Skip to Content

Hormoononderzoek kinderen: L-dopa/Propanoltest

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling voor een groeihormoononderzoek door middel van de L-Dopa/Propanol stimulatietest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test.

Wat is een L-dopa/Propanololtest?

Dat is een test waarbij we in het bloed meten of het lichaam genoeg groeihormoon aanmaakt. De hypofyse, een klein orgaantje in de hersenen produceert dit groeihormoon.
We doen de test met behulp van L-dopa/Propanolol. L-Dopa/Propranolol prikkelt de hypofyse om groeihormoon af te geven.

Waarom een L-dopa/Propanololtest?

Bij uw kind is mogelijk sprake van een tekort aan groeihormoon. Om dit bij kinderen goed te kunnen beoordelen moet eerst de aanmaak van groeihormoon gestimuleerd worden. Door L-dopa-propanolol toe te dienen wordt de hypofyse gestimuleerd om groeihormoon af te geven. Het groeihormoon is vervolgens te bepalen uit het bloed.

Wat doen hormonen?

De hypofyse maakt zelf verschillende hormonen aan en stuurt organen in het lichaam aan die hormonen produceren. Hormonen ‘regelen’ van alles in het lichaam. Het gaat hier o.a. om schildklierhormonen, groeihormonen, geslachtshormonen, en cortisol (het 'stresshormoon').

Hoe bereidt u uw kind thuis voor?

Nuchter

Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niet meer mag eten en drinken vanaf 24.00 uur 's nachts. Water en thee zonder suiker mogen vóór en tijdens het onderzoek nog wel gedronken worden.

Emla of Rapydan pleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk te laten zijn heeft u een Emla of Rapydan pleister meegekregen. De pleister bevat een zalf die de huid verdoofd. Deze zalf werkt pas optimaal na 1 uur (Emla) of een half uur ((Rapydan). U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat op de binnenkant van de elleboog. Als u geen pleister heeft meegekregen, wordt deze op de afdeling aangebracht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek mag u de hele tijd bij uw kind blijven. Uw kind heeft tijdens het onderzoek bedrust en mag alleen onder begeleiding naar het toilet.

Het infuus

In verband met meerdere bloedafnames krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun, plastic buisje in je bloedvat zitten. Dit noemen we een infuus. Via dat buisje neemt de verpleegkundige bloed af (daar voelt het kind niets van), zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden.

Hoe gaat de L-dopa/Propanololtest in zijn werk?

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige hieruit bloed af. Daarna neemt uw kind L-Dopa-Propanol tabletten of poeder met een beetje water in. In totaal moet er bij uw kind vijf keer bloed worden afgenomen via het infuus. Ook wordt tijdens het onderzoek regelmatig de bloeddruk en pols gemeten.
Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus en mag uw kind weer eten en uit bed. Als dit goed gaat mag uw kind naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn u en uw kind ongeveer drie uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt slechts enkele minuten per keer.

Zijn er bijwerkingen?

Misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid en een lage bloedsuiker zijn de mogelijke bijwerkingen van de L-dopa/propanol. Door het nuchter zijn, kan uw kind tijdens het onderzoek wat last krijgen van duizeligheid en trillerigheid. Zonodig wordt er in dat geval wat extra bloed afgenomen voor controle van de bloedsuiker. Laat het kind de rest van de dag rustig aan doen.

Uitslag

Het duurt ongeveer twee tot drie weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Op het eerst volgende bezoek aan de kinderarts of tijdens een telefonisch consult wordt met u de uitslag besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kinderdagbehandeling op de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer 0413 - 40 34 92.