Skip to Content

Hormoononderzoek kinderen: argininestimulatietest

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling (routenummer 470) voor een groeihormoononderzoek door middel van de Argininetest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt. Algemene informatie over de opname leest u in de folder 'Kinderdagbehandeling, een dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test'.

Wat is een Argininetest en waarom wordt deze gedaan?

Dat is een test waarbij in het bloed gemeten wordt of het lichaam van uw kind voldoende groeihormonen aanmaakt.

De hypofyse is een orgaantje in de hersenen dat groeihormoon aanmaakt. Arginine is een stof die ervoor zorgt dat de hypofyse dit groeihormoon gaat aanmaken. Door tijdens dit onderzoek Arginine toe te dienen en vervolgens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te meten kan worden bepaald of de groeiproblemen van uw kind veroorzaakt worden door tekort aan groeihormoon.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Nuchter

Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niet meer mag eten en drinken vanaf 24.00 uur 's nachts. Water en thee zonder suiker mogen vóór en tijdens het onderzoek wel gedronken worden.

Emla of Rapydan pleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk te laten zijn, heeft u een Emla of Rapydan pleister meegekregen. De pleister bevat een zalf die de huid verdoofd. De zalf werkt optimaal na ongeveer een uur (Emla) of een half uur (Rapydan). U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat aan de binnenkant van de elleboog. Als u geen pleister heeft meegekregen, wordt deze op de afdeling aangebracht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek mag u de hele tijd bij uw kind blijven. U kind heeft tijdens het onderzoek bedrust en mag alleen onder begeleiding naar het toilet.

Het infuus

In verband met meerdere bloedafnames krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun buisje in het bloedvat zitten. Dat is het infuus. Via dit buisje neemt de verpleegkundige bloed af (daar voelt uw kind niets meer van) zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden. Via dit infuus wordt ook het hormoon Arginine toegediend.

Hoe gaat de Argininetest in zijn werk?

Ongeveer 15 minuten nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige hieruit bloed af. Daarna wordt de Argininevloeistof op het infuus aangesloten (dit kan een beetje koud aanvoelen). In ongeveer een half uur zit de Argininevloeistof in het bloed. In totaal moet er (met tussenpozen) bij uw kind zes keer bloed worden afgenomen via het infuus. Ook worden tijdens het onderzoek regelmatig de bloeddruk en pols gemeten.

Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus, mag uw kind weer eten en drinken en als uw kind zich goed voelt mag u met uw kind naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn u en uw kind ongeveer drie tot vier uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten.

Zijn er bijwerkingen?

Het komt weinig voor, maar van het medicijn Arginine kan uw kind een beetje misselijk worden. Doordat uw kind nuchter moet zijn, kan het wat last krijgen van duizeligheid en trillerigheid. Zonodig wordt in dat geval wat extra bloed afgenomen om het bloedsuiker te controleren.

Uitslag

Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Op het eerstvolgende poliklinisch bezoek aan de kinderarts wordt met u de uitslag besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Kinderdagbehandeling op de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 92.