Skip to Content

Geriatrisch onderzoek voor patiënten in de predialyse fase

Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek klinische geriatrie voor een onderzoek. De nefroloog heeft u verteld dat u zich in de predialyse fase bevindt. Dat betekent dat uw nierfunctie achteruit gaat en dat in de toekomst nierfunctie vervangende behandeling mogelijk noodzakelijk wordt. In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog op kwaliteit van leven.

Wat kan de geriater voor u als predialyse patiënt doen?

De nefroloog heeft de klinisch geriater gevraagd om mee te kijken in de predialyse fase. Tijdens het onderzoek wordt heel breed naar uw gezondheid gekeken en de invloed ervan op uw functioneren. Uw klachten worden uitgebreid onderzocht en er wordt een overzicht gemaakt van de problemen en onderliggende ziektes. Voordat u in de toekomst mogelijk start met nierfunctie vervangende behandeling, kan de geriater zo adviezen geven over aanvullende voorzorgsmaatregelen en adviseren bij bepaalde afwegingen. We weten namelijk dat patiënten, die zich in de predialyse fase bevinden, behoren tot een kwetsbare groep oudere mensen, waarbij het behoud en herstel van zelfstandigheid heel belangrijk is.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan de polikliniek klinische geriatrie?

  • Kom niet alleen naar de afspraak, maar neem iemand mee. Bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis.
  • Als uw huisarts nog geen bloedonderzoek heeft laten doen, gebeurt dit bij ons. Mogelijk is in opdracht van de geriater aanvullend bloedonderzoek nodig.
  • Toen u deze afspraak heeft gemaakt, heeft de assistente al met u besproken of er bloed moet worden geprikt en waar dit dan gedaan wordt: thuis of op een prikpost bij u in de buurt.
  • Voor het bloedprikken heeft u een formulier gekregen. Dit geeft u aan degene die bloed bij u afneemt.
  • Moet u op een prikpost zijn? Maak dan eerst een afspraak via prikafspraak.bernhoven.nl/
  • Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Bel 0413 – 40 19 08, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur.
  • De bloeduitslagen worden besproken tijdens het uitslaggesprek.      

Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruim zittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de geriater of verpleegkundig specialist. Deze verricht lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende testen om uw fitheid in te kunnen schatten. In dit gesprek wordt uw medicatie beoordeeld en kunnen een aantal aanvullende testen worden afgenomen. Het totale onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Het is mogelijk dat u onderzocht wordt door een specialist ouderenzorg in opleiding of door een huisarts in opleiding. Dit gebeurt in overleg met u.  

Na het onderzoek bespreken we de bevindingen met u en wordt dit gesprek afgesloten met een advies.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Specifiek voor het bezoek aan poli geriatrie vragen wij u ook het volgende mee te nemen:

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 26 25 41 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

U vindt de polikliniek klinische geriatrie op de eerste verdieping in Bernhoven, locatie Uden. Eerst meldt u zichzelf aan. U kunt zichzelf thuis digitaal aanmelden. Lukt dit niet? Meldt u zich dan aan bij de aanmeldzuilen in de centrale hal, rechts naast de ingang. Hier staan vrijwilligers voor u klaar om u te helpen als dit nodig is. Volg vervolgens route 120 J. Scan bij de balie uw QR-code bij de aanmeldzuil op de poli. Dan weet zorgverlener dat u er bent. 

Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u niet naar uw afspraak komen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via het formulier op de website of onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 17.00 uur via:

  • Polikliniek klinische geriatrie via telefoonnummer 0413 - 40 19 84