Skip to Content

Geriatrisch onderzoek voor patiënten in de predialyse fase

Uw behandelend nefroloog (internist gespecialiseerd in nierziekten) heeft u doorverwezen naar de polikliniek klinische geriatrie van Bernhoven voor een onderzoek. De nefroloog heeft u verteld dat u zich in de predialyse fase bevindt. Dat betekent dat uw nierfunctie achteruit gaat en dat in de toekomst nierfunctie vervangende behandeling mogelijk nodig is. In deze folder leest u wat dit onderzoek inhoudt en wat u van de medewerkers kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog op kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt vanuit een team met meerdere disciplines, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar u gekeken wordt.

Wat kan de geriater voor u als predialyse patiënt doen?

De nefroloog heeft de klinisch geriater gevraagd om mee te kijken in de predialyse fase. Tijdens het onderzoek wordt heel breed naar uw gezondheid gekeken en de invloed daarvan op uw functioneren. Uw klachten worden uitgebreid onderzocht. Er wordt een overzicht gemaakt van de problemen en mogelijk andere ziektes die u heeft. Voordat u in de toekomst start met nierfunctie vervangende behandeling, kan de geriater op deze manier adviezen geven over aanvullende voorzorgsmaatregelen en of bepaalde keuzes die u straks misschien moet maken. We weten namelijk dat patiënten, die zich in de predialyse fase bevinden, behoren tot een kwetsbare groep oudere mensen, waarbij het behoud en herstel van zelfstandigheid heel belangrijk is.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan de polikliniek klinische geriatrie?

Wij verzoeken u om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis zijn. Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruimzittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de geriater, deze verricht ook lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende testen om uw fitheid in te kunnen schatten. In dit gesprek wordt ook uw medicatie beoordeeld en kunnen een aantal aanvullende testen worden afgenomen. Het totale onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna bespreken we de bevindingen met u en wordt dit gesprek afgesloten met een advies van de geriater.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Ook hebt u een patiëntenpas van Bernhoven nodig. Deze kunt u laten maken bij de balie van de patiëntenregistratie. Specifiek voor het bezoek aan het geheugencentrum vragen wij u ook het volgende mee te nemen:

  • Medicijnen (alle doosjes en een actuele medicatielijst oftewel AMO)
  • Bril (als u die heeft)
  • Gehoorapparaten (als u die heeft)
  • Loophulpmiddel zoals een stok of rollator
  • Ingevulde vragenlijst

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 262 541 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

U vindt de polikliniek klinische geriatrie op de eerste verdieping in Bernhoven, locatie Uden. Vanaf de hoofdingang volgt u route 120 J.
U kunt zich melden bij de balie. Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 - 40 19 84.