Skip to Content

Kinder- en jongerenafdeling Bernhoven

Uw kind is of wordt binnenkort opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling Bernhoven. Op de kinder- en jongerenafdeling van ons ziekenhuis worden kinderen verpleegd in de leeftijd van nul tot achttien jaar. De afdeling is onderverdeeld in een couveuse-afdeling (voor pasgeborenen) en een kinder- en jongerenafdeling.

Deze folder informeert u over de gang van zaken op de kinder- en jongerenunit. Opname in een ziekenhuis is een aangrijpende gebeurtenis voor een kind, en (soms) ook voor de ouders. Daarom vindt u hier ook informatie over hoe u uw kind het beste kunt helpen de opname goed te doorstaan en te verwerken. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust. De medewerkers van de Kinder- en jongerenafdeling beantwoorden ze graag.

 • Routenummer kinder- en jongerenafdeling: 470
 • Telefoonnummer kinder- en jongerenunit: 0413 - 40 34 17

1. Voorbereidingen

Inschrijving

De meeste kinderen worden onverwacht of met spoed op de kinder- en jongerenafdeling opgenomen.
In alle andere gevallen bespreekt de behandelend arts met u de wenselijkheid van een opname. U hoort van de opnameplanning wanneer uw kind opgenomen wordt. Komt het op de geplande datum niet uit, meldt dit dan zo snel mogelijk aan opnameplanning, telefoonnummer: 0413 - 40 19 18.

Besmettelijke ziekten

Wanneer uw kind op de dag van (een geplande) opname of vlak daarvoor ziek is geweest of contact heeft gehad met kinderen met een besmettelijke ziekte (waterpokken, rode hond of geelzucht), overleg dan met de kinder- en jongerenafdeling of de opname kan doorgaan.

BRMO, wat is dat?

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro Organisme. Micro-organisme is een andere naam voor een bacterie. Voorbeelden van BRMO's zijn MRSA of ESBL. Het bijzondere aan een resistente bacterie is niet de bacterie zelf. Het is een gewone bacterie die iedereen bij zich kan dragen. Het bijzondere is dat de bacterie ongevoelig is voor een of meerdere veel gebruikte antibiotica. Mocht een BRMO-bacterie een ontsteking veroorzaken, dan moet deze ontsteking met andere middelen behandeld worden.

Wij vragen u dringend te vermelden:

 • Als uw kind korter dan twee maanden geleden opgenomen is geweest in een buitenlands ziekenhuis.
 • Als u als ouder/verzorger en uw kind woont op een bedrijf met varkens of mestkalveren en of vleeskuikens of als u of uw kind in contact komt met beroepsmatig gehouden vee.
 • Als u als ouder/verzorger of uw kind opgenomen is geweest in een zorginstelling waar een resistente bacterie aanwezig was.
 • Als u of uw kind contact heeft (gehad) met de MRSA-bacterie.
 • Als u of uw kind de afgelopen twee maanden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers.

Dan kunnen wij passende maatregelen nemen. Meer informatie vindt u in de folder BRMO positief, en dan?

Voorbereiding op de opname

Opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Een ziek kind, met misschien ook pijn, heeft grote behoefte aan geborgenheid en veiligheid. Juist op dat moment moet het de vertrouwde omgeving verlaten. Een goede voorbereiding op het verblijf in het ziekenhuis is daarom extra belangrijk. Bij een spoedopname verloopt de voorbereiding vanzelfsprekend anders.
De volgende adviezen helpen u misschien:

 • Begin bij kinderen ouder dan vier jaar ongeveer een week voor de opname met het voorbereiden op het ziekenhuisbezoek. Eerdere voorbereiding heeft bij kinderen op deze leeftijd geen zin. Het kind vergeet immers weer veel en gaat vaak ook fantaseren of zich druk maken. Kinderen onder de vier jaar kunt u het beste enkele dagen voor de opname voorbereiden.
 • Vertel uw kind eenvoudig en duidelijk waarom hij of zij naar het ziekenhuis moet. Ga vooral in op wat hij of zij zal zien, horen, ruiken en/of voelen. U kunt dit doen aan de hand van boekjes over het ziekenhuis of, vooral bij kleinere kinderen, door er een spel van te maken. Eén keer vertellen is niet genoeg, kom er daarom regelmatig op terug.
 • Ga niet al te diep in op operaties en andere behandelingen. Vertel uw kind eerlijk wat er gaat gebeuren, maar ook dat je in het ziekenhuis best verdriet mag hebben en dat je mag huilen als je pijn of heimwee hebt. Blijf er alleen niet te lang bij stilstaan.
 • Op de Kinder- en jongerenafdeling kunt u ook een koffertje lenen om uw kind voor te bereiden. In het koffertje zitten 'ziekenhuisspulletjes' waarmee kinderen thuis kunnen spelen.
 • Neem eens contact op met de Vereniging Kind en Ziekenhuis (www.kindenziekenhuis.nl). U kunt bij deze vereniging terecht voor o.a. adviezen en een schriftelijk informatiepakket.
 • Bekijk samen met uw kind de video 'De kinderafdeling van Bernhoven'. 

Video 'De kinderafdeling van Bernhoven' voor kinderen

Wat moet uw kind meenemen?

 • zorgverzekeringspas en legitimatiebewijs (ID);
 • medicijnen die uw kind al gebruikt en het Actueel Medicijn Overzicht (AMO);
 • pyjama, ondergoed en voldoende kleding voor overdag;
 • schoenen, sloffen;
 • toiletartikelen (o.a. tandenborstel en tandpasta);
 • Zo nodig knuffel/speen;
 • eventueel speelgoed.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen uw kind gebruikt. Daarom verzoeken wij u om het Actueel Medicatie Overzicht(AMO) van uw kind mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Voorbereiding onderzoeken

Bij de meeste onderzoeken en behandelingen van uw kind kunt u aanwezig zijn om uw kind te ondersteunen. Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker informeert u over de gang van zaken.

Opname in verband met (spoed)operatie

Video 'Slapen met een kapje' voor kinderen

Video 'Slapen met een infuus' voor kinderen

De voorbereiding

Op de kinder- en jongerenafdeling neemt de kinderverpleegkundige de gang van zaken met u door. Ter voorbereiding op de narcose krijgt uw kind medicijnen die ongeveer een uur moeten inwerken en er voor zorgen dat uw kind na de operatie niet zoveel pijn heeft. Uw kind heeft tijdens de operatie een schoon T-shirt, pyjama of operatiehemd aan. Na deze voorbereiding brengt een verpeegkundige u en uw kind naar de operatie afdeling. In de voorbereidingsruimte mag één van de ouders bij het kind blijven tot hij of zij aan de beurt is. Als u aanwezig wilt zijn bij het inleiden van de narcose, krijgt u ter plekke verdere instructies.

De inleiding

In de operatiekamer ziet u dat alle mensen operatiekleding aan hebben, sloffen, een muts en soms een mondmasker dragen. Ook staat er de nodige apparatuur. Uw kind wordt meestal liggend in slaap gebracht: dit is de inleiding. Een normale inleiding duurt ongeveer één minuut. Sommige kinderen vallen niet gewoon in slaap maar worden onrustig of juist heel slap. Soms blijven de ogen open of gaan de ogen draaien. Schrik hier niet van, dit is normaal!

De operatie

Hoe lang de operatie duurt, hangt af van het soort ingreep.
Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Op de uitslaapkamer mag u, wanneer de situatie dit toelaat, weer bij uw kind zijn zodat u er bent als uw kind wakker wordt. De verpleegkundige brengt u en uw kind vervolgens weer naar de kinder- en jongerenafdeling.

Herstel na de operatie

Na de operatie verblijft uw kind nog enige tijd ter observatie op de kinder- en jongerenafdeling. De verpleegkundige vertelt u wanneer uw kind weer mag eten, drinken of bijvoorbeeld uit bed mag. Het is mogelijk dat uw kind na de operatie nog enige tijd pijn heeft in het operatiegebied en wat verhoging of koorts heeft.
Ook kan het zijn dat uw kind door de narcose de eerste dagen na de operatie wat misselijk is, weinig eetlust heeft en moet braken. Deze verschijnselen zijn normaal en gaan vanzelf over.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat de kans dat er een bloeding of infectie optreedt. Een geringe uiting van een bloeding een kleine bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied die kan uitzakken naar beneden. Dit is niet verontrustend.

Naar huis na de operatie

Voordat u met uw kind naar huis gaat, legt de verpleegkundige uit wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. Zo nodig krijgt u ook een afspraak mee voor nacontrole. IDe kans is groot dat uw kind zich nog ziek en wat slap voelt door de operatie en de opname, daarom is het verstandig dat u met de auto of taxi naar huis gaat.

2. Verblijf op de Kinderafdeling

Opnamegesprek

Tijdens het opnamegesprek vertelt de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Uw kind krijgt een polsbandje om met zijn of haar persoonlijke gegevens. Het dragen van dit bandje voorkomt de kans op vergissingen bij onderzoeken, behandelingen en verslaglegging daarvan.

Verpleegteam

In overleg met u en de specialist stellen de verpleegkundigen vast welke zorg uw kind nodig heeft. Ze waken over de toestand van uw kind, verstrekken medicijnen, geven uitleg over onderzoeken die plaatsvinden en helpen bij de lichamelijke verzorging van uw kind. Verpleegkundigen rapporteren aan de medisch specialist over de situatie van uw kind.
Per 24 uur zijn er drie ploegen verpleegkundigen werkzaam in dag-, avond- en nachtdienst. De verpleegkundigen vormen samen een verpleegkundig team. Bij elke dienst is er een verpleegkundige die de zorg voor uw kind heeft. Wie dit is leest u op het planbord op de gang. Hij/zij is de aangewezen persoon voor vragen over de verpleegkundige zorg en kan ook een afspraak voor u regelen met bijvoorbeeld de arts.

Medisch specialisten

Er werken in Bernhoven elf kinderartsen. Daarnaast werkt er een physician assistent (PA-er). De PA-er is speciaal opgeleid om een aantal taken over te nemen van de kinderarts en werkt onder toezicht van de kinderarts.

Elke ochtend loopt de kinderarts visite tussen 9.00-11.00 uur. Bij drukte of spoedgevallen kan het een ander tijdstip worden. Tijdens de visite wordt de gezondheidstoestand van elk kind besproken met de verantwoordelijke verpleegkundige. Meestal komt de arts na de visite de kamer binnen om met u de gezondheidssituatie van uw kind te bespreken. Anders ontvangt u de informatie van de verpleegkundige. Ook kan het voorkomen dat uw kind voor een andere specialist is opgenomen. Deze specialisten hebben geen vaste visite tijd.

Dagindeling

Een dag op de Kinderafdeling verloopt ongeveer als volgt:

 • Vanaf 7.30 uur: wakker worden.
 • Vanaf 7.45 uur-9.00: de gastvrouw komt met de broodbuffetwagen.
 • `s ochtends: opfrissen, eventueel medische onderzoeken, röntgenfoto's en bloedprikken. De kinderen hebben tijd om te spelen of naar de speelkamer te gaan.
 • Tussen 9.00-11.30 uur loopt de kinderarts visite. Hij/zij bespreekt dan met de verpleegkundige de gezondheidstoestand van de kinderen.
 • 9.30 start bezoektijd
 • Rond 10.00 uur fruitronde.
 • tussen 12.00 en 13.00 uur: de gastvrouw komt met de broodbuffetwagen
 • `s middags : eventueel onderzoeken en röntgenfoto's, of naar de speelkamer.
 • Tussen 17.00-18.30 avondmaaltijd, tijdstip zelf te kiezen via bedside terminal.
 • Na het eten: nog even spelen of tv-kijken.
 • Vanaf 19.00 uur: afhankelijk van de leeftijd naar bed.
 • 20.00 uur: einde bezoektijd.

De kamer

De kinder- en jongerenafdeling heeft eenpersoons- en driepersoonskamer. Op welke kamer uw kind opgenomen wordt hangt af van de beschikbaarheid en waarom uw kind is opgenomen. Op de kamer heeft elk kind een kast met ruimte voor de kleding. Bij elk bed staat een nachtkastje voor allerlei kleinere zaken. Eén kast kunt u afsluiten. Toch adviseren wij u kostbaarheden niet mee naar het ziekenhuis te nemen.

Radio en tv

Op alle kamers is een bedside terminal aanwezig. Uw kind kan, afhankelijk van de leeftijd, hiervan gebruik maken. Op de bedside terminal kunt u, of uw kind gratis televisiekijken en radio luisteren. Ook kunt u of uw kind de bedsite terminal gebruiken om de warme maaltijd te bestellen.

Telefoon / internet

Met de bedside terminal kunt u gratis telefoneren naar interne nummers, zoals de gastvrouw (8894), de pedagogisch medewerker (3495) of de verpleegkundige. Het nummer van de verpleegkundige vindt u op het planbord op de gang of het kaartje op de kamer, ‘Wie zorgt er voor mij?’.

Mobiel bellen is toegestaan op de kinder- en jongerenunit. Wel vragen wij u het geluid van uw telefoon zo laag mogelijk te houden zodat anderen geen overlast geeft. Ook kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet (Bernhoven-gast)

Speelkamer

De speelkamer is geopend van 8.00-20.00. Uw kind is van harte welkom om met ouders/verzorgers broertjes, zusjes of bezoek te komen spelen. Als uw kind komt spelen moet er altijd een volwassene bij zijn. Het is wel de bedoeling dat de speelkamer opgeruimd achtergelaten wordt. Uw kind kan gebruik maken van al het speelgoed en knutselmaterialen in de kasten die open zijn.

De dagelijkse leiding op de speelkamer berust bij de pedagogisch medewerkers. Zij organiseren activiteiten die uw kind afleiding bezorgen en stellen uw kind gerust. Als uw kind niet naar de speelkamer kan of mag bijvoorbeeld doordat uw kind in isolatie ligt; komt de pedagogisch medewerker naar de kamer om speelgoed te brengen. Ook broertjes en zusjes mogen dan geen gebruik maken van de speelkamer in verband met besmettingsgevaar.

Kinderspeeltuin

Er is een speeltuin waar kinderen die van de afdeling af mogen, gebruik van kunnen maken, samen met een volwassene. De deur naar de speeltuin vindt u op de begande grond, links van de lift, naar de verpleegafdelingen. Voor meer informatie kunt u bij de pedagogisch medewerker terecht. Telefoonnummer 34 95.

Eten en drinken

Tijdens de opname wordt het eten en drinken voor uw kind door het ziekenhuis verstrekt. 's Ochtends en 's middags komt de gastvrouw met de broodbuffet wagen. Uw kind kan dan kiezen wat hij/zij wil eten. Via de bedsite terminal kunt u of uw kind de warme maaltijden bestellen, of rechtstreeks bij de gastvrouw. U of uw kind kunnen zelf het tijdstip kiezen (tussen 17.00 en 18.30 uur). De gastvrouw komt tussen de maaltijden door voor extra drinken/fruit of ander tussendoortje.

Aanwezigheid ouders

Tijdens de opname van uw kind kunt u als ouder/verzorger dag en nacht bij uw kind zijn. Zo kunt u zelf voor uw kind zorgen, zoals u dat thuis gewend bent. Bijvoorbeeld door uw kind zelf te wassen, aan te kleden of voor te lezen. Deze extra mogelijkheid om zoveel mogelijk bij uw kind te zijn, mag vanzelfsprekend niet ten koste van de verpleegkundige verzorging van de zieke kinderen gaan. Het meewerken aan een soepel verloop van uw aanwezigheid is daarom een voorwaarde.

Enkele tips

 • Een ziek kind heeft veel behoefte aan rust. Rust bevordert bovendien een snelle genezing.
 • Wanneer u zelf ziek bent, overleg dan met de verpleegkundige of het verstandig is te komen. Misschien kan iemand anders uw kind bezoeken.

Rooming-in

Als u ook `s-nachts wilt blijven kunt u gebruik maken van de rooming-in. Bij rooming-in slaapt één van de ouders/verzorgers in het ziekenhuis bij uw kind op de kamer. U kunt rekenen op een opklapbed of slaapbank met beddengoed, was- en douchegelegenheid, een washand en handdoek.

Maaltijden

U kunt als ouders tegen betaling mee eten met uw kind op de afdeling. U kunt kortingsbonnen kopen in de lounge. Er kan alleen met pin betaald worden. De gastvrouw informeert uw hier graag over. De gastvrouw is bereikbaar onder nummer 88 94.

Binnen Bernhoven is een ook brasserie en restaurant aanwezig, waar u gebruik van kan maken.

Openingstijden brasserie (centrale hal):

van 08.00 tot 20.30 uur

Openingstijden restaurant (eerste verdieping):

Van 11.30 tot 14.00 uur

Openingstijden lounge (vierde verdieping):

Van 7.30 tot 21.00 uur

Ouderkamer

Aan het einde van de gang (kamer 35) is de ouderkamer. Naast de ouderkamer is een keukenblok met koelkast, magnetron en waterkoker, waar u vrijblijvend gebruik van mag maken. Ook vindt u er borden en bestek. Graag de vieze afwas opruimen in de kar op de gang. Als u iets in de koelkast wilt bewaren, zet er dan de naam en kamernummer op.

Let op: U mag alleen van deze faciliteiten gebruik maken wanneer uw kind niet in isolatie ligt.

Lounge

Op de kinder- en jongerenafdeling is een lounge. Hier kunt u even rustig een tijdschrift lezen of gezellig zitten. Ook kunt u hier wat eten. U kunt in lounge tegen betaling een maaltijd gebruiken. Er kan alleen met pin worden afgerekend.

 • Voor jonge kinderen zijn er wandspellen. Voor de ouderen is er een tafel met een IPad.

Toegangspas

Om toegang tot de kinder- jongerenafdeling te krijgen dient u een toegangspas te gebruiken. Bij de klapdeuren hangt een pas, die werkt tussen 6.00 en 21.00. U kunt zelf kosteloos een pas halen bij de hoofdingang (één per gezin), zodat u ook buiten deze tijden zelf de afdeling op kunt. Voor noodgevallen is er ook een rode knop, zodat de verpleegkundige de deur kan openen.

Onderwijs

Wanneer uw kind voor langere tijd (meer dan een week) in het ziekenhuis moet blijven, is de kans aanwezig dat uw kind veel mist op school. In overleg met u wordt bekeken welke begeleiding voor uw kind mogelijk is. Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de afdeling.

Hygiëne

In Bernhoven besteden we veel aandacht aan hygiëne. Dit doen we om onze patiënten, bezoeker en medewerkers van het ziekenhuis een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. U kunt zelf bijdragen aan hygiëne door uw handen te wassen of te desinfecteren:

 • Voor het eten
 • Na toiletbezoek
 • Na het verschonen van uw kind
 • Na hoesten of niezen

Op alle patiëntenkamers, badkamers en toiletruimten is water en zeep. En op alle patiëntenkamers, maar ook bij de in- en uitgang van de kinder- en jongerenafdeling hangen dispensers met handalcohol waar u uw handen kunt desinfecteren. Maak er gerust gebruik van.

Soms is het nodig dat uw kind apart van anderen wordt verpleegd om de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Als uw kind in isolatie wordt verpleegd dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Meer informatie kunt u vinden in onze folder: Isolatieverpleging op de kinder-en jongerenafdeling.

3. Bezoek

Bezoekregels

Bernhoven wil een gastvrij ziekenhuis zijn voor u, uw kind en uw bezoek. Bezoek is voor kinderen erg belangrijk. Daarom zijn er voor ouders/ verzorgers/broertjes en zusjes geen aparte bezoektijden. Zij zijn de hele dag welkom!
Andere familieleden, vriendjes en vriendinnetjes mogen, als de situatie van het zieke kind dit toelaat, op bezoek komen tussen 9.30 en 20.00 uur. De zorg voor de onze patiënten gaat altijd voor. Dit kan betekenen dat de verpleging het bezoek vraagt om de kamer even te verlaten om de benodigde zorg te kunnen verlenen.

Als ouders/verzorgers bent u ook contactpersoon voor het bezoek. Bezoek informeren over bezoektijden, regels en de gezondheidstoestand van uw kind laten we aan u over. In het belang van uw kind en gezien de beperkte ruimte op de kamers vragen wij u het aantal bezoekers goed af te stemmen. Dit om te voorkomen dat het voor uw kind en eventueel andere kamergenoten te druk is rondom het bed. Bij kinderen onder de acht jaar wordt het bezoek alleen toegelaten in aanwezigheid van een van de ouders. Uw kind mag alleen na overleg met de verpleegkundige de afdeling af. Om infecties te voorkomen moet u en uw bezoek zich op de afdeling houden aan een aantal hygiënische voorschriften. De verpleegkundige informeert u hierover.

Afscheid nemen van ouders/verzorgers

Zowel voor u als uw kind kan afscheid nemen een vervelend moment zijn. U kent uw kind het beste, handel zoveel mogelijk zoals u thuis gewend bent. Dit geeft uw kind houvast in deze nieuwe situatie.
De volgende adviezen maken het afscheid nemen mogelijk gemakkelijker:

 • Vertrek niet al te plotseling. Vertel al een paar minuten van tevoren dat u weg gaat.
 • Zorg dat uw kind ergens mee bezig is als u weg gaat.
 • Vertel wanneer u weer terugkomt en houdt u aan die afspraak.
 • Vertrek zonder aarzelen, kom niet terug om uw kind te troosten.
 • Vraag, als u dat wenselijk vindt, aan een verpleegkundige of pedagogisch medewerker uw kind op te vangen.
 • Als u thuis toch ongerust bent, bel dan gerust de afdeling!

Infectieziekten

Kinderen of volwassenen die een infectieziekte hebben, bijvoorbeeld griep, verkoudheid, diarree en dergelijke, mogen niet op bezoek komen.

Cadeautjes

Sommige kinderen mogen vanwege hun ziekte bepaalde dingen niet eten, of moeten nuchter blijven voor een onderzoek of operatie. Als u of uw bezoek etenswaren meenemen vraag dan eerst aan de verpleegkundige of uw kind het wel mag hebben.

Niet roken

Bernhoven is een openbare ruimte en daarom is het ziekenhuis rookvrij. Dit rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret.

4. Ontslag

Wanneer naar huis?

Het ontslag vindt plaats in overleg met de ouders/verzorgers en de afdeling. Op de dag van ontslag krijgt u van de arts en/of de verpleegkundige informatie over gewenste voeding, gebruik van medicijnen, juiste behandeling en leefregels. Meestal krijgt u ook een polikliniekafspraak mee.

Regioapotheek

Wanneer u een recept mee krijgt voor medicijnen in de vorm van een AMO-r, kunt u die bij uw eigen apotheek ophalen of bij de RegioApotheek in Bernhoven, naast de hoofdingang. 

Informatie voor de huisarts

De specialist die uw kind behandeld heeft, informeert uw huisarts en de jeugdarts schriftelijk over de opname, het ziekteverloop en het ontslag. Als u bezwaar heeft tegen het doorsturen van medische informatie naar de jeugdarts, moet u dit schriftelijk doorgeven aaan de behandelende kinderarts.

Weer thuis

Thuiskomen is een feestelijke gebeurtenis. Uw kind zal het ziekenhuis echter niet direct vergeten zijn. Sommige kinderen zijn in het begin onzeker, angstig of `moeilijk'. Ze kunnen zich anders gedragen dan voorheen. Bijvoorbeeld bedplassen, slaapproblemen of niet meer alleen willen zijn. Dit zijn manieren om emoties te verwerken als reactie op de opname. Het kind moet weer opnieuw wennen aan het gewone leven thuis. Het kind heeft dan veel aandacht, geduld en begrip nodig. De reacties zijn meestal tijdelijk (gemiddeld drie tot vier dagen) maar kunnen ook langer duren. Is dit laatste het geval, praat hier dan over met de behandelend arts tijdens de poliklinische controle. U kunt zich ook wenden tot uw huisarts of de vereniging Kind en Ziekenhuis. Praten over het ziekenhuis kan uw kind ook helpen bij het verwerken van de ervaringen.

5. Meer informatie

Post

De post wordt, met uitzondering van zon- en feestdagen, dagelijks op de afdeling bezorgd. Post voor uw kind komt sneller aan als de postcode van het ziekenhuis, de naam en het kamernummer duidelijk zijn vermeld.

 • Bernhoven
 • Nistelrodeseweg 10
 • 5406 PT Uden
 • Naam:
 • Kamernummer:
 • Afdeling B4O

Folders

Op de website van bernhoven vindt u veel folders die u informeren over een bepaalde ziekte of behandeling.

Thuiszorgwinkel

Medicura, zorgwinkel Uden, naast de hoofdingang, www.medicura.nl, tel 08800 71100

Openingstijden:

 • Maandag tot/met vrijdag: 9.00-17.00 uur
 • Zaterdag:10.00-13.00 uur
 • Zondag: gesloten

Om te lezen

Kinderboeken over het ziekenhuis of over ziek zijn kunnen een belangrijke hulp zijn bij de voorbereiding en verwerking van de opname. Wij noemen hier slechts een paar boeken.

Brochures voor ouders

 • Als je kind naar het ziekenhuis moet.
  José Sagasser ISBN: 90-269-2760-6

Boeken voor jonge kinderen (twee tot zes jaar)

 • Nijntje in het ziekenhuis. D. Bruna
 • Naar het ziekenhuis. H.Vergouwe
 • Dribbels bezoek aan het ziekenhuis. E. Hill

Boeken voor oudere kinderen (zes jaar en ouder)

 • Auw! V. Hazelhoff
 • Doktertje spelen. I Wolffers
 • Met het been van Heleen. C. Kliphuis.
 • Fatma gaat naar het ziekenhuis

Nuttige adressen

 • Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis
  Korte Kalkhaven 9
  3311 JM Dordrecht
  telefoon 078 - 614 63 61 ma t/m do van 9.00-16.30 uur
  e-mail: kind.en.ziekenhuis@worldonline.nl
  internetsite: www.kindenziekenhuis.nl.
 • Voor adressen en telefoonnummers van andere patiëntenorganisaties kunt u terecht bij de verpleegkundige van de kinder- en jongerenafdeling.