Skip to Content

Febuxostat (Adenuric ®) bij jicht

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Febuxostat omdat u jicht heeft. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Febuxostat, de bijwerkingen en de toedieningsvorm van dit medicijn.

Hoe werkt Febuxostat?

Wanneer u onvoldoende heeft gereageerd op andere urinezuur verlagende medicijnen zoals Allopurinol en Benzbromaron kan de arts u Febuxostat, voorschrijven. Febuxostat voorkomt dat het lichaam purine verandert in urinezuur. Hierdoor vermindert in de loop van enkele weken de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Uiteindelijk zullen ook de jicht knobbels, als u die heeft, oplossen, dit kan lang duren.

Hoe gebruikt u Febuxostat?

Febuxostat tabletten zijn er in verschillende doseringen. Neem de tabletten in na het eten. De tabletten kunnen met water worden ingenomen (dit voorkomt ook bijwerkingen). Als u start met febuxostat moet u geen jichtaanval hebben. Omdat in het begin van de behandeling dit medicijn juist een jichtaanval kan uitlokken zal de arts u altijd van te voren een ontstekingsremmend middel voorschrijven. Hiermee moet u een half jaar doorgaan. Als u tijdens het gebruik van Febuxostat toch een jichtaanval krijgt, moet u febuxostat gewoon door blijven gebruiken en eventueel nog een (extra) ontstekingsremmend middel erbij gebruiken. Raadpleeg uw arts bij onduidelijkheden. Bij elke schommeling van de urinezuur spiegel door het starten/stoppen van febuxostat kan een jichtaanval uitgelokt worden. Daarom is het belangrijk dat u de tabletten febuxostat dagelijks blijft innemen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Febuxostat?

Vaak voorkomende bijwerkingen:

  • Maag-darmklachten, zoals misselijkheid en diarree
  • Hoofdpijn
  • Huiduitslag, zoals eczeem, galbulten, puistjes, rode huid, jeuk

Zelden voorkomende bijwerkingen:

  • Ernstige huiduitslag, die het gevolg is van een allergie. Waarschuw een arts, als u huiduitslag opmerkt.
  • Zeer zelden treden afwijkende bloedwaarden op

Mag Febuxostat gebruikt worden met andere medicijnen?

Febuxostat versterkt de werking van Mercaptopurine en Azathioprine bij gelijktijdig gebruik zodat de dosering aangepast moet worden. Gebruikt u deze medicatie, raadpleeg dan uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden? Dan moet u in principe de behandeling met Febuxostat tijdig stoppen. Overleg met uw reumatoloog bij een zwangerschapswens over de mogelijkheden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Bij het gebruik van Febuxostat wordt borstvoeding ontraden.

Controles

Om te bepalen welke dosis Febuxostat u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, zal er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden gedaan. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna zal (minimaal één keer per jaar) uw bloed worden gecontroleerd. De bloedcontroles zullen plaatsvinden voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw reumatoloog.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De RegioApotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost