Skip to Content

Isolatieverpleging op de kinder- en jongerenafdeling

Algemeen

Uw kind is opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling omdat (het vermoeden bestaat dat) uw kind een besmettelijke ziekte heeft. De besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door een virus of een bacterie. Om er voor te zorgen dat het virus of de bacterie niet wordt overgedragen op andere kinderen, wordt uw kind geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat:

 • Uw kind alléén op een kamer ligt. Uw kind mag alleen van de kamer af wanneer dit nodig is voor bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto.
 • De verpleegkundigen en artsen die uw kind verzorgen en bezoeken, treffen een aantal voorzorgsmaatregelen wanneer zij bij uw kind op de kamer komen.
 • Ook van u (en andere bezoekers) wordt verwacht, dat u een aantal voorzorgsmaatregelen treft wanneer u bij uw kind op de kamer komt.

Hoe kan een virus of bacterie zich verspreiden

De maatregelen die u, de verpleegkundigen en de artsen moeten treffen, hangen samen met de manier waarop het virus of de bacterie waarmee uw kind is besmet, zich kan verspreiden. Virussen of bacteriën kunnen zich op meerdere manieren verpreiden:

 • via de handen van degene die uw kind verzorgt en/of behandelt;
 • via de lucht (hoesten en niezen);
 • via materiaal zoals: speelgoed, weegschaal, deurknop, servies;
 • via urine, ontlasting en braaksel;
 • via bloed.

Isolatieverpleging

Wanneer isolatieverpleging

Deze manier van verplegen wordt toegepast wanneer uw kind een ziekte heeft die zich kan verspreiden via:

 • De handen van verpleegkundigen en artsen. Wanneer een verpleegkundige uw kind aanraakt of in de directe omgeving van uw kind komt (bijvoorbeeld tijdens de verzorging) kunnen er bacteriën van uw kind op de handen en de kleding van de verpleegkundige komen. Via de handen of de kleding van de verpleegkundige kunnen de bacteriën worden overgedragen naar andere kinderen die op de kinder- en jongerenafdeling liggen.

 • De lucht. Wanneer uw kind hoest of niest, komen hierbij druppeltjes in de lucht die de bacterie of het virus bevatten. Iedereen die bij uw kind op de kamer komt, kan deze druppeltjes inademen.Wanneer iemand de druppeltjes inademt, kan deze persoon zelf besmet worden.

 • Isolatieverpleging kan ook worden toegepast, wanneer(nog) niet duidelijk is met welke ziekte het kind is opgenomen of wat de risico's van de ziekte zijn.

Maatregelen voor ziekenhuismedewerkers

Om te voorkomen dat het virus of de bacterie waarmee uw kind is besmet, wordt overgedragen op een ander kind, treffen de ziekenhuismedewerkers (die uw kind verzorgen, behandelen en bezoeken) de volgende maatregelen:

 • Tijdens de verzorging en/of de behandeling van uw kind, dragen zij zonodig een schort om hun kleding te beschermen.
 • Wanneer zij op de kamer van uw kind komen, dragen zij zonodig een kapje over de neus en de mond. In sommige gevallen hebben zij ook handschoenen aan en een muts op.
 • Nadat zij op de kamer van uw kind zijn geweest, desinfecteren zij hun handen.

Maatregelen voor de ouders en andere bezoekers

 • Geadviseerd wordt dat alleen naaste familieleden uw kind bezoeken.
 • Leg eventuele bezoeken aan andere patienten eerst af, voordat u naar uw kind gaat. Verlaat na het bezoeken van uw kind meteen het ziekenhuis.
 • Desinfecteer uw handen voor- en nadat u bij uw kind op de kamer bent geweest. Handen wassen met water en zeep is alleen noodzakelijk als er zichtbaar vuil op uw handen zit.
 • In sommige gevallen wordt u geadviseerd om tijdens het bezoek een kapje over de neus en de mond te dragen, ter voorkoming van besmetting van uzelf of andere gezinsleden.
 • Ga tijdens het bezoek niet onnodig van de kamer af. Waneer u vragen heeft die u wilt stellen aan een verpleegkundige, druk dan op de bel (rode knop). De verpleegkundige komt vervolgens zo spoedig mogelijk.
 • Laat aleen kinderen van u eigen gezin uw kind bezoeken. Help hen eventueel de handen te wassen en te desinfecteren en een kapje voor te doen. Ook kinderen mogen de kamer tijdens het bezoek niet verlaten. Houd de deur van de kamer gesloten.
 • Laat serviesgoed op de kamer staan. Dit wordt door de gastvrouw van de kamer gehaald.
 • Het vuile wasgoed of andere spullen van uw kind, kunt u in een gesloten zak mee naar huis nemen. Thuis kunt u het vuile wasgoed wassen (bij voorkeur minimaal op 60 graden).
 • Van de pedagogische medewerker of verpleegkundige krijgt uw kind speelgoed van de speelkamer, dat goed afwasbaar is. Zij zorgen ervoor dat het speelgoed ook weer gereinigd terug in de speelkamer komt. Ook is het mogenlijk dat u speelgoed van uw kind mee naar het ziekenhuis neemt. Dit speelgoed moet vooraf goed gereinigd of gelucht worden. Het is raadzaam om knuffelbeesten op 60 graden te wassen, voordat u deze mee naar het ziekenhuis neemt.

Weer thuis

Wanneer uw kind na de ziekenhuisopname weer thuis is, hoeven u en uw kind geen aparte maatregelen meer te nemen. De maatregelen zijn alleen van toepassing in het ziekenhuis. In het ziekenhuis liggen mensen met een verminderende weerstand, waardoor ze eerder ziek kunnen worden. De kans dat de ziekte wordt overgedragen is in het ziekenhuis dus het grootst. Wanneer uw kind weer thuis is is de besmettelijke fase van de ziekte meestal voorbij!

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan een verpleegkundige van de kinderafdeling via telefoonnummer: 0413 - 40 34 17.