Skip to Content

Griep (Influenza A en B)

Tijdens uw opname in Bernhoven is gebleken dat u (mogelijk) besmet bent met het influenzavirus. In deze folder kunt u meer lezen over het influenzavirus en de maatregelen die genomen worden bij besmetting.

Wat is het influenzavirus?

Influenzavirus is de veroorzaker van griep. Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Het begint vaak plotseling met koude rillingen, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Klachten als keelpijn en een droge hoest kunnen ook optreden. Over het algemeen is griep onschuldig; men geneest meestal zonder medische behandeling. Maar sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen, zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte.

Besmettelijkheid

Mensen met griep zijn besmettelijk op de dag vóórdat de ziekteverschijnselen beginnen tot ongeveer 5 dagen daarna. Het griepvirus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten.

Isolatiemaatregelen

In een ziekenhuis bevinden zich veel (zieke) mensen dicht bij elkaar, waardoor het risico op besmetting toeneemt. Als u het Influenzavirus bij u draagt, wordt u geïsoleerd verpleegd. Er zijn verschillende vormen van isolatie. Bij influenza is er sprake van druppelisolatie. 

Tijdens uw opname betekent dit voor u het volgende:

  • Ziekenhuismedewerkers dragen een mondneusmasker, wanneer zij u onderzoeken of verzorgen.
  • Als u de enige op een zaal bent die besmet is, dan wordt u naar een  eenpersoonskamer overgeplaatst.
  • Als meerdere patiënten op een afdeling besmet zijn, worden zij eventueel bij elkaar op één kamer geplaatst
  • Als u de kamer verlaat moet u een mondneusmasker dragen

Einde isolatiemaatregelen

De isolatiemaatregelen mogen worden gestopt als u klachtenvrij  bent. Uw behandelend arts kan beoordelen of de isolatie gestopt kan worden.

Bezoek

U mag gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers dragen een mondneusmasker wanneer zij op uw kamer komen. Bij het verlaten van de kamer dienen de  bezoekers het mondneusmasker af te doen en de handen te desinfecteren met handenalcohol.

Maatregelen thuis

Wanneer u weer thuis bent, hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige die voor u zorgt.

Mocht u na uw opname nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie in Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 89 99.