Skip to Content

Groepseducatie plas- en poepproblemen

In overleg met je is je kind aangemeld voor de groepseducatie voor kinderen met problemen bij poepen en/of plassen. Zoals verstopping of incontinentie. In deze folder lees je wat de groepseducatie inhoudt en wat je kunt verwachten.

Problemen bij poepen of plassen zijn een veel voorkomende aandoening bij kinderen. De klachten kunnen per kind verschillen van een aantal dagen geen of moeizame ontlasting tot harde pijnlijke ontlasting. Soms kan een kind last hebben van ontlasting in de onderbroek of urineverlies. Het kind kan de klachten zelf vaak niet benoemen of is er aan gewend geraakt. Dit is een vervelend probleem voor je kind, maar ook voor jou als ouders of verzorger kan dit heel vervelend zijn. Als je kind last heeft van deze klachten kunnen de gevolgen groot zijn voor jou en het gezin.

Wat is het doel van de groepsbijeenkomst?

Het doel is om meer inzicht te krijgen in de problematiek. Je krijgt uitleg over werking van blaas en darmen, verstopping en ongelukjes met ontlasting en urine. Ook krijg je adviezen om de klachten te verminderen. Het is de bedoeling dat je deze adviezen thuis met je kind gaat uitproberen. Wij adviseren daarom dat minimaal een van de ouders of verzorgers aanwezig is bij de bijeenkomst.

Hoe verloopt de groepsbijeenkomst?

Je komt samen met je kind 2 keer voor een bijeenkomst van 1 uur naar Bernhoven. Tijdens deze bijeenkomsten staat het plas- of poepprobleem van je kind centraal. In een groep van 4 tot 6 kinderen en ouders krijgen jij en je kind uitleg en adviezen voor de behandeling van verstopping.

De verpleegkundig specialist geeft samen meet 2 pedagogisch medewerkers de groepseducatie. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jij en je kind deze informatie afzonderlijk van elkaar in aparte ruimtes. De pedagogisch medewerkers verzorgen de uitleg aan je kind. De informatie is afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van je kind. Het wordt in spelvorm aangeboden.

Als ouder of verzorger krijg je uitleg van een verpleegkundig specialist. Daarnaast is er de gelegenheid om je ervaringen te bespreken en vragen te stellen. Als er aanpassingen nodig zijn in de behandeling van je kind, wordt dat ook besproken.

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen jij en je kind uitleg. De tweede bijeenkomst is alleen voor je kind bedoeld.

Welke onderwerpen worden besproken?

De volgende onderwerpen behandelen we tijdens de bijeenkomsten:

  • De normale darm- en blaaswerking en wat verloopt er bij je kind anders
  • Poepen en plassen: hoe en wanneer poep en plas je
  • Wat is een goede toilethouding
  • Gebruik van laxerende medicatie
  • Positieve ondersteuning van je kind bij de behandeling
  • Delen van ervaringen

Wat is het vervolg van de behandeling?

Jij en je kind krijgen tijdens de groepseducatie adviezen voor thuis. Aansluitend aan de eerste bijeenkomst maken we samen met jullie afspraken voor het vervolg van de behandeling. Na enkele weken volgt er een poliklinische afspraak bij de verpleegkundig specialist of de behandelend kinderarts. Op basis van observaties, of door informatie die je hebt gedeeld, kan er besloten worden dat er nog onvoldoende inzicht is in de factoren die een rol spelen bij de problematiek. Dan besluiten we in overleg met je om je kind door te verwijzen naar de kinderbekkenbodemfysiotherapeut of kinderpsycholoog.

Jouw ervaring

Voor ons zijn jouw ervaring en mening belangrijk voor het ontwikkelen van kwalitatief goede zorg. Wij vragen je om aansluitend aan de tweede bijeenkomst een evaluatieformulier in te vullen. Dit kan ons helpen om de zorg en behandeling te verbeteren.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Polikliniek kindergeneeskunde via 0413 – 40 19 42 (binnen kantooruren)
  • Receptie Bernhoven via 0413 – 40 40 40 (buiten kantooruren)

Illustraties: Belinda Jordens ©