Skip to Content

Inbrengen getunnelde asciteslijn

In deze folder leest u hoe deze behandeling in Bernhoven verloopt. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling beschreven is zoals deze meestal verloopt.

Waarom behandeling met een drainage?

Er bevindt zich bij u een grotere hoeveelheid vocht(ascites) in de buikholte. Dit hoort er van nature niet te zitten. Dit geeft vervelende klachten. Indien de ascitesklachten terug blijven komen kan er gekozen worden voor een getunnelde ascites drainage. Bij een getunnelde ascites drainage kan door het plaatsen van een kunststof slang (drain) het vocht in de buikholte permanent aflopen.

Risico's en complicaties

De mogelijke hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

  • De belangrijkste complicaties van permanente ascitesdrainage zijn:
  • infecties: huidinfecties bij de insteekplaats, buikvliesontsteking (bacteriële peritonitis) en bloedvergiftiging (sepsis);
  • verstopping van de drain;
  • lekkage bij de insteekplaats;
  • pijn;
  • darmperforatie (zelden).

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u hiermee moet stoppen. Komt u bij de trombosedienst, geef dan tijdig aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat. Gebruik van ascal (kinderaspirine) is toegestaan.

Bij vragen hierover verwijzen we u door naar de aanvrager van het onderzoek.

Het onderzoek

Voorbereiding op afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Een verpleegkundige van deze afdeling neemt nog een keertje de gang van zaken met u door. Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een waakinfuus en medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. In verband met de hygiëne draagt u tijdens de behandeling voorgeschreven ziekenhuiskleding.

Hoe verloopt het onderzoek

Inbrengen van de drain

Een drain is een flexibele slang. Het inbrengen van de drain vindt plaats op de afdeling radiologie, dit kan op de echo- of op een röntgenkamer. Eerst wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt) en plaatselijk op twee plaatsen verdoofd met een injectie met verdovende vloeistof. Door deze verdoving is de ingreep minder pijnlijk. U komt onder de steriele doeken te liggen. Er worden twee kleine sneetjes gemaakt. Het uiteinde van de drain komt in de vrije buikholte te liggen. Een gedeelte van de drain ligt onder de huid. De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift. Aan de drain wordt een katheterzak aangesloten waarin het teveel aan vocht permanent af kan lopen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De gehele procedure duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek

  • De verpleegkundige komt u na het onderzoek weer ophalen en gaat u mee terug naar de verpleegafdeling.
  • Uw behandeld arts bepaalt hoelang u opgenomen blijft.
  • Van de verpleging krijgt u de instrukties over het hoe om te gaan met de drain.
  • Als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, of klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuwt u dan de verpleegkundige.

Vervoer naar huis

De dag van ontslag mag u zelf geen auto rijden, zorgt u er voor dat iemand u komt ophalen?

Uitslag en advies

De radioloog beoordeelt de foto's en stuurt hiervan een verslag naar uw behandeld arts. U krijgt van uw behandelend arts de uitslag te horen, hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62