Skip to Content

Geriatrisch onderzoek voor dialysepatiënten

Uw arts heeft u doorverwezen naar de polikliniek klinische geriatrie. De polikliniek klinische geriatrie bevindt zich in Bernhoven, op de locaties Uden en Oss. Op uw afsprakenkaartje staat vermeld op welke locatie u zich dient te melden. In deze folder informeren we u over de polikliniek klinische geriatrie en kunt u lezen wat u van de medewerkers kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog voor kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt vanuit een team met meerdere disciplines, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar u gekeken wordt.

Wat kan de geriater voor u als dialysepatiënt doen?

We weten dat patiënten die dialyseren behoren tot een kwetsbare groep oudere mensen, waarbij het behoud en herstel van zelfstandigheid heel belangrijk is.
Om uw functioneren in het dagelijks leven in kaart te brengen hebt u op de dialyseafdeling een vragenlijst ingevuld en hebt u enkele testen gedaan. Aan de hand van deze lijst en testen is de inschatting gemaakt dat de geriater mogelijk adviezen heeft om de kwaliteit van leven te behouden of verbeteren. Daarom heeft u een oproep voor een onderzoek door de geriater gekregen.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan de polikliniek klinische geriatrie?

Wij verzoeken u om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis zijn. Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt wanneer nodig een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruimzittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de geriater en eventueel met de geriatrisch verpleegkundige. In dit gesprek wordt ook uw medicatie beoordeeld en kunnen een aantal aanvullende testen worden afgenomen. Verder wordt er lichamelijk onderzoek bij u verricht. Daarna bespreken we de bevindingen met u en wordt dit gesprek afgesloten met een advies van de geriater. Het totale bezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Specifiek voor het bezoek aan het geheugencentrum vragen wij u ook het volgende mee te nemen:

  • Medicijnen (alle doosjes en een actuele medicatielijst oftewel AMO)
  • Bril (als u die heeft)
  • Gehoorapparaten (als u die heeft)
  • Loophulpmiddel zoals een stok of rollator
  • Ingevulde vragenlijst

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 262 541 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

Drie dagen voor uw afspraak krijgt u een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meldt u zich digitaal aan voor uw afspraak. Lukt het niet om uzelf thuis aan te melden? Meld u dan met uw geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor u een dagticket met uw afspraak of afspraken.

Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 - 40 19 84.