Skip to Content

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Bij licht traumatisch hersenletsel (LTH) worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten bij hoofdletsel zijn vaak veel minder dan de klachten bij licht hersenletsel.

Waar heb je last van?

Van het ongeval en van enige tijd daarvóór kun je je soms niets meer herinneringen. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook kan het zijn dat je je niets meer kunt herinneren van de periode ná het ontstaan van het letsel: dit is posttraumatische amnesie (PTA) die enige tijd kan aanhouden.

Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt de PTA achteraf meestal niet. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Hoe ernstiger het traumatisch hersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.

Een licht traumatisch hoofd/hersenletsel gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken hebben veel patiënten last van posttraumatische klachten: klachten die optreden na een ongeval (trauma) zoals hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, tragere verwerking van informatie, geheugen- en concentratieproblemen, moeite met aandachts- en inspanningstaken, sneller vermoeid zijn, slaperigheid, sneller geïrriteerd zijn, overgevoeligheid voor licht en geluid, oorsuizen en gehoorverlies.

Dit is heel normaal en meestal niets om je zorgen over te maken. In deze periode is bedrust niet nodig, maar is het wel verstandig het wat rustig aan te doen. De ernst van de klachten neemt vaak spontaan af.

Wat is de oorzaak?

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel is een gevolg van een klap tegen het hoofd of een plotselinge beweging van het hoofd. Het is onduidelijk waarom sommige mensen veel meer klachten hebben daarna dan andere mensen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts stelt de diagnose op basis van het verhaal en de klachten van de patiënt met het trauma en/of het verhaal van de omstanders. Afhankelijk van de leeftijd, hoe lang het bewustzijnsverlies heeft geduurd, de impact van de klap en het neurologisch onderzoek wordt er eventueel een scan gemaakt van de hersenen.

Wat kun je eraan doen?

Om meer of ernstiger klachten te voorkomen en genezing te bevorderen, is het verstandig onderstaande adviezen op te volgen.

Eerste dagen na thuiskomst

  • Strikte bedrust wordt ontraden. Het is het best de tijd in bed rustig af te bouwen zodat je binnen een paar dagen weer op de been bent en je normale werkzaamheden kunt oppakken.
  • Beperk het telefoongebruik, televisie kijken, computergebruik en videospelletjes spelen.
  • Drink geen alcohol.
  • Neem geen aspirine. Paracetamol mag wel: maximaal 3x 1000 mg per 24 uur. De maximale dosis is 4x 1000mg per dag. Slik de eerste dagen voldoende paracetamol. Door de pijn goed te onderdrukken, is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en 's nachts goed te slapen.

Wanneer moet je weer contact opnemen

In de volgende gevallen moet je direct contact opnemen met je arts:

  • een snelle verslechtering van je toestand in de eerste dagen of weken
  • forse toename van de hoofdpijn
  • herhaaldelijk braken
  • verwardheid
  • sufheid (je bent moeilijk te wekken)

Bij aanhoudende klachten (langer dan zes maanden) adviseren we je om contact op te nemen met je huisarts en/of zo nodig een neuroloog te raadplegen, die dan bekijkt of (neuropsychologisch) onderzoek naar de aard van je klachten zinvol is.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met de polikliniek neurologie:

  • Polikliniek neurologie, route 150, tel: 0413 - 40 19 53

Ga voor meer informatie naar de folder 'LTH (hersenletsel)' van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie