Skip to Content

Infliximab (Remicade®/Remsima)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Infliximab. In deze folder leest u hoe dit medicijn werkt, hoe u het moet innemen en welke mogelijke bijwerkingen er zijn.

Hoe werkt Infliximab?

Infliximab behoort tot zogenaamde biologische antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan van gewrichtsontstekingen.

Infliximab is een antilichaam tegen TNF. Het is gemaakt van deels menselijke eiwitten. Infliximab houdt de effecten van TNF tegen. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en worden de zwelling, pijn en stijfheid minder. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, wordt de kans op beschadigingen aan de gewrichten ook veel minder. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. De werking van Infliximab merkt u over het algemeen op binnen enkele weken, maar soms kan dat enkele maanden duren.

Hoe wordt Infliximab gebruikt?

Infliximab wordt gegeven via een infuus of via een spuit.

Infuus:

Het eerste infuus duurt ongeveer twee tot vier uur. Het tweede infuus volgt twee weken na het eerste infuus en het derde infuus volgt vier weken na het tweede infuus. Daarna krijgt u om de acht weken een infuus. Als Infliximab al drie keer zonder problemen is gegeven, dan kan vanaf het vierde infuus de inloopsnelheid worden versneld. Daardoor wordt de tijd dat u op de dagbehandeling moet zijn korter.Ook de spoeltijd wordt verkort met een half uur.

Als de ziekte ondanks het infuus actief blijft, kan het nodig zijn om de hoeveelheid Infliximab te verhogen of om de tijd tussen de infusen te verkorten. Infliximab wordt zelden als enig antireuma middel gebruikt. Bij voorkeur wordt het gecombineerd met methotrexaat of een ander antireuma middel omdat de combinatie effectiever is.

De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop van het infuus uw bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Infliximab is ingelopen moet u nog een uur bij ons blijven. Als er bijwerkingen optreden kan de inloopsnelheid van het infuus aangepast worden.

Kort voor elk infuus krijgt u een controlelijst toegestuurd met vragen over uw gezondheid. Deze moet u drie dagen voor het infuus invullen en bij bijzonderheden neemt u contact op met de polikliniek reumatologie.

Spuit

Infliximab kan ook worden toegediend via onderhuidse spuiten (injecties). U gaat dan zelf iedere twee een injectie zetten van 120 mg. Voordat u gaat starten met injecties, krijgt u eerst tweemaal een infuus. Na het eerste infuus krijgt u twee weken later het tweede infuus. Een maand later start u zelf met de injecties. De verpleegkundige leert u hoe u zelf een spuit kunt zetten.

De injecties kunt u zelf toedienen of u laat dit doen door een gezinslid. Op de polikliniek leggen we precies uit hoe dit moet. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren.

U moet de infliximab injecties altijd koel bewaren (in de koelkast tussen de 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Infliximab?

De meest voorkomende bijwerkingen: (minder dan 10 procent)

 • Bij de infuus vorm kan het voorkomen dat u tijdens of direct na de toediening een zogenaamde allergische reactie ontwikkelt. Mocht dit gebeuren dan wordt meteen de arts gewaarschuwd. Zo nodig wordt de toediening van Infliximab vertraagd of onderbroken of er wordt een anti-allergie middel toegediend.
 • Bij het spuiten kunt u huiduitslag, jeuk of pijn op de plaats van de injecties krijgen. De uitslag is vrijwel altijd tamelijk licht. Naarmate u langer wordt behandeld, verdwijnen deze klachten bij de meeste patiënten.
 • Lichte infecties zoals verkoudheid, griep, gordelroos en urineweginfecties. Wanneer u hiervan klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Af en toe voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

 • Tijdens het gebruik van Infliximab is bij patiënten die lijden aan ernstig hartfalen, de kans aanwezig dat de werking van het hart verslechtert. Infliximab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij licht hartfalen zal de arts goed controleren of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.

Zelden voorkomende bijwerkingen: (minder dan 0,01-0,1 procent)

 • Zeer zelden zijn tijdens anti-TNF behandeling andere auto-immuunziekten ontstaan. (Bij auto-immuunziekten werkt het eigen afweersysteem niet goed).
 • Zeer zelden zijn tijdens anti-TNF behandeling aandoeningen van het zenuwstelsel beschreven zoals multipele sclerose (MS).
 • Het ontwikkelen van een huidtumor komt voor bij minder dan 0,7% van de patiënten. Hierbij is het belangrijk dat u zelf jaarlijks de huid van uw armen, benen, hoofd en hals nakijkt. Als u een afwijking aan de huid merkt is het verstandig om uw huisarts te raadplegen.

Wat u verder nog moet weten

 • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt er bij iedereen gekeken of verder onderzoek gedaan moet worden naar een vroegere besmetting met tuberculose. Dit kan door middel van een mantoux test en/of longfoto.
 • Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Andere geneesmiddelen

TNF blokkerende middelen kunnen veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Infliximab kan veilig gebruikt worden tot de 20e week van de zwangerschap. Wel is het verstandig om als u zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent, dit met uw reumatoloog te bespreken. Borstvoeding kan veilig gegeven worden tijdens het gebruik van Infliximab.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van Infliximab mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Bespreek het met uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep gaat krijgen. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Infliximab. Infliximab heeft geen invloed op de wondgenezing, maar het kan soms iets langer duren voordat de wond dicht is.

Autorijden

U wordt niet slaperig of suf als u TNF blokkerende middelen gebruikt. U kunt dus gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens behandeling.

Inentingen

Als u Infliximab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten in enten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose.

Wel is het verstandig om ieder jaar de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

 • Maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur -17:00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 19 65
 • De Regio Apotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 - 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost