Skip to Content

Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Een opname op de Intensive Care kan een indrukwekkende gebeurtenis zijn voor de patiënt en zijn naasten. Kinderen willen natuurlijk ook weten wat er met hun vader, moeder, broer, zus, grootouder of ander familielid aan de hand is. Ze merken vaak dat er iets aan de hand is, maar wat dat precies is, is voor hen niet altijd even duidelijk. Daarom is het belangrijk dat u als ouders of verzorgers het kind uitlegt wat er zoal te verwachten is voordat u met uw kind op bezoek komt. Deze folder kan u hierbij helpen.

Voor wie is deze folder?

Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen die te maken krijgen met een verlies en/of het verwerken van een opname van een familielid op de Intensive Care (IC). Daar waar ouder(s) staat, kunt u ook verzorger(s) lezen. En waar u hij leest kunt u ook zij lezen.

Hieronder leest u een aantal adviezen voor ouders bij het verwerken van een verlies of opname op de IC. Niet alle tips zijn van toepassing op elke situatie; u kunt zelf het beste inschatten wat uw kind(eren) in die situatie helpt.

Hoe bereiden u en uw kind zich voor op het bezoek?

Het is erg belangrijk om uw kind voor te bereiden op het bezoek. Denk daarbij aan de volgende aandachtspunten:

 • Vertel wat er aan de hand is.
 • Uw kind merkt dat er iets is met zijn familielid. Vertel daarom wat er aan de hand is. Stem datgene wat u vertelt af op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Sommige kinderen vinden het niet prettig om echt te gaan zitten voor een gesprek. Ze willen wel praten, maar liever tijdens een knutselmoment of voor het slapen gaan. Dan voelen ze zich meer op hun gemak.
 • Wees eerlijk in uw uitleg.
 • Vraag aan uw kind of hij begrijpt wat u vertelt. Benoem ook uw eigen emoties, verdriet en/of ongeloof op momenten dat daar aanleiding voor is. Als u moet huilen, kunt u zeggen: ‘mama moet even huilen’. U hoeft uw eigen reacties niet te verbergen. Door ze te benoemen leert uw kind dat het heel normaal en goed is om bepaalde emoties te hebben bij een ingrijpende gebeurtenis.
 • Bereid uw kind voor op wat hij te zien krijgt op de afdeling. Denk hierbij aan alle apparatuur, geluiden, draadjes en kabeltjes.
 • Vertel uw kind dat jullie naaste soms niet kan praten door de beademingsbuis. Of niet kan reageren omdat de patiënt soms in slaap wordt gehouden met medicijnen.
 • Als hulpmiddel is een fotoboekje en een koffer met een aantal materialen beschikbaar. Deze is te krijgen via de IC verpleegkundige.
 • Geef uw kind de ruimte om zelf vragen te stellen en geef eerlijk en duidelijk antwoord.
 • Overleg altijd met de betrokken verpleegkundige om een geschikte tijd af te spreken om op bezoek te komen.
 • Overleg als dat kan eerst met uw zieke naaste. Wenst hij bezoek te ontvangen van het kind? Het bezoek kan zowel voor uw naaste als voor het kind emotioneel zijn. De verpleegkundige begeleidt de patiënt en het kind hierin.
 • Het is belangrijk om de school (buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijf) te informeren wanneer één van de ouders is opgenomen. Het kan zijn dat uw kind bijvoorbeeld minder goed op kan letten of op school ander gedrag gaat vertonen. Als de leerkracht weet wat er aan de hand is, kan hij uw kind beter opvangen. Vertel uw kind dat u de leerkracht geïnformeerd heeft en dat hij ook op school aan kan geven hoe het gaat.

Tijdens het bezoek

 • Ga altijd samen met uw kind op bezoek of laat een andere volwassene meegaan.
 • Leg uw kind uit dat hij jullie naaste gewoon mag aanraken, knuffelen of een zoen mag geven.
 • Geef uw kind de ruimte om tijdens het bezoek vragen te stellen. De verantwoordelijke verpleegkundige zal graag op een gepaste wijze antwoord geven op de vragen.
 • Gezien alle indrukken is het verstandig om het bezoek niet lang te maken.Vijf tot tien minuten kan al genoeg zijn voor uw kind.
 • Respecteer de wensen van uw kind. Als kinderen aangeven dat ze het spannend vinden, praat er dan gerust over. Zorg ervoor dat u samen met uw kind bekijkt hoe je het minder spannend kan maken. Dwing kinderen niet om dingen te doen die zij normaal ook niet doen.
 • Laat uw kind niet meegaan met een familiegesprek met de arts. Uw kind kan zich hierdoor verantwoordelijk gaan voelen over het welzijn van uw naaste.
 • Geef uw kind de kans om een spel te spelen of zijn huiswerk te maken op de kamer van de patiënt. Op deze manier worden de ‘normale’ activiteiten ook gewoon opgepakt.

Na het bezoek

Na het bezoek is het belangrijk om na te gaan of uw kind vragen heeft. Uw kind heeft hoogstwaarschijnlijk even de tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Het is verstandig om de volgende dag even na te praten over het bezoek. De volgende tips kunnen hierbij helpen:

 • Wees altijd eerlijk en duidelijk. Een leugentje om bestwil kan het vertrouwen in u schaden.
 • Kinderen kunnen door sommige details angstige gedachten krijgen. Wees alert op dit soort misverstanden.
 • Als u merkt dat uw kind het moeilijk vindt om over de situatie te praten, kan hij toch zijn gevoelens bespreekbaar maken door samen te tekenen of te spelen.
 • Probeer gesprekken niet te officieel te maken. Er terloops over praten gaat veel gemakkelijker.
 • Hulp inschakelen
 • Het is logisch wanneer uw kind in het begin heftig reageert op de hele situatie. Merkt u dat uw kind, nadat de rust weer terug is gekeerd, ondanks deze tips en de hulp rondom het gezin vastloopt? Dan is het verstandig om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Bespreek uw zorgen met het verplegend personeel van de IC. Zij kunnen u verwijzen naar de kinderpsycholoog.

Wanneer niet op bezoek?

Als uw kind zelf aangeeft niet op bezoek te willen, respecteer dan deze beslissing. Wel kunt u vragen of uw kind een tekening of een knutselwerk wil maken zodat hij toch betrokken is bij uw op de Intensive Care opgenomen familielid.

Soms is het beter om bezoek uit te stellen. Dit kan het geval zijn als uw naaste er heel anders uit ziet dan normaal of als uw kind het vorige bezoek als moeilijk heeft ervaren.

Een eenduidig antwoord of u uw kind wel of niet kunt meenemen op een bezoek is niet te geven. De leeftijd van het kind en zijn relatie met uw naaste zijn belangrijke factoren. Als ouder of verzorger bent u uiteindelijk het beste in staat om in te schatten of uw kind toe is aan een bezoek op de Intensive Care.

Heeft u vragen?

Deze folder is slechts een ruggesteuntje. Heeft u na het lezen nog vragen, aarzel dan niet en stel uw vragen aan de Intensive Care verpleegkundige.