Skip to Content

Heupinjectie (arthrografie)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een arthrografie van de heup wordt verricht. Dit is een onderzoek van het heupgewricht waarbij met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof foto’s worden gemaakt. In deze folder leest u hoe het onderzoek in Bernhoven verloopt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard, dit wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de orthopedisch chirurg een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook eventuele risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de orthopedisch chirurg en een radiologisch laborant(e).

Waarom een arthrografie?

Er zijn verschillende redenen voor een arthrografie:

A. Licht versleten heup

In het geval van een licht versleten heup kan middels een arthrografie de precieze plaats worden bepaald waar de orthopedisch chirurg een injectie met verdovende vloeistof toedient. De versleten heup wordt door middel van een langwerkend verdovingsmiddel als het ware tot rust gebracht, zodat een operatie kan worden uitgesteld.
De duur van de periode waarin het verdovingsmiddel werkzaam is, is vooraf niet te bepalen. Het is mogelijk dat het middel enkele maanden werkt, maar dit is zeker niet altijd het geval.

B. Oorzaak pijnklachten achterhalen

Bij pijnklachten in de rug en heup kan de orthopedisch chirurg met behulp van een arthrografie een injectie met verdovende medicijnen toedienen. Wanneer het heupgewricht kortdurend is verdoofd en de pijn tijdelijk verdwijnt, dan worden de pijnklachten veroorzaakt door een afwijking in het heupgewricht. De oorzaak van de klachten is duidelijk, waardoor de orthopedisch chirurg een verdere behandeling kan voorstellen.

C. Diagnostiek bij pijnlijke heupprothese

Pijnklachten in de heup of bovenbeen, na een totale heupprothese, kan duiden op los zitten of een infectie van de prothese. Met behulp van een arthrografie kan eventueel vocht voor nader onderzoek worden gekregen.

Fysiotherapie

De orthopedisch chirurg bespreekt met u of u na de behandeling fysiotherapie nodig heeft. De verwijsbrief krijgt u van de arts mee.

Complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die bij het maken van de foto’s wordt gebruikt, is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met u arts of u hiermee moet stoppen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling radiologie voor nader overleg.

Belangrijk

Na het onderzoek kan uw been gevoelloos zijn. Dit is niet verontrustend en gaat vanzelf weer over. Wel wordt u geadviseerd om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden.
Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of u na het onderzoek komt ophalen.

U kunt niet komen?

Wanneer u niet op de afspraak voor het onderzoek kunt komen, neem dan op tijd contact op met afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62.

Dag van het onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van afdeling radiologie, routenummer 040.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw onderlichaam is ontbloot. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, boven u hangt een apparaat dat de foto’s maakt. De huid wordt gedesinfecteerd. De orthopedisch chirurg brengt door middel van een injectie contrastvloeistof in het gewricht. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de gewrichtsholte zichtbaar wordt op de foto’s. De contrastvloeistof kan een gespannen gevoel in uw heupgewricht geven. Daarna wordt de foto van het gewricht gemaakt.
Middels de foto kan de orthopedisch chirurg nagaan op welke plaats hij de injectie met verdovende medicijnen gaat toedienen. Vervolgens dient de orthopedisch chirurg de injectie toe. Sommige patiënten ervaren dit prikken als pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Het is mogelijk dat uw bovenbeen na het onderzoek nog gevoelloos is, waardoor u moeite heeft om op het been te staan. Als u last heeft van deze gevoelloosheid adviseren wij om nog 15-30 minuten op de afdeling te blijven. Daarna is deze gevoelloosheid meestal verdwenen en mag u naar huis.

Naar huis

Adviezen voor thuis

  • De dag van het onderzoek doet u het rustig aan. De volgende dag kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Wees de eerste dagen na het onderzoek voorzichtig met fietsen, het afstappen van de fiets, traplopen en autorijden.

Werkhervatting

Wat de gevolgen zijn van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijk om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Controlebezoek

Ongeveer zes tot acht weken na het onderzoek komt u op controle bij uw behandelend arts die de aanvraag voor dit onderzoek heeft gedaan. De vervolgafspraak is door de poliassistente met u besproken.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over uw afspraak of onderzoek neemt u dan contact op met de poli orthopedie.

  • Poli orthopedie: 0413 - 40 19 71
  • Afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62