Skip to Content

Hand- en polsspreekuur

Bernhoven heeft een speciaal spreekuur voor mensen met problemen aan hand en/of pols: het hand- polsspreekuur. Dit spreekuur is op de polikliniek plastische chirurgie.

Twee soorten spreekuur

We hebben twee soorten spreekuren, namelijk het ‘kleine-‘en het ‘grote’ handenspreekuur. Het verschil leggen we uit.

Klein handenspreekuur

Het klein handenspreekuur wordt gehouden door de plastisch chirurg samen met twee handtherapeuten, een handtherapeut van het handencentrum in Uden en een handtherapeut van de afdeling fysiotherapie van Bernhoven.

Dit spreekuur is voor patiënten die al in behandeling zijn en waar de betrokken behandelaars met elkaar overleggen over de te volgen therapie. Je wordt naar dit spreekuur verwezen door je fysio- of ergotherapeut of specialist

Het kleine handenspreekuur is iedere eerste donderdagmiddag van de maand op de polikliniek plastische chirurgie (route 053) van Bernhoven in Uden.

Groot handenspreekuur

In het groot handenspreekuur werkt een aantal specialisten samen zoals de algemeen chirurg, plastisch chirurg, orthopedisch chirurg, reumatoloog, revalidatiearts en handtherapeuten. De betrokken specialisten doen nader onderzoek om op zo tot een goed overwogen behandeling te komen.

Je kunt alleen op verwijzing naar dit spreekuur. Wanneer nodig verwijst je behandelend specialist, de handtherapeut in Bernhoven of het handencentrum je door naar dit spreekuur. Dit spreekuur is altijd iedere derde dinsdagmiddag van de maand op de polikliniek plastische chirurgie in Uden.

Bij twijfel altijd vragen

Als je twijfelt over het effect van je behandeling voor (pijn)klachten aan hand of pols is het verstandig dit met je huisarts of fysiotherapeut te bespreken. Dan neem je zelf de regie en vraagt of je kunt worden doorverwezen naar het hand- en polsspreekuur.