Skip to Content

Inleiding

Huidtumoren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Het woord tumor wordt gebruikt voor alle soorten zwellingen. Tumor betekent dus zwelling.
Huidtumoren worden weggehaald omdat ze in de weg zitten, lelijk zijn of mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Meestal worden deze huidtumoren, na verwijdering, opgestuurd voor weefsel onderzoek (onder de microscoop). De meeste huidtumoren zijn onschuldig. De behandeling vindt meestal plaats onder lokale verdoving. Ook de meeste vormen van huidkanker zijn relatief onschuldig. Verwijdering ervan is meestal voldoende.

Voorbereiding

Afhankelijk van de ernst van uw aandoening zal de operatie poliklinisch (op de poliklinische behandelkamer) of via een dagopname (op de operatiekamer) uitgevoerd worden. Een huidtumor wordt vrijwel altijd poliklinische geopereerd. Dus onder lokale verdoving.
Voor een operatie op de operatiekamer moet u altijd nuchter zijn. Voordat u geopereerd wordt komt u op gesprek bij de anesthesist. Deze dokter zal de verdoving of narcose regelen en zal met u de gang van zaken bespreken.
Voor een operatie op de poliklinische behandelkamer (lokale verdoving) hoeft u niet nuchter te zijn.
Geef aan uw arts door welke medicijnen u gebruikt en welke operaties en ziektes u heeft doorgemaakt. Soms moeten medicijnen voor een operatie gestopt worden. Dit kan het geval zijn bij bloedverdunners.
Roken verhoogt de kans op een ontsteking. Stopt u zes weken voor een operatie met roken dan is dit risico duidelijk kleiner.

De behandeling

De operatie wordt meestal onder lokale verdoving verricht. Via een snee wordt de huidtumor verwijderd. Soms de plastisch chirurg een huidtransplantaat gebruiken om de wond dicht te maken. Deze huid wordt ergens anders vandaan gehaald en ingehecht in de wond. Ook kan de plastisch chirurg soms huid uit de omgeving verplaatsen om de wond dicht te maken. Dit heet een (transpositie) lapje. Dit gebeurt alleen bij grote tumoren. De huid wordt gehecht. De operatie duurt ongeveer 5-20 minuten. U krijgt een drukkend verband. Vaak is dit in de vorm van een hechtpleister. Deze pleister kan blijven zitten totdat de hechtingen verwijderd worden. U kunt er (een dag na de operatie) gewoon mee douchen.

Melden

Voor een poliklinische behandeling moet u zich melden of op de polikliniek plastische chirurgie, route 041, of op het ambulant centrum, route 140. Waar u moet zijn staat vermeld op het afspraakkaartje of op de brief.

Na de behandeling

U kunt direct na de ingreep naar huis.
Na een tot drie dagen mag u zelf het verband verwijderen. Geadviseerd wordt om de hechtpleisters, die over de hechtingen op de wond geplakt worden, zo lang mogelijk te laten zitten.
U kunt nu gewoon douchen. Op de wond kunt u eventueel een pleister plakken.
Na ongeveer één (gezicht) tot twee (lichaam) weken worden de hechtingen verwijderd (als dit nodig is). We adviseren u om de eerste zes weken geen zware arbeid of sport te verrichten waarbij u de wond belast.
Normaal is paracetamol voldoende voor een goede pijnstilling.

Een afspraak over het verwijderen van de hechtingen wordt gemaakt. Tevens krijgt u dan de uitslag van het pathologisch onderzoek.

Mogelijke complicaties

Na elke operatie bestaat er een risico op een nabloeding of infectie. Door nauwkeurig en steriel te werken is dit risico minimaal. Wanneer er na de operatie sprake is van toenemende pijnklachten, zwelling, roodheid van de wond of koorts moet u contact met ons opnemen. De littekens kunnen minder mooi genezen. Het kan zijn in geval van kwaadaardigheid dat de tumor niet in zijn geheel verwijderd is. In dat geval zal er een tweede operatie nodig zijn.

Wat te doen bij problemen thuis?

Tijdens kantooruren: 0413-40 19 74

Na kantooruren: Spoedeisende hulp 0413 - 40 10 00

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie of na de operatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen:

ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 14 28