Skip to Content

Greenstick of Torus fractuur van de pols

Deze folder geeft u belangrijke informatie bij een greenstick/torus fractuur van de pols. Dit is een breuk van het bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven. Het bot breekt aan één zijde, terwijl de andere zijde elastisch meebuigt. Verplaatsing of losraking is onwaarschijnlijk.

Hoe wordt deze fractuur behandeld?

Tijdens kantooruren wordt door de gipsverbandmeester een semiflexibel gips voor de duur van twee weken aangelegd.
Bent u buiten kantooruren op de spoedeisende hulp geweest (uw kind heeft dan een gipsspalk gekregen), dan moet u de eerstvolgende werkdag een afspraak maken met de gipsverbandmeester. U maakt dan een afspraak voor het aanleggen van een semiflexibel gips.

De gipsverbandmeester is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 0413 – 40 27 30. U vindt de gipskamer op route 041.

Nabehandeling

Het semiflexibel gips mag nat worden, dus uw kind mag er gewoon mee onder de douche en mee zwemmen. Na twee weken kunt u het semiflexibel gips zelf verwijderen. De gipsverbandmeester legt u uit hoe dat moet. Uw kind mag dan alle activiteiten weer hervatten, dus ook sport en gymnastiek op geleide van de klachten.

Poliklinische controle

Een controle is niet nodig, de functie van de pols zal binnen twee weken na het verwijderen van het gips weer volledig zijn.
Mochten er klachten van pijn of een verminderde functie van de pols blijven bestaan dan kunt u een afspraak maken op de polikliniek chirurgie: 0413 – 40 19 59