Skip to Content

Groepseducatie verstopping en ongelukjes met ontlasting

In overleg met u is uw kind aangemeld voor de groepseducatie voor kinderen met verstopping en/of ongelukjes met ontlasting. Problemen bij poepen is een veel voorkomende aandoening bij kinderen. De klachten kunnen per kind verschillen van een aantal dagen geen of moeizame ontlasting tot harde pijnlijke ontlasting. Soms kan een kind last hebben van ontlasting in de onderbroek. Het kind kan de klachten zelf vaak niet benoemen of is er aan gewend geraakt. Dit is een vervelend probleem voor uw kind, maar ook voor u als ouders kan dit heel vervelend zijn. Als uw kind last heeft van deze klachten kunnen de gevolgen groot zijn voor u en uw gezin.

Wat is het doel?

Uitleg over verstopping en ongelukjes met ontlasting waardoor u en uw kind meer inzicht krijgen in de problematiek en adviezen om de klachten te verminderen. Het is de bedoeling dat u thuis met uw kind aan de slag gaat met de gegeven adviezen. Het is daarom belangrijk dat minimaal een van de ouders aanwezig is bij de bijeenkomst.

Hoe verloopt de groepsbehandeling?

Uw kind komt met u twee keer voor een bijeenkomst van een uur naar Bernhoven. Tijdens deze bijeenkomsten staat het ontlastingsprobleem van uw kind centraal. In een groep van 4-6 kinderen en ouders krijgen u en uw kind uitleg en adviezen voor de behandeling van de verstopping.

De groepseducatie wordt verzorgd door twee pedagogisch medewerkers en verpleegkundig specialist van Bernhoven. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen u en uw kind deze informatie afzonderlijk van elkaar in aparte ruimtes. De pedagogisch medewerkers verzorgen de uitleg aan uw kind. Alle informatie wordt afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van uw kind en in spelvorm aangeboden.

U krijgt uitleg van de verpleegkundig specialist. Daarnaast is er de gelegenheid om uw ervaringen te bespreken en vragen te stellen. Als er aanpassingen nodig zijn in de behandeling van uw kind wordt dat ook besproken.

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen zowel u als uw kind uitleg. De tweede bijeenkomst is alleen voor uw kind bedoeld. De volgende onderwerpen worden tijdens deze bijeenkomsten behandeld.

  • Uitleg over de normale darmwerking en wat er specifiek bij uw kind anders verloopt.
  • Uitleg over het poepen: hoe en wanneer poep je.
  • Hoe zorg je ervoor dat de ontlasting zacht blijft.
  • Aanleren van goede toilethouding.
  • Uitleg over het gebruik van laxerende medicatie.
  • Positieve ondersteuning van uw kind bij de behandeling.
  • Ruimte voor het delen van ervaringen met andere ouders.

Vervolg behandeling

U en uw kind krijgen tijdens de groepseducatie adviezen voor thuis. Aansluitend aan de eerste bijeenkomst zullen er afspraken met u voor uw kind gemaakt worden voor het vervolg van de behandeling. Na enkele weken volgt er een poliklinische afspraak bij de verpleegkundig specialist of de behandelend kinderarts. Er kan op basis van observaties of door u verstrekte informatie besloten worden dat er nog onvoldoende inzicht is in de factoren die een rol spelen bij de problematiek. Dan kan er in overleg met u besloten worden om uw kind te verwijzen naar de kinderbekkenbodem- fysiotherapeut of kinderpsycholoog.

Uw ervaring

Voor ons zijn uw ervaring en mening belangrijk voor het ontwikkelen van kwalitatief goede zorg. Wij vragen u om aansluitend aan de tweede bijeenkomst een evaluatieformulier in te vullen. Dit kan ons helpen om de zorg en behandeling te verbeteren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U bereikt de polkliniek kindergeneeskunde op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0413-401942.

illustraties: Belinda Jordens ©