Skip to Content

Haperende vingers

In deze folder vindt u algemene informatie over de oorzaak, de klachten en de behandelingsmogelijkheden van een haperende vinger of 'snapping finger'.

Wat is een haperende vinger?

Het betreft een ontstekingsreactie van de buigpees van één van de vingers en soms ook van de peesschede (de huls waar de pees doorheen glijdt). Er ontstaat daardoor een verdikking van de pees waardoor deze niet meer mooi door de peesschede glijdt. Dit ontstaat ter hoogte van het gewricht van de vinger of duim naar de handpalm, aan de binnenzijde van de hand. Op een gegeven moment kan de pees zelfs vastlopen, waarbij de vinger moet worden geholpen zich te strekken. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Soms is er sprake geweest van een overbelasting. Het is een onschuldige maar lastige afwijking.

Verschijnselen en klachten

Aanvankelijk is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger, vooral bij het vastgrijpen. Omdat de pees dikker wordt, verergert de pijn en ontstaat op een gegeven moment de situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan bij het strekken een 'knapje' en soms pijn. De diagnose wordt door de arts eenvoudig aan de hand van lichamelijk onderzoek gesteld. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig.

Behandeling

Injectie

Als de hapering niet al te ernstig is, probeert de arts meestal de ontsteking door middel van een injectie in de peesschede, tot rust te brengen. De vloeistof die hij inspuit is een combinatie van een verdovingsmiddel met een cortisonpreparaat. Cortison breng ontstekingen tot rust. U moet daarna enige tijd rust houden. Het resultaat van deze behandeling is niet altijd blijvend en de klachten kunnen terugkeren. In overleg met u kan de chirurg besluiten tot een operatieve ingreep.

De operatie

De ingreep wordt meestal onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatiekamer uitgevoerd. Via een kleine snede (1,5 cm) wordt de peesschede in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer tien minuten. U krijgt een verband en indien nodig een mitella.

Belangrijk

Als u hart- of longklachten heeft en/of medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners) moet u dit vóór de operatie aan uw arts melden.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Na de behandeling

 • Na de ingreep zult u weinig pijn hebben.
 • De dag na de operatie mag u het verband verwijderen. Een pleister op de wond is dan voldoende.
 • U mag de dag na de operatie gewoon douchen. Wij raden u af te gaan zwemmen. Zwemwater is doorgaans niet schoon genoeg.
 • Na ongeveer een week kunnen de hechtingen worden verwijderd.
 • U mag zonder bezwaar doen wat u kunt en wilt. Houdt u er echter rekening mee dat het zeker zes weken duur voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft. Het littekentje heeft zelfs drie maanden nodig om soepel te worden.

Er bestaat geen kans dat hetzelfde probleem aan de geopereerde vinger terugkeert. U moet echter bedenken dat bij een andere vinger hetzelfde probleem kan ontstaan.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn ook bij deze ingreep de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfecties. Gelukkig komen deze weinig voor. Als de pijn na de tweede dag niet minder wordt maar juist toeneemt, neemt u dan contact op met de chirurg. In een enkel geval voelt de vinger aan de binnenzijde wat prikkelend of doof aan. Een zenuwtakje werkt dan door de ingreep tijdelijk wat minder goed. Dit herstelt zich in de loop van enige weken weer.

Bij problemen van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet, neemt u dan contact op met uw huisarts of het ziekenhuis:

 • Polikliniek chirurgie, route 041: 0413 - 40 19 59
  (tijdens kantooruren)
 • Receptie Bernhoven : 0413 - 40 40 40
  (buiten kantooruren)

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de Spoedeisende Hulp van Bernhoven komt, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet deze te stellen aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.