Skip to Content

Het aanvragen van nazorg

Uw behandelend arts of de verpleegkundige heeft met u besproken dat u na uw ziekenhuisopname tijdelijk of blijvend (meer) zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan van persoonlijke verzorging en verpleging tot kortdurend verblijf in een logeerkamer of opname in een verpleeghuis. Het aanvragen van zorg moet voor het ontslag geregeld worden. In deze folder vindt u informatie over de praktische gang van zaken rondom het aanvragen van deze zorg. Voor het regelen van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en zorg rondom voeding verwijzen we u naar de folder ‘Verwijzingen en voorzieningen nazorg’.

De aanvraag

Wanneer u professionele zorg nodig heeft, wordt beoordeeld of u daar volgens de wet recht op heeft. Het formulier bevat verschillende vragen over uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie. U kunt aangeven welke voorkeursaanbieder u wenst (zie folder ‘Zorgaanbieders in de regio’). De verpleegkundige zorgt ervoor dat de ingevulde formulieren bij de transferverpleegkundige terecht komen.

Rol van de transferverpleegkundige

Het inventariseren van de zorgnoodzaak gebeurt door de verpleegkundige in samenspraak met u (of uw eerste contactpersoon). Daarna neemt de transferverpleegkundige de regie van het nazorgtraject over. Deze is het eerste aanspreekpunt voor zowel u (uw eerste contactpersoon), het CIZ en de zorgaanbieders. Heeft u vragen over het nazorgtraject, stel deze dan gerust aan de transferverpleegkundige.

Werkwijze

Door de informatie op het aanmeldingsformulier krijgt de transferverpleegkundige een indruk van uw persoonlijke omstandigheden. Voor zorg die valt onder de zorgverzekeringswet (ZvW) zal de transferverpleegkundige informatie aanleveren bij de zorgaanbieder. Persoonlijke verzorging, verpleging, medisch specialistische verpleging en geriatrische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering volgens de ZvW. Met de aangeleverde informatie zal de zorgaanbieder een indicatie afgeven.
Als zorg aangevraagd wordt die valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dan zal de transferverpleegkundige informatie aanleveren bij het CIZ. Het CIZ zal een besluit nemen of u recht heeft op deze zorg.

Wachttijd

In het geval van een opname in een verpleeghuis, is het mogelijk dat er niet direct plaats is in de instelling van uw voorkeur. De transferverpleegkundige overlegt met u (of eerste contactpersoon) over een tijdelijke oplossing (overbrugging). Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke opname in een andere instelling zijn. Voor deze overbruggingsplaats hanteert het ziekenhuis een reistijd­criterium. De plaats waar u tijdelijk verblijft mag tot maximaal één uur reistijd verwijderd zijn van de woonplaats van uw partner of naaste familielid. Deze overbrugging kan ook betekenen dat u tijdelijk naar huis gaat met de nodige ondersteuning van een zorgorganisatie. Ondertussen blijft u (als u dit wenst) op de wachtlijst van de instelling van uw voorkeur staan.

Eigen bijdrage

Wanneer u gebruikt maakt van zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg dan bent u hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van het CAK www.hetcak.nl.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de transferverpleegkundige of aan de verpleegkundigen van de afdeling.

Bereikbaarheid transferverpleegkundige:

Maandag tot en met vrijdag van 9.00- 12.00 uur en 13.00- 16.00 uur. Telefoon: 0413 - 40 31 10

Meer informatie

In de folders 'Zorgaanbieders in de regio' en 'Verwijzingen en voorzieningen nazorg' vindt u aanvullende informatie over de verschillende zorgaanbieders in de regio van Bernhoven en over hoe u zelf bepaalde voorzieningen moet aanvragen.
De folders zijn verkrijgbaar in het ziekenhuis en te downloaden via www.bernhoven.nl