Skip to Content

Greenstick of Torus fractuur van de pols

Deze folder geeft je belangrijke informatie bij een greenstick/torus fractuur van de pols. Dit is een breuk van het bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven. Het bot breekt aan één zijde, terwijl de andere zijde elastisch meebuigt. Verplaatsing of losraking is onwaarschijnlijk.

Hoe wordt deze fractuur behandeld?

Tijdens kantooruren wordt door de gipsverbandmeester een semiflexibel gips voor de duur van twee weken aangelegd.
Ben je buiten kantooruren op de spoedeisende hulp geweest (je kind heeft dan een gipsspalk gekregen), dan moet je de eerstvolgende werkdag een afspraak maken met de gipsverbandmeester. Je maakt dan een afspraak voor het aanleggen van een semiflexibel gips.

De gipsverbandmeester is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 0413 – 40 27 30. 

Nabehandeling

Het semiflexibel gips mag nat worden, dus je kind mag er gewoon mee onder de douche en mee zwemmen. Na twee weken kun je het semiflexibel gips zelf verwijderen. De gipsverbandmeester legt je uit hoe dat moet. Je kind mag dan alle activiteiten weer hervatten, dus ook sport en gymnastiek op geleide van de klachten.

Poliklinische controle

Een controle is niet nodig, de functie van de pols zal binnen twee weken na het verwijderen van het gips weer volledig zijn.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan gerust contact op met de gipskamer: 0413 - 40 27 30 (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur). Of buiten kantooruren met de receptie: 0413 - 40 40 40.