Skip to Content

Kun jij een beroerte herkennen?

De gevolgen van een beroerte hangen sterk af van de snelheid waarmee de wordt vastgesteld óf jij een beroerte hebt gehad. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet hoe je een beroerte herkent en direct de huisarts of huisartsenpost belt. In deze folder lees je hoe je een beroerte kunt herkennen.

Wat is een beroerte?

Bij een beroerte is de toevoer van bloed naar de hersenen onvoldoende. De hersenen krijgen hierdoor niet genoeg zuurstof en andere voedingsstoffen waardoor er stoornissen optreden. Deze stoornissen zijn eenvoudig te herkennen, tenminste als je weet waar je op moet letten. Er zijn twee vormen van een beroerte te onderscheiden.

Bij een herseninfarct is de toevoer van bloed naar de hersenen onvoldoende doordat een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten. Deze afsluiting wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel of een dichtgeslibd bloedvaatje.

Bij een hersenbloeding is de toevoer van bloed naar de hersenen onvoldoende doordat een bloedvat in de hersenen scheurt of open knapt. Omdat de hersenen slechts een zeer korte tijd zonder zuurstof kunnen, is het belangrijk om snel te handelen als iemand een beroerte heeft. Met een snelle behandeling kunnen de gevolgen minder zijn. Daarnaast hangen de aard en de ernst van de gevolgen nauw samen met de plaats in de hersenen waar het zuurstoftekort is ontstaan en de hoeveelheid hersenweefsel die is beschadigd.

Kans op een beroerte

Een aantal factoren verhoogt de kans op het krijgen van een beroerte. Dit zijn:

 • leeftijd (hoe ouder je wordt, hoe meer kans op een beroerte)
 • een verhoogde bloeddruk
 • een eerder doorgemaakte beroerte
 • suikerziekte
 • een verhoogd cholesterolgehalte
 • hartziekten
 • langdurige stress
 • roken
 • overgewicht
 • te weinig lichaamsbeweging

Hoe herken je een beroerte?

 

1. Gezicht

Vraag om te lachen of de tanden te laten zien

Let op:

 • Afhangen ooghoek
 • Scheefstand van de mond
 • Speekselverlies (kwijlen)
 • Tong hangt scheef uit de mond

2. Arm

Vraag beide armen naar voren te strekken en de binnenzijde van de hand naar boven te draaien

Let op:

 • Wegdraaien en/of wegzakken van een arm
 • Zwalken van een arm
 • Verlammingsverschijnselen

3. Taal & uitspraak

Vraag hoe hij/zij heet en wat hij/zij vandaag heeft gedaan

Let op:

 • Onduidelijk spreken
 • Verkeerd woordgebruik
 • Hoesten tijdens het spreken
 • Speekselverlies (kwijlen)

4. Tijdstip

Vraag wanneer de verschijnselen begonnen zijn

Let op:

 • Het is niet altijd mogelijk om het precieze tijdstip aan te geven. Vraag dan wanneer de betrokkene zeker nog géén verschijnselen had

 

Wat je moet doen?

Wanneer je denkt dat er sprake is van een beroerte, bel dan direct 112. Zelfs als de verschijnselen slechts enkele minuten duren is het belangrijk om contact op te nemen. Het is mogelijk dat de huisarts vraagt samen met de betrokkene naar de huisarts(enpost) te komen of de huisarts kan de betrokkene zelf thuis willen bezoeken. Wanneer ook de huisarts vermoedt dat er sprake is van een beroerte, neemt deze contact op met een neuroloog van het ziekenhuis. In overleg met de neuroloog wordt bepaald óf en zo ja hoe de betrokkene zal worden behandeld. Dit hangt af van de ernst en de aard van de verschijnselen én de tijd die ondertussen is verstreken vanaf het moment dat de verschijnselen voor het eerst zijn opgetreden.

In sommige gevallen is het nodig dat de betrokkene zo spoedig mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. In het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om bepaalde vormen van een beroerte te behandelen met medicijnen die ervoor zorgen dat de verstopping in de hersenen wordt opgelost. Voorwaarde hiervoor is dat zeer snel moet zijn vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een beroerte. Bernhoven heeft een speciale afdeling, de ‘Stroke ­ Care Unit’, voor mensen die een beroerte hebben gehad. Op deze afdeling observeren en behandelen we patiënten intensief en wanneer mogelijk maken we zo snel als kan een begin met de revalidatie.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl) vind je meer informatie over 'beroerte'. Hier vind je onder andere uitgebreide informatie over de verschillende vormen, de behandeling en de gevolgen van een beroerte.