Skip to Content

Hartrevalidatie volgens de PEP module

Deze folder informeert je over de Psycho-Educatieve Preventiemodule (PEP-module), een onderdeel van de poliklinische hartrevalidatie in Bernhoven.

Hartrevalidatie in Bernhoven

Je hebt deelgenomen aan de hartrevalidatie van het Bernhoven. Hierbij heb je een aantal informatiemodules gevolgd. Je hebt informatie gekregen van de cardioloog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker, de diëtiste en de psycholoog, over medicatie, verstandig bewegen, risicofactoren, leefgewoonten etc. Mogelijk heb je ook deelgenomen aan de Fitmodule, gericht op lichamelijke activering.
Via deze folder willen wij je informatie geven over een ander onderdeel van de hartrevalidatie: de PEP-module.

Wat houdt de PEP-module in?

De PEP module is een cursus waarin een aantal thema’s aan de orde komen die voor hartpatiënten van belang zijn en waar veel patiënten mee te maken krijgen. Hierbij kun je denken aan gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid. In de cursus leer je hoe je met deze gevoelens om kunt gaan en hoe je deze kunt beïnvloeden.
Voorbeelden van thema's die aan bod komen in de cursus:

  • omgaan met stress veranderen van leefgewoonten
  • assertiviteit (moeilijk nee kunnen zeggen)
  • grenzen stellen
  • beïnvloeden van storende en helpende gedachten
  • perfectionisme
  • de draad weer oppakken
  • ontspanning

Je krijgt informatie over deze thema’s, en in elke bijeenkomst wordt gewerkt met de relatie tussen gedachten en gevoelens, en de uiteindelijke invloed daarvan op het gedrag en de leefstijl.
De PEP-module helpt je de veranderingen te maken die hierbij nodig zijn en de geleerde informatie toe te passen in het dagelijkse leven.

In de cursus krijg je veel informatie aangeboden. Het is de bedoeling dat je hiermee zelf in de praktijk aan het werk gaat. Dit gaat via oefen -en huiswerkopdrachten. Daarnaast is het van belang dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 5 werkgroepbijeenkomsten van ongeveer 2 uur. De bijeenkomsten worden tweewekelijks gegeven. Na ongeveer 2 tot 3 maanden volgt een evaluatiebijeenkomst.
Een groep bestaat uit ongeveer 10 tot 14 personen, dat wil zeggen patiënten en partners. Het verdient de voorkeur dat je partner, of een andere naaste, bij de bijeenkomsten aanwezig is. De bijeenkomsten worden begeleid door de klinisch psycholoog.

Deelname en inschrijving PEP cursus

Mocht je na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd zijn in deelname aan de PEP module dan kun je je via bijgaand inschrijfformulier aanmelden. Hierna ontvang je een bevestiging van inschrijving en volgt, bij voldoende inschrijving, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal worden ingegaan op je motivatie voor deelname waarbij gekeken zal worden of de inhoud van de cursus aansluit bij je verwachtingen.
Bij voldoende inschrijvingen wordt een nieuwe groep gestart.

Heb je nog vragen ?

Als je na het lezen van de folder nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met:

  • Secretariaat medische psychologie: 0413 - 40 19 90


Hartrevalidatie


PEP module

Aanmeldingsformulier retourneren aan:

Bernhoven
Afd. Medische Psychologie

T.a.v. L. Vissers en A. Willems 

Postbus 707
5400 AS Uden

 

Ondergetekende,


Naam : (M/V)

Geboortedatum :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :


wenst met/zonder partner(*) deel te nemen aan de PEP module

 


Datum : Handtekening:

 

_________________________________
(*) doorhalen wat niet van toepassing is RET/99D