Skip to Content

Lastmeter - Signaleren van problemen bij mensen met kanker (toelichting op de lastmeter)

Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat u die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in Bernhoven gebruik van de Lastmeter.

Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling daarvan kan niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen maar ook psychische, praktische en sociale. Bij psychische gevolgen kunt u denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid. Op praktisch gebied kunt u tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën aanlopen. Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en de werksituatie. Het kan zijn dat u goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van familie en vrienden, uw behandelend arts en de (oncologie)verpleegkundige. 

Lastmeter

Op de Lastmeter geeft u aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied.
De verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst u zo nodig (met uw toestemming) naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt in Bernhoven bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist of fysiotherapeut. Ook contact met een lotgenoot kan helpen.

Hoe vaak invullen?

Wij vragen u om zes weken na de operatie de Lastmeter in te vullen. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om dit vaker te doen, neem hiervoor dan contact op tijdens het telefonisch spreekuur van de verpleegkundige Gastro-enterologie (GE).

Van maandag tot en met vridag belt u hiervoor telefoonnummer 0413-40 23 18.

Wat biedt het u?

De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de door u ervaren gevolgen van uw ziekte. U kunt bovendien aangeven of u behoefte hebt aan ondersteunende psychosociale of paramedische zorg, of bijvoorbeeld die van een lotgenoot.

Waar vindt u de Lastmeter?

U krijgt de Lastmeter toegestuurd enkele weken na de operatie. De vraag aan u is om deze dan de dag vóór de afspraak met de verpleegkundige GE in te vullen. De afspraak hiervoor is bijgevoegd. U neemt de ingevulde Lastmeter mee naar uw afspraak.
Belangrijk is wel dat u de Lastmeter zelf invult en dit niet door iemand anders laat doen.

Hulpaanbod

Om u inzicht te geven in het hulpaanbod van Bernhoven geeft deze folder een overzicht waarin omschreven staat welke hulp geboden kan worden door welke zorgverlener. Verder kunt u informatie over hulpbronnen vinden op de website www.kankerdoetveelmetje.nl.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze folder, de Lastmeter of andere vragen rondom uw behandeling dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist oncologie.

Josca Heier 0413 - 40 22 91 j.heier@bernhoven.nl

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling al langer geleden is.
U kunt problemen ondervinden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is dan belangrijk en fijn om te weten bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt.
U kunt zelf contact opnemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten. Hiervoor kunt u kijken op de website www.kwf.nl of www.kanker.nl

U kunt ook bellen naar de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22.

In deze folder vindt u de hulpverleningsmogelijkheden die u in of via dit ziekenhuis kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of er is sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Medisch Maatschappelijk Werker

U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de diagnose kanker met zich meebrengt. Dit kunnen praktische vragen zijn, die te maken hebben met werk, financiën of leefsituatie. Ook kunnen er vragen zijn van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de
uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling. De begeleiding kan kort- of langdurend zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die u dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Zo nodig komt een medisch maatschappelijk werker bij u thuis indien u niet naar het ziekenhuis kunt komen.

Klinisch psycholoog

Als er een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten kan de klinisch psycholoog ingeschakeld worden. Het is mogelijk dat het u moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben op uw stemming, uw zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden uw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om uw klachten te verminderen.

Geestelijk verzorger

De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven.
Gedachten over het eigen leven, relaties met anderen, het ouder worden en de dood hangen daarmee samen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden, zorgen voor verwarring. De geestelijk verzorgers bieden begeleiding, ongeacht geloofs- of levensopvatting en zijn bekend met religieuze rituelen.

Fysiotherapeut

Voor problemen die te maken hebben met bewegen kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. De fysiotherapeut zal u begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.

Diëtist

Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan veel van het lichaam vragen. Vaak zijn extra energie, vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om u in een goede conditie te houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kunt er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.

Pijnteam

Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan pijnklachten veroorzaken.
De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is hierbij de expertise van een pijnteam nodig. In een pijnteam werken verschillende specialisten samen met als doel de pijn te verminderen.

Oncologie en Revalidatie

De ziekte kanker en de behandeling daarvan, heeft voor veel patiënten aanzienlijke gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Een revalidatieprogramma waarin lichaamsbeweging en psychosociale begeleiding gecombineerd worden kan soms een meerwaarde hebben. Uw casemanager kan met u in gesprek gaan over wat u nodig heeft om uw dagelijks functioneren te verbeteren en kan u hiervoor verwijzen.