Skip to Content

Inbrengen getunnelde asciteslijn

In overleg met je arts is er besloten om een getunnelde asciteslijn in te brengen. In deze folder lees je hoe het inbrengen van een getunnelde asciteslijn verloopt. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling beschreven is zoals deze meestal verloopt.

Waarom behandeling met een drainage?

Er zit een grotere hoeveelheid vocht in je buikholte. Dit vocht wordt ook wel ascites genoemd. Dit hoort er niet te zitten en geeft vervelende klachten. Als de ascitesklachten terug blijven komen kan er gekozen worden voor een getunnelde ascites drainage. Bij een getunnelde ascites drainage kan door het plaatsen van een kunststof slang (drain) het vocht in de buikholte blijvend aflopen.

Risico's en complicaties

Bij het maken van foto's komt er röntgenstraling vrij. De mogelijke hoeveelheid röntgenstraling is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is. Ook als je meerdere onderzoeken hebt ondergaan. De belangrijkste complicaties van permanente ascitesdrainage zijn:

  • Infecties: huidinfecties bij de insteekplaats, buikvliesontsteking (bacteriële peritonitis) en bloedvergiftiging (sepsis);
  • verstopping van de drain;
  • lekkage bij de insteekplaats;
  • pijn;
  • darmperforatie (zelden).

Bij vragen over de risico's en complicaties, neem dan contact op met je behandelend arts. 

Hoe bereid je je voor?

Nuchter

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag je niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met je arts of je hiermee moet stoppen. Kom je bij de trombosedienst, geef dit aan bij de aanvrager van het onderzoek en wanneer je dit onderzoek ondergaat. Gebruik van ascal (kinderaspirine) is toegestaan. Bij vragen hierover verwijzen we je door naar de aanvrager van het onderzoek.

De dag van de behandeling

Voorbereiding op afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling

Meld je op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van het Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Een verpleegkundige van deze afdeling neemt nog een keertje de gang van zaken met je door. Als voorbereiding op de behandeling krijg je een infuus en medicijnen die je helpen te ontspannen tijdens de behandeling. In verband met de hygiëne draag je tijdens de behandeling voorgeschreven ziekenhuiskleding.

Hoe verloopt het behandeling

Inbrengen van de drain

Een drain is een flexibele slang. Het inbrengen van de drain vindt plaats op de afdeling radiologie. Op de echo- of op een röntgenkamer. Eerst wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt) en plaatselijk op twee plaatsen verdoofd met een injectie met verdovende vloeistof. Door deze verdoving is de ingreep minder pijnlijk. Je komt onder de steriele doeken te liggen. Er worden twee kleine sneetjes gemaakt. Het uiteinde van de drain komt in de buikholte te liggen. Een gedeelte van de drain ligt dus onder de huid, het andere gedeelte komt buiten de buik. De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift. Aan de drain wordt een katheterzak aangesloten, waarin het teveel aan vocht blijvend af kan lopen.

 

getunnelde asciteslijn
Afbeelding 1: Voorbeeld getunnelde asciteslijn.

 

Hoe lang duurt de behandeling?

De gehele behandeling duurt ongeveer één uur.

Na de behandeling

  • De verpleegkundige komt je na de behandeling weer ophalen en gaat met je mee terug naar de verpleegafdeling.
  • Jouw behandeld arts bepaalt hoelang je opgenomen blijft.
  • Van de verpleging krijg je de instructies over het hoe om te gaan met de drain.
  • Als je de eerste uren na de behandeling klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, of klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuw dan de verpleegkundige.

Als je een getunnelde ascitesdrain krijgt, waarmee je vaker thuis het ascites kan laten aflopen, krijg je ook een set mee voor de verzorging thuis. De verpleegkundige van de polikliniek regelt in overleg met je thuiszorg voor de verzorging thuis. Als je thuis verzorgingsmaterialen nodig hebt voor deze drain kan je contact opnemen met jouw casemanager (nummer is dan bij je bekend) of als je deze niet hebt met het palliatief team (0413 – 40 22 29, bereikbaar tijdens kantoortijden). Zij regelen dan voor je dat deze materialen bij je thuisbezorgd worden. Hiervoor zullen we je toestemming vragen om je naam, adres en woonplaats, door te mogen geven aan de firma Rocket Medical. Zij leveren het materiaal voor de ascites drainage direct bij je thuis.

Vervoer naar huis

De dag van ontslag mag je zelf geen auto rijden. Zorg er dus voor dat iemand je op komt halen.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

  • Radiologie via telefoon 0413 - 40 19 62