Skip to Content

Het aanvragen van nazorg

Je behandelend arts of verpleegkundige heeft met je besproken dat je na je ziekenhuisopname tijdelijk of blijvend (meer) zorg nodig hebt. Het kan hierbij gaan om persoonlijke verzorging en verpleging, kortdurend verblijf in een logeerkamer of opname in een verpleeghuis. Het aanvragen van de zorg moet voor je ontslag geregeld worden. In deze folder lees je informatie over de gang van zaken rondom het aanvragen van deze zorg.

Voor het regelen van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en zorg rondom voeding verwijzen we je door naar de folder ‘Verwijzingen en voorzieningen nazorg’.

De aanvraag

Wanneer je professionele zorg nodig hebt, beoordelen we of je daar volgens de wet recht op hebt. Hiervoor moet een formulier ingevuld worden. Het formulier bevat vragen over je gezondheid en je woon- en leefsituatie. Ook kun je aangeven of je een voorkeursaanbieder heb. Zie hiervoor de folder ‘Zorgaanbieders in de regio’. De verpleegkundige zorgt ervoor dat de ingevulde formulieren bij de transferverpleegkundige terecht komen.

Rol van de transferverpleegkundige

Het bepalen van de noodzaak van zorg gebeurt door de verpleegkundige in samenspraak met jou. Of je eerste contactpersoon. Daarna neemt de transferverpleegkundige het nazorgtraject over. De transferverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt. Voor jou, maar ook voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgaanbieders. Heb je vragen over het nazorgtraject? Stel je vragen gerust aan de transferverpleegkundige.

Werkwijze

Door de informatie op het aanmeldingsformulier krijgt de transferverpleegkundige een indruk van je persoonlijke omstandigheden. Voor zorg die valt onder de zorgverzekeringswet (ZvW) levert de transferverpleegkundige aan bij de zorgaanbieder. Persoonlijke verzorging, verpleging, medisch specialistische verpleging en geriatrische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering volgens de ZvW. Met de aangeleverde informatie zal de zorgaanbieder een indicatie afgeven.

Als zorg aangevraagd wordt die valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan zal de transferverpleegkundige informatie aanleveren bij het CIZ. Het CIZ zal een besluit nemen of je recht hebt op deze zorg.

Wachttijd

In het geval van een opname in een verpleeghuis, is het mogelijk dat er niet direct plaats is in de instelling van jouw voorkeur. De transferverpleegkundige overlegt met jou of je eerste contactpersoon over een tijdelijke oplossing. Dit noemen we een overbrugging. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke opname in een andere instelling zijn. Voor deze overbruggingsplaats hanteert het ziekenhuis een reistijd­criterium. De plaats waar je tijdelijk verblijft mag maximaal 1 uur reistijd verwijderd zijn van de woonplaats van je partner of naaste familielid. Deze overbrugging kan ook betekenen dat je tijdelijk naar huis gaat met de nodige ondersteuning van een zorgorganisatie. Wanneer gewenst blijf je op de wachtlijst van de instelling van jouw voorkeur staan.

Eigen bijdrage

Wanneer je gebruikt maakt van zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg, dan moet je hiervoor een eigen bedrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, stelt deze dan gerust aan de transferverpleegkundige of aan de verpleegkundigen van de afdeling.

  • Transferverpleegkundigen via 0413 – 40 31 10 (tussen 9.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur)

Meer informatie

In de folders 'Zorgaanbieders in de regio' en 'Verwijzingen en voorzieningen nazorg' vind je aanvullende informatie over de verschillende zorgaanbieders in de regio van Bernhoven en over hoe je zelf bepaalde voorzieningen moet aanvragen.