Skip to Content

Geheugencentrum met klinisch geriater en neuroloog

Uw arts heeft u doorverwezen naar het geheugencentrum. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de polikliniek klinische geriatrie Bernhoven in Uden. In deze folder informeren we u over het geheugencentrum en kunt u lezen wat u van de medewerkers kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog voor kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt vanuit een team met meerdere disciplines, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar u gekeken wordt.

Wat is het geheugencentrum?

Het geheugencentrum is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen. Binnen het geheugencentrum wordt u onderzocht om de ernst en de oorzaak van de geheugenproblemen vast te stellen. De uitslag wordt dezelfde dag met u besproken.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan het geheugencentrum?

 • Kom niet alleen naar de afspraak, neem iemand mee die u vertrouwt. Bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis.
 • Als uw huisarts nog geen bloedonderzoek heeft laten doen, gebeurt dit bij ons. Mogelijk is in opdracht van de geriater aanvullend bloedonderzoek nodig.
 • Toen u deze afspraak heeft gemaakt, heeft de assistente al met u besproken of er bloed moet worden geprikt en waar dit dan gedaan wordt: thuis of een prikpost bij u in de buurt.
 • Voor het bloedprikken heeft u een formulier gekregen. Dit geeft u aan degene die bloed bij u afneemt.
 • Moet u op een prikpost zijn? Maak dan eerst een afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl
 • Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Bel 0413 – 40 19 08, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur.
 • De bloeduitslagen worden besproken tijdens het uitslaggesprek.

Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruimzittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek op het geheugencentrum bestaat uit meerdere onderdelen. Het totale onderzoek duurt ongeveer 5-5 ½ uur.

 • Het onderzoek begint met een kennismakingsgesprek met de psycholoog, de geriatrisch verpleegkundige en de klinisch geriater.
 • Tijdens uw bezoek aan het geheugencentrum verricht de psychologisch medewerker een kort neuropsychologisch onderzoek bij u, dit is een onderzoek waarbij het geheugen en denkvermogen worden onderzocht. Ondertussen spreekt de vertrouwenspersoon, die met u meegekomen is, met de geriatrisch verpleegkundige.
 • Verder hebben u en uw vertrouwenspersoon een gesprek met de klinisch geriater. Dit wordt afgerond met een lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje.
 • Aansluitend wordt op de afdeling radiologie een MRI-scan van het hoofd gemaakt. Daarna komt u terug op de polikliniek klinische geriatrie. U spreekt dan met de neuroloog, die een neurologisch onderzoek verricht.

Wanneer alle onderzoeken klaar zijn, bespreken de klinisch geriater, de neuroloog, de verpleegkundige en de psycholoog de bevindingen met elkaar. Ondertussen krijgen u en uw vertrouwenspersoon een lunch aangeboden in de huiskamer.

Nadien wordt u door de klinisch geriater uitgenodigd om de uitslagen te bespreken en wordt er samen met u een behandelplan gemaakt. Van de bevindingen en de gemaakte afspraken krijgt u een verslag mee naar huis, zodat u en uw vertrouwenspersoon alles rustig kunnen doorlezen. Afhankelijk van de uitslagen kan het zijn dat verder aanvullend onderzoek nodig is of dat u onder controle blijft bij de klinisch geriater of neuroloog. Als dit alles niet nodig is, wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over het onderzoek en de bevindingen.

Voor de vertrouwenspersoon is er tussendoor gelegenheid om in de huiskamer koffie of thee te gebruiken. U kunt ter overbrugging van de wachttijd gebruik maken van de tv of de aanwezige lectuur. Er is een gratis Wifi verbinding beschikbaar.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Specifiek voor het bezoek aan het geheugencentrum vragen wij u ook het volgende mee te nemen:

 • Medicijnen (alle doosjes en een actuele medicatielijst ofwel AMO)
 • Bril (als u die heeft)
 • Gehoorapparaten (als u die heeft)
 • Loophulpmiddel zoals een stok of rollator
 • Ingevulde vragenlijst

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 262 541 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

U vindt de polikliniek klinische geriatrie op de eerste verdieping in Bernhoven, locatie Uden. Vanaf de hoofdingang volgt u route 120 J. U kunt zich melden bij de balie. Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 - 40 19 84.