Skip to Content

Klachtenprocedure Bernhoven

Bernhoven vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over het verblijf in het ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent.

De medewerkers op de afdelingen stellen het op prijs wanneer je jouw onvrede rechtstreeks met hen bespreekt. Op deze manier krijgt men het snelst een idee van wat je dwars zit en wat beter had gekund. In de praktijk blijkt dat veel zaken al kunnen worden opgelost als je er samen over praat. Lees op de pagina 'Klachten en complimenten' over de klachtenregeling in Bernhoven.

Daarnaast kun je ook het huishoudelijk reglement van de klachtenonderzoekscommissie lezen.

De klachtenfunctionaris

Als je onvrede of klacht niet wordt opgelost, kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij bekijkt samen met jou welke mogelijkheden er zijn om iets aan je probleem of klacht te doen. In veel gevallen vervult zij een bemiddelende rol bij het oplossen van jouw onvrede of klacht. Lees op de pagina 'Klachten en complimenten' over de klachtenregeling in Bernhoven.

Het directiecomité

Wanneer de klacht ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je een oordeel vragen aan het directiecomité.

Om de klacht te kunnen beoordelen vraagt de directie advies aan de klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie bestaat uit 3-5 personen en is onafhankelijk. Naast de voorzitter, een externe jurist, zitten in deze commissie mensen met een medische achtergrond. De commissie bestaat zowel uit mensen die in dienst zijn van Bernhoven als mensen die niet verbonden zijn aan Bernhoven.

Afhankelijk van de klacht wordt bekeken op welke wijze deze het best kan worden onderzocht. Eventueel vindt een hoorzitting plaats waarvoor beide partijen worden uitgenodigd.

Het directiecomité geeft binnen zes weken nadat zij de klacht hebben ontvangen, een oordeel. Als het nodig is kan deze termijn met vier weken worden verlengd.

Lees hier meer over de klachtenonderzoekscommissie.

Geschilleninstantie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bepaalt dat iedere zorgverlener bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie moet zijn aangesloten. Bernhoven is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Je kunt hier een klacht indienen als de klachtenprocedure bij Bernhoven niet tot oplossing van de klacht heeft geleid. Tenzij sprake is van een bijzondere situatie behandelt de geschilleninstantie alleen klachten die al eerder zijn ingediend bij Bernhoven.

De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Meer informatie over deze geschillencommissie vind je op www.degeschillencommissiezorg.nl.