Skip to Content

Golimumab (Simponi®)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Golimumab. In deze folder vindt u informatie over de werking van Golimumab, de toediening en de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe werkt Golimumab?

Golimumab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische – antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen. Golimumab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten. Golimumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Golimumab treedt over het algemeen op binnen enkele weken,maar kan in een enkel geval enkele maanden duren.

Hoe wordt Golimumab gebruikt?

Golimumab wordt toegediend via onderhuidse injecties. De gebruikelijke dosering is 50 mg eens per maand. De injecties worden toegediend door patiënten zelf of door hun partner. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Misschien een eng idee, maar in de praktijk blijkt dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Golimumab altijd koel bewaren in de koelkast tussen 2 en 8 º C.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Golimumab?

De meest voorkomende bijwerkingen: (>10 procent)

 • Huiduitslag of jeuk op de plaats van injecties. Dit is vrijwel altijd mild en op den duur verdwijnen deze klachten bij de meeste patiënten
 • Milde infecties zoals verkoudheid en griep
 • Andere klachten zoals hoofdpijn, huiduitslag en maagdarmklachten

Zelden voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal bloedplaatjes en verhoogde cholesterol- en leverenzymwaarden.
 • Darmontsteking (diverticulitis).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: (<0,01-0,1 procent)

 • Het ontstaan van andere auto-immuunziekten zoals multipele sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Als u klachten bemerkt van tintelingen, krachtsverlies of slechter zien, meld het dan aan uw arts.

Krijgt u een operatie of andere (tandheelkundige) ingreep?

Als u Golimumab gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep gaat krijgen. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Golimumab.

Zwangerschap en borstvoeding

Golimumab kan veilig gebruikt worden tijdens de gehele zwangerschap en Certolizumab kan veilig gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Wat u verder nog moet weten?

 • Het ontwikkelen van een huidtumor komt voor bij minder dan 0,7% van de patiënten. Daarom is het belangrijk dat u zelf jaarlijks de huid van uw armen, benen, hoofd en hals nakijkt. Wanneer u een afwijking aan de huid bemerkt is het verstandig om uw huisarts te raadplegen.
 • n het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Golimumab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen. Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Vaccinaties

Als u Golimumab gebruikt mag u zich niet in laten enten voor een aantal ziektes. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose.

Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
 • RegioApotheek in Bernhoven 
 • Buiten kantooruren verloopt het contact in principe via de huisarts/huisartsenpost