Skip to Content

In gesprek met uw casemanager

Uw behandelend arts heeft u naar de casemanager verwezen voor een voorlichtingsgesprek. De casemanager is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker of een hematologische aandoening, waarmee een bloedziekte, ziekte van het beenmerg of ziekte van de lymfeklieren word bedoeld.

Tijdens het eerste gesprek met de casemanager is er tijd voor een nadere kennismaking. Dit om een beeld te krijgen van u en uw leefsituatie en zal uitleg worden gegeven over de inhoudelijke functie van de casemanager en met welke vragen u bij hem/haar terecht kunt. Tevens kunnen er verwachtingen worden uitgesproken waar u als patiënt behoefte aan heeft, om de zorg en begeleiding zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen.

In het gesprek wordt ook aandacht besteed aan uitleg over uw ziektebeeld, als er nog vragen zijn naar aanleiding van het gesprek met de arts. De casemanager is inhoudsdeskundig en zal samen met de arts verantwoordelijk zijn om uw behandel- of begeleidingstraject zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Mogelijk heeft uw arts ook een behandeling voorgesteld. De casemanager informeert u over welke behandeling u krijgt, de werking van deze therapie en welke bijwerkingen er mogelijk op kunnen treden, wat u hier zelf aan kunt doen en wanneer het belangrijk is contact op te nemen. Alle informatie die met u wordt doorgesproken krijgt u na het gesprek mee in de vorm van een voorlichtingsmap, het Patiënten Informatie Dossier.

Kom niet alleen

In deze omstandigheden kan een gesprek over uw gezondheid moeilijk en belastend zijn. Neem daarom één of meerdere van uw naasten mee die u vertrouwt. Het gesprek duurt ongeveer één uur en vindt plaats op de polikliniek Oncologie, route 75 in Uden.

Samenvatting en afsluiting

Aan het eind van het gesprek vat de casemanager de informatie samen. Als er onduidelijkheden zijn, of als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen. Daarnaast zullen er vervolgafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het volgende bezoek aan het ziekenhuis en/of over de start van een behandeling.

Notities

Het kan handig zijn om vooraf al notities te maken over de onderwerpen waar u zeker over wilt spreken. U kunt de ruimte hieronder gebruiken om uw eigen notities te maken.