 

blokkade facetgewrichten

Proefbehandeling

Door 2 of 3 facetgewrichtjes te verdoven probeert de specialist vast te stellen of dit de oorzaak van de pijn is. Als door deze proefbehandeling de pijn vermindert of zelfs verdwijnt, kan in een volgende behandeling een blokkade van de facetgewrichten worden gedaan.
Een proefbehandeling is niet altijd nodig, soms behandelt de specialist meteen de klachten met een definitieve facetblokkade (warmtebehandeling door radiofrequente stroom).

De behandeling

We maken de afspraak voor deze behandeling op de polikliniek van het regionaal pijncentrum.

Hoe bereid je je voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

 • Voor deze behandeling hoef je niet nuchter te zijn.
 • Als je een stoornis van de bloedstolling hebt of bloedverdunnende medicijnen gebruikt,  moet je dit van tevoren melden zodat we daar rekening mee kunnen houden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, moet je in overleg met de specialist  enige dagen te stoppen. Vertel dit ook aan de trombosedienst. 

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Neem een actueel medicatieoverzicht (AMO) mee. Dit overzicht haal je op bij je apotheek en mag maximaal 3 maanden oud zijn. Dit overzicht van medicijnen die je gebruikt is belangrijk zodat wij weten welke medicijnen we zo nodig al dan niet kunnen voorschrijven in combinatie met wat je al gebruikt. Uiteraard is dit eerder op de poli ook al doorgenomen.

Voorafgaand aan de behandeling

 • Controleren we soms uw bloed (INR waarde). Als de stollingswaarde niet in orde is dan stellen we de behandeling uit naar een andere datum.
 • Als je zwanger bent of daar een vermoeden van hebt, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Als je overgevoelig of allergisch bent voor onder andere jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet je dit vóór de het begin van de behandeling melden.
 • Meldt ook vooraf of je een pacemaker of neurostimulator hebt.
 • Neem geen sieraden en geld mee in verband met verlies en/of diefstal.
 • Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom dat er iemand is die jou na behandeling naar huis brengt.

Hoe verloopt de ingreep?

Op afgesproken dag en tijdstip meld je je bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling (route 140) en neemt daarna plaatst in de wachtkamer. Een vrijwilliger neemt je mee uit de wachtkamer wanneer je aan de beurt bent naar de behandelkamer. Na het doornemen van controlelijst starten we de behandeling. Tijdens de behandeling ligt je op je rug of buik, afhankelijk van de plaats van de pijnklachten.
Als je in de goede houding ligt, zoeken we onder röntgendoorlichting naar de facetgewrichten die de pijn veroorzaken. Die plaatsen tekenen we aan, desinfecteren de huid en soms verdoven we de huid. Daarna plaatst de specialist naalden bij de zenuwtakjes van de betreffende steungewrichten. Dankzij de röntgenapparatuur gebeurt dit heel precies. Als de naalden in de juiste positie staan, worden deze met zwakke stroomstootjes gestimuleerd. Hierdoor kan de specialist beoordelen of de naalden dicht genoeg bij de zenuwen van de facetgewrichten geplaatst zijn. Vervolgens spuiten we een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in en bij een definitieve behandeling worden de puntjes van de naalden daarna kortdurend verhit. Door de verhitting wordt de zenuw, die naar het gewrichtje gaat, gedeeltelijk uitgeschakeld. Dit onderbreekt de pijnoverdracht door het zenuwtje voor langere tijd. Na de behandeling brengt de vrijwilliger je naar het restaurant voor een kop koffie of thee, als je dan verder goed voelt mag je naar huis.

Hoe lang duurt de ingreep?

De procedure op de behandelkamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet je rekenen op een verblijf van maximaal 30 minuten in het ziekenhuis.

Zijn er bijwerkingen/complicaties?

In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Dit is een branderig gevoel dat enkele dagen kan aanhouden, maar verdwijnt in principe altijd. Je kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Na een facetblokkade zijn er niet of nauwelijks complicaties te verwachten, soms treedt het volgende op:

 • Als een bloedvaatje is geraakt kan er een bloeduitstorting ontstaan, dit veroorzaakt een blauwe plek.
 • Spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • Tijdelijke krachtsvermindering in een arm of been, afhankelijk van de plaats waar geprikt is. Dit duurt hooguit enkele uren en komt door de verdoving.
 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt van de behandelde steungewrichtjes.
 • Zeer zelden treedt een ontsteking of infectie op in het behandelde gebied.
 • Na een facetblokkade zijn er geen beperkingen, je mag alles weer doen.

Resultaat

Pas na 6 tot 8 weken heeft het zin om het resultaat van de behandeling te beoordelen, maar het is mogelijk dat je al eerder een gunstig effect op de pijnklachten merkt.
Als er onvoldoende of geen pijnverlichting optreedt, is bij een aantal patiënten een andere aanvullende behandeling mogelijk. Hoe lang de pijnverlichting duurt is wisselend.

Controle

Na 6 weken krijgt je een telefonische controle met uw pijnspecialist. Je krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis.

Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet deze te stellen aan je behandelend arts. Je kunt tijdens kantooruren ook bellen met het Regionaal Pijn Centrum: 0413 - 40 19 87.