Skip to Content

Het testen van gevoeligheid in de luchtwegen (methacholineprovocatie)

Onderzoek

Met dit onderzoek kunnen we een verhoogde gevoeligheid vaststellen in de luchtwegen. Na een korte blaastest adem je gedurende 1 minuut een prikkelend stofje in genaamd Methacholine. Na die minuut herhalen we de blaasoefening om te kijken of je longen reageren. De concentratie van de Metchacholine worden elke keer iets sterker. Bij een verhoogde gevoeligheid is het mogelijk dat je hoest of banauwdheidsklachten ervaart gedurende de test. Je krijgt dan medicatie dat de luchtwegen verwijdt en de klachten zullen vrijwel direct verdwijnen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Het is belangrijk dat je 24 uur stopt met uw eigen luchtwegmedicatie.
  • Wanneer je allergietabletten of antihistaminica gebruikt moeten deze minimaal 4 dagen gestopt zijn, anders kan het onderzoek niet uitgevoerd worden.
  • Het is raadzaam om voor het onderzoek 4 uur niet te roken

Duur

Het onderzoek duur circa 60 minuten en wordt gedaan op de longfunctieafdeling, route 110, wachtruimte 1.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met je behandelend arts of de functieafdeling.‌

  • Functieafdeling via 0413 - 40 19 50 (binnen kantooruren)