Skip to Content

Inleiding

Uw arts heeft samen met u besloten dat bij u een operatie aan uw hand of pols moet worden uitgevoerd. In deze folder leggen wij u uit hoe de gang van zaken rond deze ingreep verloopt.
Omdat er verschillende operaties aan de hand en pols mogelijk zijn leggen we u uit wat u gemiddeld kan verwachten. Dingen die specifiek horen bij de operatie die u zal ondergaan bespreekt uw arts met u.
Operaties aan de hand en pols zijn vaak moeilijk. Ook duurt het vaak lang tot alles genezen is. Vaak duurt het zes maanden of meer voordat alles weer prettig voelt. Voor een goed resultaat is uw medewerking heel belangrijk. Volg goed de instructies van uw arts en handtherapeut op.

Voorbereiding

Afhankelijk van de ernst van uw aandoening zal de operatie poliklinisch (op de poliklinische behandelkamer) of via een dagopname (op de operatiekamer) uitgevoerd worden.
Voor een operatie op de operatiekamer moet u altijd nuchter zijn. Voordat u geopereerd wordt komt u op gesprek bij de anesthesist. Deze dokter zal de verdoving of narcose regelen en zal met u de gang van zaken bespreken.
Voor een operatie op de poliklinische behandelkamer (lokale verdoving) hoeft u niet nuchter te zijn.

Geef aan uw arts door welke medicijnen u gebruikt en welke operaties en ziektes u heeft doorgemaakt. Soms moeten medicijnen voor een operatie gestopt worden. Dit kan het geval zijn bij bloedverdunners.
Roken verhoogt de kans op een ontsteking. Stopt u zes weken voor een operatie met roken dan is dit risico duidelijk kleiner.

Melden

Voor een poliklinische behandeling moet u zich melden of op de polikliniek plastische chirurgie, route 041, of op het ambulant centrum, route 140. Waar u moet zijn staat vermeld op het afspraakkaartje of op de brief.

De behandeling

De operatie wordt onder lokale verdoving, een verdoving van de hele arm of algehele narcose verricht. U krijgt tijdens de operatie een band om de arm die de bloedtoevoer tijdelijk afsluit (lijkt op een bloeddrukband). Hierdoor kan de plastisch chirurg veilig zijn werk doen.
Operaties in de hand gebeuren vaak via een zig-zag snee in de handpalm en vingers. Dit wordt gedaan om het krimpen van littekens tegen te gaan.
De huid wordt meestal gehecht met een niet oplosbare hechting. U krijgt een drukverband om de hand. U kunt een mitella krijgen om de hand hoog te houden. De operatie duur verschilt per soort ingreep. Dit kan variƫren van 15 minuten tot soms twee uur.

!Let op: u mag geen sieraden dragen aan uw hand en pols.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag naar huis. U mag met een verband geen voertuig besturen, dus neem iemand mee die u thuisbrengt.
Het is verstandig om de hand de eerste nacht hoger te leggen op een kussen. Na drie tot vijf dagen mag u zelf het verband verwijderen, tenzij nadrukkelijk wordt gezegd dat het door de arts/verpleegkundige verwijderd moet worden. U kunt gewoon douchen als het verband eraf is. Op de wond kunt u een pleister plakken of een klein verbandje aanbrengen.
Na ongeveer twee weken worden de hechtingen verwijderd. Het kan drie tot zes maanden duren voordat alle klachten van de operatie verdwenen zijn (krachtsverlies, pijnklachten, etc.). We adviseren u om de eerste zes weken geen zware arbeid of sport te verrichten waarbij u uw handen belast.
Hebt u veel pijn na de operatie dan kan door zwelling het verband te strak zitten. Probeer het verband wat losser te maken als u veel last heeft. Normaal is paracetamol voldoende voor een goede pijnstilling.
Indien nodig zult u oefentherapie krijgen via een handtherapeut. Deze nabehandeling is vaak van groot belang of een operatie succesvol wordt.

Complicaties

Na elke operatie bestaat er een risico op een nabloeding of infectie. Door nauwkeurig en steriel te werken is dit risico minimaal. Wanneer er na de operatie sprake is van toenemende pijnklachten, zwelling, roodheid van de wond of koorts moet u contact met ons opnemen.
Andere complicaties kunnen zijn: het niet (geheel) verdwijnen van de klachten, krachtsverlies, Littekenklachten, het opengaan van de wond, snel terugkomen van de aandoening, niet genezen van bot, pijnklachten, beschadiging aan weefsels in het operatiegebied zoals de zenuwen of bloedvaten.

Wat te doen bij problemen thuis?

Tijdens kantooruren: 0413-40 19 74

Na kantooruren: Spoedeisende hulp 0413 - 40 10 00

Heeft u nog vragen?

Heeft u na deze informatie gelezen te hebben of na de operatie nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen .

ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41.
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 19 74