Skip to Content

Inwendige schade van de buikholte

In deze folder leest u meer verwondingen of schade in de buikholte en hoe deze verwondingen kunnen worden behandeld. Het is algemene informatie, uw persoonlijke situatie maakt dat soms dingen anders zijn dan in de folder staat.

Buikorganen

In de buik liggen meerdere organen die bij een ongeval beschadigd kunnen raken. Het meest voorkomend zijn verwondingen van de lever en milt, maar ook schade aan de nieren komt vaak voor. De nieren liggen aan de achterkant van de buik en dus strikt genomen niet in de buik. Na een ongeval kunnen ook verwondingen van de darmen, alvleesklier, blaas en bloedvaten optreden, maar deze komen minder vaak voor.

Verwondingen van de buikorganen

De oorzaak van een verwonding van de buikorganen kun je grofweg in twee groepen indelen: letsels door een zogenaamd ‘stomp trauma’ of door een ‘scherp trauma’.

Een stomp buiktrauma is een ongeval waarbij er inwerkend geweld van buitenaf heeft plaatsgevonden, zonder dat deze de buikwand heeft doorboord. Het gaat hier dus om een druk of klap van buitenaf. Vaak komt dit door een 'hoog-energetisch ongeval' zoals een verkeersongeval met hoge snelheid of een val van grote hoogte.

Een scherp buiktrauma is een ongeval waarbij het inwerkende geweld door de buikwand heen naar binnen is gegaan, zoals een schot- of steekverwonding. In Nederland zien we in de meeste gevallen een inwendig buikletsel veroorzaakt door een stomp trauma, aangezien schot- en steekwonden in Nederland gelukkig relatief weinig voorkomen.

Vasstellen en onderzoek: de opvang op de SEH

Als een patiënt een 'hoog-energetisch ongeval' heeft doorgemaakt, dan komt de patiënt vrijwel altijd met de ambulance of helikopter in het ziekenhuis. Op de Spoedeisende hulp wordt de patiënt dan via een vast stramien opgevangen, waarbij er volgens een ABCD principe naar de patiënt gekeken wordt:

  • A staat voor 'airway' (of de luchtwegen nog goed zijn)
  • B voor 'breathing' (of de ademhalingsorganen nog goed werken)
  • C voor 'circulation' (of de bloedsomloop nog goed werkt)
  • D voor 'disability' (of er neurologische uitval is)

Er zullen al snel röntgen foto's worden gemaakt en een echografie van de buik. Vaak zijn er op de echografie van de buik al tekenen van inwendige schade (zoals bijvoorbeeld bloed in de buikholte). In veel ziekenhuizen wordt daarna een CT-scan van de buik gemaakt, om schade aan de inwendige buikorganen aan kunnen zien, dan wel uit te sluiten.

CT scan van de buik met een nierletsel

De behandelingsmogelijkheden.

Als er sprake is van een inwendig verwonding van de buikorganen, is de behandeling helemaal afhankelijk het soort ongeval ('stomp' of 'scherp'), van welk orgaan het betreft en hoe de toestand is van de patiënt; hoe de bloeddruk is en hoe de hartslag is.

Schade door een 'stomp trauma'

Als de schade op de echo of CT beperkt lijkt qua omvang en de patiënt niet teveel bloed lijkt te verliezen (en de bloeddruk en hartslag stabiel blijven) kunnen verwondingen van de lever, milt en nieren vaak zonder operatie worden behandeld. Vaak stopt de bloeding op den duur vanzelf. De patiënt wordt in tussentijd meestal wel bewaakt op de Medium Care of Intensive Care afdeling.

Wanneer de patiënt toch teveel bloed lijkt te verliezen om rustig af te wachten, zijn er nog twee mogelijkheden: 'interventie radiologie' of opereren. Bij interventie radiologie kan de radioloog via een prik in de liesslagader een dun slangetje opvoeren tot in het bloedende vat van het gekwetste orgaan. Via dit slangetje kan de radioloog dan het bloedende vat van binnenuit dichtmaken. Als dit niet kan of de patiënt teveel bloed verliest om deze procedure af te wachten, dan brengt de traumachirurg de patiënt met spoed naar de operatiekamer om de bloeding met behulp van een buikoperatie te stoppen.

In het geval van de milt moet deze soms worden verwijderd (je kunt je milt eventueel missen) Wanneer door een 'stomp trauma' de darmwand is gescheurd, zal dit altijd met een operatie behandeld moeten worden, om te voorkomen dat de darminhoud de buik inloopt en de patiënt een buikvliesontsteking krijgt.

Schade door een 'scherp trauma'

In het geval van een 'scherp' trauma zal er over het algemeen laagdrempeliger geopereerd worden, omdat deze letsels minder makkelijk vanzelf stoppen met bloeden en de traumachirurg tijdens een operatie beter kan beoordelen welke organen er door schot- of steekverwonding zijn beschadigd.

Vragen?

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts .

  • Polikliniek chirurgie: maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren 0413 – 40 19 59, route 041

Mist u bepaalde informatie of is iets niet duidelijk, vertel het ons.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.