Skip to Content

Flecaïnide provocatietest

Je specialist heeft in het kader van je cardiologisch onderzoek de volgende
test afgesproken.


□ Flecainide provocatietest


Voor dit onderzoek word je verwacht op:


................................... dag........................... om................................... uur


Op de afgesproken dag en tijd meld je je bij de hartbewaking / IC van het
Bernhoven Ziekenhuis, route 200.

Tijdens dit onderzoek wordt het effect van dit medicijn op je hart bestudeerd via het
ECG (elektrocardiogram) = hartfilmpje.

Voorbereiding

□  Je mag je gewone ochtend medicatie innemen tenzij de cardioloog anders
voorschrijft

□ Is de provocatietest in de ochtend:
Vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken en roken. 2 uur voor de test mag je nog met een slokje water de medicijnen innemen.

□ Is de provocatietest in de middag:
Dan mag je 6 uur van te voren niets meer eten, drinken en roken.

□ Diabeten
Eventueel het gebruik van tabletten of insuline aanpassen.

Ben je onder behandeling van de huisarts / diabetesverpleegkundige dan graag 1 week vooraf zelf overleggen over het medicatie gebruik.

□ Als je na het onderzoek het ziekenhuis weer mag verlaten, mag je zelf naar huis rijden.

Wat kun je verwachten?

Op de hartbewaking sluit de verpleegkundige bij je een ECG aan. Er wordt een infuus geprikt en je krijgt een automatische bloeddrukmeter om je bovenarm. Tijdens het onderzoek wordt elke minuut een ECG gemaakt en wordt je bloeddruk gemeten.

Het medicijn loopt gedurende 15 minuten via het infuus in. Nadat het medicijn is toegediend wordt nog gedurende ten minste 20 minuten om de 3 minuten een ECG gemaakt. Je hartritme wordt automatisch gecontroleerd. Als het ECG genormaliseerd is, kun je in overleg met de cardioloog / zaalarts naar huis.

Bijwerkingen van de provocatietest

Tijdens de toediening van het medicijn kan duizeligheid en / of hoofdpijn optreden doordat de bloeddruk lager kan worden. Als gevolg van de toediening kunnen ook hartritmestoornissen optreden Je blijft in dat geval op de hartbewaking / IC totdat het ECG weer normaal is.

De uitslag

De uitslag van de provocatietest ontvang je van je cardioloog telefonisch of op de polikliniek.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen dan kun je deze stellen aan de verpleegkundige op de hartbewaking.
Of bellen naar poli cardiologie Tel: 0413 – 40 19 23