Skip to Content

Informatie over het katheterventiel

Wat is een katheterventiel ?

Een katheterventiel is een soort kraantje dat kan worden aangesloten op uw katheter. Een katheterventiel kan zowel worden aangesloten op een katheter die via de plasbuis ( trans-urethrale katheter) loopt, als op een katheter die aangebracht is via een opening in de buik (suprapubische katheter).

De urine wordt in de blaas opgeslagen tot het moment waarop u het ventiel opent. Uw blaas behoudt op deze manier zijn natuurlijke eigenschappen en capaciteit.

Een katheterventiel mag alleen gebruikt worden op advies van een arts. Het is belangrijk dat u voelt wanneer de blaas vol raakt en leeggemaakt moet worden. Wanneer u dit gevoel niet hebt moet u op gezette tijden u blaas leeg maken via het katheterventiel. De blaas moet ook in staat zijn om voldoende groot volume aan urine op te kunnen slaan.

Voordelen van een katheterventiel

 • Een katheterventiel is discreet en comfortabel in het gebruik.
 • Door het gebruik van het katheterventiel behoudt de blaas haar normale opslagfunctie.

Het gebruik van een katheterventiel

 • Maak de blaas regelmatig leeg, meestal om de drie à vier uur, zoals de arts heeft voorgeschreven. Maak de blaas ook leeg voordat u ontlasting krijgt, dat voorkomt lekkage langs de buitenkant van de katheter door het persen.
 • Was de handen voor en na het gebruik van het katheterventiel.
 • Open het katheterventiel door de grijze hendel naar beneden te duwen.
 • Laat de urine in het toilet of een opvangkan aflopen.
 • Sluit het katherventiel door de grijze hendel naar boven te duwen.
 • Maak het flexibele slangetje schoon met lauw water.

Wisselen van het katheterventiel

 • Vervang het katheterventiel één keer in de zes weken of bij de volgende katheterwissel.
 • Was de handen en droog deze zorgvuldig.
 • Open de verpakking.
 • Pak met een hand de katheter vast en knik deze (zoals b.v. een tuinslang) zodat er geen urine uit kan lopen.
 • Ontkoppel het gebruikte katheterventiel van de katheter.
 • Desinfecteer het aansluitpunt van de katheter met alcohol.
 • Pak met de andere hand het schone katheterventiel en sluit deze aan op de katheter.
 • Gooi het gebruikte katheterventiel in de afvalbak.

U kunt ook de katheterventiel huishoudelijk (in een sopje) schoonmaken, zodat u de katheterventiel vaker kunt gebruiken.

Het aansluiten van een katheterzak

Op advies van de arts is het mogelijk om voor de nacht een katheterzak aan te sluiten waardoor de urine onbelemmerd af kan lopen.
U kunt dan het beste de volgende instructies opvolgen.

 • Was de handen en droog ze zorgvuldig voor en na het aansluiten van de katheterzak op het katheterventiel.
 • Leeg de blaas door het katheterventiel te openen en laat de urine in het toilet of opvangkan aflopen.
 • Open de verpakking van de katheterzak, verwijder de beschermdop en bewaar deze.
 • Duw de connecter van de slang van de katheterzak aan het flexibele slangetje van het katheterventiel.
 • Laat het katheterventiel in open positie staan wanneer deze is aangesloten op de katheterzak.
 • Zorg ervoor dat de katheterzak aan de onderkant gesloten is.
 • Sluit het katheterventiel voordat u de nachtzak afkoppelt.

Het vastmaken van het katheterventiel

Het katheterventiel kan in het ondergoed worden verborgen. U kunt ook gebruik maken van een fixatiepleister om het ventiel te fixeren op een door u gekozen plaats b.v bovenbeen of buik. Het katheterventiel hoeft niet onder het niveau van de blaas te zitten. Dit is alleen nodig bij het leegmaken van de blaas.

Het bewaren van het katheterventiel

Bewaar de katheterventielen in hun orginele verpakking op een koele droge plaats en niet in direct zonlicht of in de koelkast. Gebruik het katheterventiel niet wanneer de verpakking beschadigd is.

Vakantie

Wanneer u op vakantie gaat neem dan voldoende reserve katheterventielen mee om die periode te kunnen overbruggen. Neem ook een brief mee opgesteld door uw arts waarin staat waarom u een katheter gebruikt en een beschrijving van het materiaal dat u gebruikt.

Persoonlijke hygiëne

Probeer iedere dag een douche te nemen, hierbij kunt u het katheterventiel aanhouden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.

 • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 68
 • Route 150