Skip to Content

Hyperventilatieprovocatie

Met dit onderzoek wordt nagegaan of uw klachten worden veroorzaakt door te diep of te snel ademen (hyperventilatie). Hyperventilatie kan zowel chronisch, dus voortdurend aanwezig zijn als in aanvallen voorkomen. Tijdens de test kan duidelijk worden welke vorm u heeft.

Hoe verloopt het onderzoek

Voor het onderzoek vult u een vragenlijst in. Uw antwoorden geven ons alvast een beeld van uw klachten en hoe vaak de klachten voorkomen. Daarna begint het onderzoek.

Nadat u aangesloten bent aan de longfunctieapparatuur ademt u gedurende 1 minuut zo normaal mogelijk aan het apparaat. De longfunctieanalist bekijkt hoe vaak u in en uit ademt en hoeveel koolzuurgas uw longen afgeven. Daarna gaat u onder begeleiding snel en diep in en uitademen. Na 3 minuten mag u weer normaal ademen en meet de longfunctieanalist of u helemaal hersteld van de provocatie. Bent u na 3 minuten niet hersteld zal de longfunctieanalist u daarbij helpen.

Het is belangrijk dat u onthoud welke klachten er ontstaan tijdens het onderzoek en of u deze herkend van uw thuissituatie.

Hoe bereidt u zich voor?

  • U mag uw eigen luchtwegmedicatie gewoon doorgebruiken
  • Het is raadzaam dat u voor het onderzoek 4 uur niet rookt

Duur

Dit onderzoek duurt circa 30-40 minuten. Het onderzoek wordt gedaan op de functieafdeling, route 110.